• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilkowyja - szczyt

  Przeczytaj także...
  Leszczyniec (przed 1945 niem. Haselbach) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra, na pograniczu Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich i Wzgórz Bramy Lubawskiej w Sudetach Środkowych nad Świdnikiem.Europejski długodystansowy szlak pieszy oznaczony symbolem E3 jest znakowanym szlakiem turystycznym, jednym z 11 europejskich szlaków wędrówkowych.
  Łupek metamorficzny – pojęcie opisujące grupę skał metamorficznych, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Tekstura łupków metamorficznych powstała w wyniku procesów metamorficznych. Łupki metamorficzne powstają zasadniczo w płytszych strefach metamorfizmu. Zwykle przeważa w nich jeden składnik, który nadaje danemu rodzajowi łupka swoje charakterystyczne cechy. Termin łupek krystaliczny ma nieco inne znaczenie.

  Wilkowyja (niem. Wolfsberg) – szczyt w Rudawach Janowickich, o wysokości 776 m n.p.m.

  Opis[]

  Wilkowyja znajduje się w południowo-wschodniej części Rudaw Janowickich. Wyrasta w ramieniu odchodzącym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim. Od zachodu od góry Bobrzak oddziela ją rozległa przełęcz – Rozdroże pod Bobrzakiem, natomiast od strony wschodniej, od drugiego sąsiedniego szczytu – Bukowej, oddziela ją Przełęcz pod Wilkowyją. Ramię górskie, którego część stanowi Wilkowyja zamyka od południa dolinę Żywicy, w której znajduje się wieś Czarnów. Od strony południowo-zachodniej Wilkowyję podcina dolina Świdnika, w której znajduje się wieś Leszczyniec.

  Pisarzowice (przed 1945 niem. Schreibendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra, na pograniczu Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich i Kotliny Kamiennogórskiej w Sudetach Środkowych.Świdnik (niem. Schweinsbach) – rzeka, lewy dopływ Bobru w górnym jego biegu, o długości 26 km. Wypływa w Karkonoszach, pomiędzy Przełęczą Kowarską a Rozdrożem Kowarskim, na wysokości 780 m n.p.m., uchodzi w Błażkowej, na granicy z Janiszowem, na wysokości 465 m n.p.m. Jego zlewnia wynosi 37,5 km²; odwadnia północno-wschodnie zbocza Lasockiego Grzbietu, północną część Wzgórz Bramy Lubawskiej i południowo-wschodni fragment Rudaw Janowickich. Przepływa przez Ogorzelec, Leszczyniec i Szarocin. Wzdłuż jego górnego biegu prowadzi droga wojewódzka 367. W jego wodach żyją pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy, strzebla potokowa.

  Budowa geologiczna[]

  Masyw Wilkowyji zbudowany jest ze staropaleozoicznych łupków aktynolitowych, łupków kwarcowo-chlorytowo-albitowych, łupków chlorytowo-węglanowych, lokalnie amfibolitów należących do wschodniej osłony granitu karkonoskiego. Jest ostatnim wzniesieniem bocznego ramienia zbudowanym ze skał metamorficznych. Dolne fragmenty wschodnich zboczy, nad Przełęczą pod Wilkowyją zbudowane są z dolnokarbońskich (dolny wizen) skał osadowych: brekcji i zlepieńców, podrzędnie piaskowców wchodzących już w skład niecki śródsudeckiej.

  Bukowiec (niem. Buchwald, czes. Bukovník) - wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Mysłakowice, położona na wysokości 400-490 m n.p.m., w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie). Znajduje się tu zespół pałacowo-parkowy.Świerk (Picea A. Dietr.) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Picea rubra A. Dietrich.

  Roślinność[]

  Zbocza góry porastają lasy świerkowe z domieszką buka i brzozy.

  Ochrona przyrody[]

  Wzniesienie położone jest na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

  Szlaki turystyczne[]

  Na północnym zboczu góry, około 70 m poniżej szczytu, prowadzą dwa szlaki turystyczne:

 • szlak turystyczny czerwony czerwony: Bukowiec - Rozdroże pod Bobrzakiem – Wilkowyja – Szarocin (Główny Szlak Sudecki im. dra Mieczysława Orłowicza)
 • szlak turystyczny niebieski niebieski: SkalnikCzarnówRozdroże pod Bobrzakiem – Wilkowyja – Pisarzowice (Europejski Szlak E3)
 • Bibliografia[]

 • Staffa M. (red.): Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 5 Rudawy Janowickie. Wrocław: Wydawnictwo I-Bis, 1998. ISBN 83-85773-27-4. (pol.)
 • Rudawy Janowickie, mapa turystyczna, skala 1:25 000, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra, 1998 r., ISBN 83-908758-5-3
 • Szarocin (przed 1945 niem. Pfaffendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra nad Świdnikiem.Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Brekcja (druzgot, okruchowiec) – zlityfikowana skała okruchowa składająca się z ostrokrawędzistych fragmentów innych skał i minerałów (bloków i gruzu) scementowanych ze sobą przy pomocy spoiwa krzemionkowego, wapiennego, żelazistego, ilastego lub innego.
  Zlepieniec, konglomerat, żwirowiec – grubookruchowa, lita skała osadowa o różnych barwach, złożona z ziaren żwiru (lub głazów) spojonych lepiszczem. Różni się od żwiru obecnością lepiszcza.
  Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi i Wzgórzami Karpnickimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie w Kotlinie Kamiennogórskiej. Chroni naturalne górskie i rzeczne geokompleksy przyrodnicze, m.in. określone w 2010 roku rezerwatem przyrody Trzcińskie Mokradła. Przez park przepływa przełomową doliną rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Czarnów (przed 1945 niem. Rothenzechau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra, w Rudawach Janowickich w Sudetach Zachodnich.
  Niecka śródsudecka, depresja śródsudecka – rozległa jednostka geologiczna w centralnej części Sudetów. Położona jest między blokiem karkonosko-izerskim, metamorfikiem kaczawskim, depresją Świebodzic, blokiem sowiogórskim, strukturą bardzką, metamorfikiem kłodzkim, metamorfikiem Lądka i Śnieżnika, metamorfikiem bystrzycko-orlickim. Od południowego zachodu (w Czechach) ogranicza ją nasunięcie hronovskie. Rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód, gdzie łączy się z Rowem Górnej Nysy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.