• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilda  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Madalińskiego – (potocznie Madalina) najmniejsza zajezdnia tramwajowa w Poznaniu zajmująca powierzchnię 76 arów, obsługująca tramwaje MPK Poznań, znajdująca się w dzielnicy Wilda. Zajezdnia jest oznaczona jako wydział S2.
  Plan centrum Wildy – mural naniesiony w ramach festiwalu Outer Spaces (dawna siedziba Solidarności Walczącej mieszcząca się u zbiegu ulic Wierzbięcice i Górna Wilda)
  Pomnik Ofiar obozu pracy dla Żydów, widok od strony ulicy Królowej Jadwigi
  Wejście na teren zakładów H. Cegielski - Poznań S.A., nad bramą widoczne logo firmy

  Wilda – dzielnica miasta Poznania i osiedle administracyjne w centralnej części miasta.

  Fontanna na Rynku Wildeckim – brązowa fontanna znajdująca się w Poznaniu na skwerze przy Rynku Wildeckim (od strony ul. Czajczej).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Od północy graniczy z osiedlem Stare Miasto, od zachodu z osiedlem Świętego Łazarza i Górczynem, od południa z Zielonym Dębcem, od wschodu poprzez rzekę Wartę z osiedlami: Rataje i Starołęka-Minikowo-Marlewo.

  Spis treści

 • 1 Architektura i urbanistyka
 • 2 Historia
 • 3 Kultura
 • 3.1 Kina
 • 3.2 Biblioteki
 • 3.3 Chóry i zespoły
 • 3.4 Nazwy własne
 • 3.5 Poezja
 • 4 Komunikacja miejska
 • 5 Osoby związane z Wildą
 • 6 Galeria zdjęć
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • Zakon Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy (łac. Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani), potoczne nazwy: lazaryci, łazarzyści, lazarianie – jedna z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych, w skład której wchodzą duchowni przeorzy i kapelani oraz kawalerowie i damy, będący świeckimi członkami, oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia wobec innych.Hermann Joseph Stübben (ur. 10 lutego 1845 w Hülchrath, zm. 8 grudnia 1936 we Frankfurcie nad Menem) – niemiecki urbanista i architekt.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Secesja [fr. sécession < łac. seccesio ‘odejście’] – styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.
  Wilda – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku, obejmująca południowo-centralną część miasta.
  Zespół mieszkalny przy ul. Wierzbięcice 49-59 – zespół kamienic, zrealizowany w 1910, w ramach intensywnej rozbudowy włączonej do Poznania w 1900, Wildy. Znajduje się przy ul. Wierzbięcice, pomiędzy Rynkiem Wildeckim, a ul. św. Jerzego.
  Festiwal Outer Spaces (skrótowo: FOS) - festiwal promujący sztukę w przestrzeni miejskiej, odbywający się w Poznaniu od 2011 i pozostawiający liczne trwałe ślady w substancji architektonicznej i urbanistycznej miasta.
  Janusz Marciszewski (ur. 1914, zm. 10 listopada 2012 w Poznaniu) – polski dziennikarz, publicysta, pisarz, kolekcjoner i działacz wędkarski.
  Górczyn – część miasta Poznania i osiedle administracyjne, w jego zachodniej części. Częściami Górczyna są także Górczynek i Osiedle ks. Ignacego Skorupki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.128 sek.