• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiktor Stephan

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Głaz narzutowy, eratyk, narzutniak (z łac. errare – błądzić) – fragment skały litej, przyniesiony przez lądolód.
  „Łowiec Polski” – miesięcznik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, poruszający tematy z dziedziny nauk przyrodniczych, ekologii, historii, etyki łowieckiej, prawa, broni i amunicji, kynologii łowieckiej, sokolnictwa, łucznictwa myśliwskiego, a także działalności Polskiego Związku Łowieckiego – wydawany od 1899 roku jest jednym z najstarszych tego typu tytułów w Polsce i w Europie. Prowadzi stronę internetową oraz internetowy serwis informacyjny.
  Kamień Stephana
  Tablica informująca o uroczysku Stephana

  Wiktor Emanuel Stephan (ur. 1865 w Oleśnie, zm. 19 lipca 1923 w Chojnowie) – leśnik polski, z pochodzenia Węgier. Inspektor leśny dóbr wilanowskich, obejmujących wówczas m.in. Lasy Chojnowskie i Las Kabacki. Jego sposób gospodarki leśnej określany był jako wzorowy.

  Chojnowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy leżący na Równinie Warszawskiej i skraju Doliny Środkowej Wisły – na południe od Warszawy, na lewym brzegu Wisły. W całości leży na terenie powiatu piaseczyńskiego. Powołany rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.War. Nr 9, poz.100), co po zmianie prawa ochrony przyrody zostało potwierdzone rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1976). Od roku 2010 wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, wraz z parkami krajobrazowymi Mazowieckim, Brudzeńskim (z którymi już wcześniej tworzył zespół), Kozienickim i Nadbużańskim. Jest elementem Zielonego Pierścienia Warszawy i pasa obszarów chronionych ciągnącego się od Mazowieckiego PK po Bolimowski Park Krajobrazowy.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Był synem Józefa Amanda, ziemianina i kompozytora, oraz Władysławy z Różańskich, miał czworo rodzeństwa. Ukończył sześcioletnie gimnazjum w Jarosławiu, następnie Krajową Szkołę Gospodarstwa Lasowego we Lwowie (dyplom z wyróżnieniem w 1884) i studia na Akademii Rolniczo-Leśnej w Wiedniu. Od 1887 był adiunktem leśnictwa w dobrach hrabiego Dzieduszyckiego w Łysakowie pod Żydaczowem, po roku przeniósł się do Biura Systematyzacji Lasów w dobrach krzeszowickich hrabiego Potockiego. W 1892 zdał egzamin na samoistnego gospodarza lasowego i został nadleśniczym w dobrach hrabiego Branickiego w okolicach Warszawy.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  po przejęciu majątku, w którego skład wchodził Las Kabacki, przez Ksawerego Branickiego, zorganizowano na terenie dóbr wilanowskich samodzielną administrację leśną, która została wydzielona spod wpływu zarządców folwarcznych i przekazana w ręce Wiktora Stephana, który zarządzał lasami dóbr wilanowskich do 1923 roku. W 1896 przeprowadził urządzenie Lasu Kabackiego, a jego podział powierzchniowy przetrwał do czasów obecnych.

  Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego – park leśny położony w południowej części Warszawy, pomiędzy dużymi arteriami komunikacyjnymi, ulicami Puławską i Łukasza Drewny. Administracyjnie należy do dzielnicy Ursynów.Zalesie Górne - przystanek kolejowy w Zalesiu Górnym, w województwie mazowieckim, w Polsce. Położony jest na linii z Warszawy do Krakowa.

  Był współpracownikiem „Łowca Polskiego”, na łamach którego prowadził kalendarz myśliwski oraz dział współpracy z czytelnikami. W „Łowcu” ogłosił monografie sarny, kuropatwy i zająca.

  W lesie przy szosie łączącej Zalesie Górne z Pilawą leży głaz narzutowy na rozstajach dróg leśnych, ok. 2 km na wschód od stacji PKP Zalesie Górne. Na głazie napis: „1892–1923 Tu czuwa duch mój Wiktor Stephan 1865–1923”.

  Od jego nazwiska pochodzi „Stefanów” – nazwa części wsi Żabieniec. Jego imię noszą również dwie formy ochrony przyrody w Chojnowskim Parku Krajobrazowym: pomnik przyrody Dąb Stephana i rezerwat przyrody Uroczysko Stephana.

  Zalesie Górne – wieś sołecka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno, miejscowość letniskowa położona około 3 km na południowy wschód od Piaseczna, 28 km od centrum Warszawy.Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana - leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Piaseczno w województwie mazowieckim. Rezerwat leży w obrębie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ewa Bagieńska i Włodzimierz Bagieński: Cmentarz parafialny w Piasecznie. Piaseczno: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno, s. 27. ISBN 978-83-921614-1-7.
  2. J. Nowakowska, K. Żak, Lasy Warszawy, Warszawa 2016, ISBN ISBN, ISBN 978-83-946818-0-7.
  3. Przyroda (pol.). Witryna Gminy Piaseczno. [dostęp 2010-10-21].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barbara Sikora, Stephan Wiktor Emanuel, w: Słownik biograficzny leśników i drzewiarzy polskich, zeszyt 2 (przewodniczący zespołu redakcyjnego Stanisław Głowacki), Warszawa 2005, s. 77–78.
 • Żabieniec – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego. Nazwa miejscowości wzięła się prawdopodobnie od dużej ilości żab związanych z podmokłymi terenami otaczającymi miejscowość.Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Warto wiedzieć że... beta

  Dobra wilanowskie (lub "dobra prywatne Willanów") – historyczna nazwa dóbr ziemskich skupionych wokół pałacu w Wilanowie, a obejmujących trzy klucze dóbr: Willanów, Chojnów i Zastów. Klucz Willanów obejmował w przybliżeniu tereny dzisiejszej dzielnicy Warszawa-Wilanów, klucz Chojnów - majątki na południe od Wilanowa, a klucz Zastów - tereny na przeciwległym, prawym brzegu Wisły. W końcu XIX w. dobra wilanowskie obejmowały ponad 6 tys. ha. Nierozparcelowane przed II wojną pozostałości dóbr zostały znacjonalizowane na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, a pałac w Wilanowie w 1945 r. stał się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Lasy Chojnowskie należą do Nadleśnictwa Chojnów, które swym obszarem obejmuje teren położony po lewej stronie Wisły na południe i południowy zachód od Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.