• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wietrzenie insolacyjne

  Przeczytaj także...
  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) – właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.
  Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) – proces wietrzenia prowadzący do zmian fizycznych skały – jest ona rozdrabniana na coraz mniejsze okruchy, lecz nie zmienia się jej skład chemiczny.

  Wietrzenie insolacyjne (termiczne) to rodzaj wietrzenia fizycznego spowodowany naprzemiennym nagrzewaniem i ochładzaniem się skały.

  Do procesów insolacyjnych zaliczamy:

 • dezintegrację granularną – zachodzi ponieważ tworzące ziarna mają różną rozszerzalność cieplną – z czasem dochodzi do rozluźnienia pomiędzy nimi i ze skały wykruszają się pojedyncze ziarna.
 • łuszczenie (eksfoliację) – oddzielanie się przypowierzchniowej warstwy skalnej; zachodzi ponieważ warstwa przypowierzchniowa skały nagrzewa się mocniej niż jej głębsze partie – w efekcie powstają drobne pęknięcia równoległe do powierzchni skalnej i skała się łuszczy.
 • dezintegrację blokową – zachodzi ponieważ podczas ochładzania się skały jej zewnętrzne partie kurczą się bardziej niż wewnętrzne, w efekcie powstają szczeliny prostopadłe do powierzchni skały i oddzielają się bloki oraz płyty skalne.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.