• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilia - dopływ Niemna

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Serwecz (biał. Сэрвач) – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Wilii, przepływa przez rejony: dokszycki w obwodzie witebskim, miadziolski i wilejski w obwodzie mińskim.
  Stracza (biał. Стра́ча, Strača) – rzeka na Białorusi w rejonach: postawskim, miadziolskim i ostrowieckim, prawy dopływ Wilii. Średnie nachylenie powierzchni wody 1‰. Oprócz naturalnych dopływów, przyjmuje także wodę z kanałów melioracyjnych.
  NerisInLithuania.png

  Wilia (białorus. Вілія, Вяльля, lit. Neris) – rzeka na Białorusi i Litwie, prawy, najdłuższy dopływ Niemna. Źródła na północ od Mińska. Długość: 510 km, z tego 228 km na Litwie. Powierzchnia zlewni – 25,1 tys. km².

  Główne dopływy:

  Waka (lit. Vokė) – rzeka o długości 35,8 km we wschodniej Litwie, w dorzeczu Wilii i zlewisku Morza Bałtyckiego, administracyjnie położona na terenie okręgu wileńskiego.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
 • Litawka - prawy
 • Musa - prawy
 • Narocz - prawy
 • Oszmianka - lewy
 • Serwecz – prawy
 • Stracza - prawy
 • Święta – prawy
 • Waka – lewy
 • Wilejka – uchodzi w Wilnie, lewy
 • Żejmiana – prawy
 • Większe miasta nad Wilią:

 • Wilno
 • Kowno
 • Linki zewnętrzne[]

 • Wilia w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.
  Żejmiana (lit. Žeimena) – rzeka na Litwie, na Auksztocie, w dorzeczu Niemna, prawy dopływ Wilii; przepływa przez Kołtyniany, Nowe Święciany i Podbrodzie.
  Narocz (biał. Нарач) - rzekao długości 75 km na Białorusi, w rejonie miadziołskim, wypływa z jeziora Narocz i wpada do Wilii.
  Wilejka (dawniej także: Wilenka, biał. Вільня, lit. Vilnia lub Vilnelė) – rzeka na Litwie i Białorusi, lewy dopływ Wilii.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.