• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilkowo - województwo lubuskie

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Krzemionka (Krzemionki) – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin. Na zachód od miejscowości znajduje się torfowiskowy rezerwat Rezerwat przyrody Pniewski Ług. Osada wchodzi w skład sołectwa Wilkowo.
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Wilkowo (niem. Wilkau, Wilkowo Świebodzińskie) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin, nad jeziorem Wilkowskim i przy trasach drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej Poznań-Kunowice. Wieś jest siedzibą sołectwa "Wilkowo", w którego skład wchodzą również osady Krzemionka i Podjezierze.

  Kunowice – (niem. Kunersdorf), d. Kunowsko wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  W latach 1945-54 siedziba gminy Wilkowo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

  Zabytki[]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, neogotycki z 1908 roku; od 15 sierpnia 2006 Wilkowo jest siedzibą parafii
 • cmentarz kościelny, z XIV wieku
 • ogrodzenie, murowano-metalowe, z początku XX wieku
 • pałac, z 1550 roku, przebudowany w połowie XVIII wieku i w XIX wieku.
 • Zobacz też[]

 • Strona internetowa Parafii Narodzenia NMP w Wilkowie
 • Przypisy

  1. Rejestr zabytków nieruchomych woj. lubuskiego - stan na 31.12.2012 r.. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 19.2.13]. s. 79.
  Podjezierze – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin. Osada wchodzi w skład sołectwa Wilkowo.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Gmina Wilkowo – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. poznańskim i woj. zielonogórskim (dzisiejsze woj. lubuskie). Siedzibą władz gminy było Wilkowo.
  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – parafia rzymskokatolicka w Wilkowie, w dekanacie Świebodzin – Miłosierdzia Bożego, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Gmina Świebodzin – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Reklama