• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilhelm Meyer-Schwartau

  Przeczytaj także...
  Pomorzany (do 1945 niem. Pommerensdorf) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód, nad Odrą.Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Szczepana w Spirze (niem. Kaiser- und Mariendom zu Speyer) – kościół katedralny z XI/XII wieku w Spirze w Nadrenii-Palatynacie w południowo-zachodniej części Niemiec. Największa zachowana do dnia dzisiejszego świątynia romańska na świecie, niegdyś ustępowała wielkością jedynie kościołowi opackiemu w Cluny. Wzniesiona z fundacji cesarzy salickich, służąca dla prestiżowych nabożeństw i dworskich ceremonii. Katedra była kościołem grzebalnym cesarzy i władców Rzeszy dynastii salickiej oraz staufickiej i habsburskiej. Spalona w 1689. Odbudowana i częściowo zrekonstruowana w XVIII–XIX wieku. Cenny przykład architektury romańskiej w Niemczech, jedna z trzech (obok katedr w Moguncji i Wormacji) katedr cesarskich typu nadreńskiego.
  Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie – nazwa najokazalszej siedziby Muzeum Narodowego w Szczecinie mieszczącej się na Wałach Chrobrego. Znajdują się tu działy: Morski, Kultur Pozaeuropejskich, Etnografii Pomorza, Numizmatyki oraz Edukacji.
  W. Meyer-Schwartau: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie na Wałach Chrobrego, w którym gości Teatr Współczesny
  Nagrobek Wilhelma Meyera-Schwartau na Cmentarzu Centralnym

  Wilhelm Meyer-Schwartau (ur. 28 czerwca 1854 w Schwartau, zm. 14 sierpnia 1935 w Szczecinie) – niemiecki architekt, w latach 1891–1921 miejski radca budowlany Szczecina.

  Bad Schwartau - miasto uzdrowiskowe w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein. W 2008 r. liczyło 19 619 mieszkańców.Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był absolwentem Berliner Bauakademie (Akademia Budowlana w Berlinie). Po ukończeniu studiów na tej uczelni, w latach 80. XIX w. pracował przy restauracji katedr późnoromańskich: św. Piotra w Wormacji i katedry w Spirze. W 1891 osiedlił się w Szczecinie i piastował stanowisko miejskiego radcy budowlanego (do roku 1921).

  Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie – jest budowlą neogotycką zaprojektowaną przez szczecińskiego architekta Wilhelma Meyera-Schwartau. Został wzniesiony na wyspie Łasztowni w latach 1894-1896 na fundamentach starego kościoła gotyckiego, pochodzącego prawdopodobnie jeszcze z XIII wieku, lecz później wielokrotnie przebudowywanego. Pierwotnie nosił wezwanie św. Gertrudy. Obecnie jest kościołem parafii ewangelicko-augsburskiej.Restauracja (architektura) – zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli.

  Główne projekty[ | edytuj kod]

 • układ przestrzenny i budowle Cmentarza Centralnego
 • układ przestrzenny Hakenterrasse (dzisiejsze Wały Chrobrego) oraz stojący na nich Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie (dawne Stadtmuseum Stettin)
 • neogotycki kościół św. Gertrudy na Łasztowni
 • gmach magistratu – obecnie rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej
 • neoromański budynek Gimnazjum Miejskiego – dziś I LO przy al. Piastów
 • kompleks budynków ówczesnego Szpitala Miejskiego – obecnie Szpitala Klinicznego PUM na Pomorzanach
 • neorenesansowy gmach Urzędu Celnego oraz znajdujący się przed nim Most Hanzy (istniejący w miejscu obecnego Mostu Długiego)
 • modernistyczny gmach Królewskiej Pruskiej Szkoły Rzemiosł Budowlanych (obecnie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT)
 • Dom Parkowy (obecnie Hotel Park)
 • modernistyczny kompleks budynków dawnego szpitala gruźliczego w Zdunowie (obecnie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie).
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • W. Meyer-Schwartau: budynek Stadtgymnasium, ob. I LO

  Miejski radca budowlany (niem. Stadtbaurat) — w miastach niektórych krajów niemieckich decernent w administracji budowlanej. Miejscy radcy budowlani, w polskiej literaturze określani również jako architekci miejscy, zasiadali dawniej w magistratach w Prus, a obecnie nadal w Bawarii.Muzeum Narodowe w Szczecinie – muzeum wielodziałowe, gromadzące zbiory archeologii, sztuki dawnej i współczesnej, historyczne, numizmatyczne, nautyczne, etnograficzne.
 • W. Meyer-Schwartau: budynek d. magistratu, ob. rektorat PUM

 • W. Meyer-Schwartau: gmach Urzędu Celnego na Łasztowni

 • W. Meyer-Schwartau: kościół św. Trójcy

 • W. Meyer-Schwartau: Dom Parkowy; obecnie Hotel Park w Parku Żeromskiego

 • Kamienica, w której mieszkał w latach 1891–1935 W. Meyer-Schwartau

  Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Artur Komorowski – Cmentarz Centralny w Szczecinie: strona prywatna. [dostęp 2010-10-22].
 • Zdjęcia Cmentarza Centralnego w Szczecinie. zuk.szczecin.pl. [dostęp 2019-04-29].
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny: strona oficjalna. [dostęp 2010-10-22].
 • Hotel Park: strona oficjalna hotelu. [dostęp 2010-10-22].
 • Katedra Świętego Piotra (niem. Dom St. Peter) – kościół katedralny z XII wieku w Wormacji (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Obok katedr w Spirze i Moguncji, reprezentuje nadreński typ katedry cesarskiej, ukształtowany w dobie romanizmu. Monumentalna dwuchórowa bazylika, z czterema cylindrycznymi wieżami, dwiema kopułami na skrzyżowaniu naw, wykonana z czerwonego piaskowca jest cennym przykładem sakralnej architektury romańskiej. Siedziba dawnej diecezji wormackiej istniejącej do 1800 r.Most Długi im. Sobieskiego – most nad Odrą Zachodnią w Szczecinie łączący część miasta leżącą na Łasztowni z centrum. Pełni bardzo istotną rolę komunikacyjną
  Warto wiedzieć że... beta

  Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Neorenesans – nurt w architekturze XIX-wiecznego historyzmu, nawiązujący formalnie do architektury renesansowej. W krajach Europy Środkowej nawiązywano przede wszystkim do tzw. renesansu północnego.
  Modernizm − ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Łasztownia (do 1945 niem. Lastadie, po 1945 także Lasztownia) – wyspa rzeczna w Szczecinie – aktualnie jej wschodnie, południowe i północne krańce obramowane są wodami Parnicy, Kanału Zielonego, Odry Zachodniej, Duńczycy i Kanału Wrocławskiego.
  Berliner Bauakademie (pol. Berlińska Akademia Budownictwa) – uczelnia techniczna, funkcjonująca w Berlinie w latach 1799–1879.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.