• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wierzchosława Ludmiła

  Przeczytaj także...
  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Władcy Polski – lista obejmuje książąt i królów Polski. Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili od powstania państwa polskiego (około 900) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291–1306). W latach 1138–1320 miało miejsce rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich. Od 1370 do 1399 panowali dwaj monarchowie z dynastii Andegawenów, zaś od 1386 do 1572 monarchowie z dynastii Jagiellonów.
  Stanisław Szczur (ur. 24 lutego 1955 w Krośnie , zm. 11 listopada 2010 w Rabce-Zdroju) – polski historyk mediewista, profesor doktor habilitowany, do roku 2006 wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, ekspert w zakresie inkunabułów i starodruków.

  Wierzchosława Ludmiła (ur. przed 1152, zm. zap. 1223) – księżniczka wielkopolska i księżna lotaryńska z dynastii Piastów. Córka księcia wielkopolskiego i zwierzchniego księcia Polski Mieszka III Starego i prawdopodobnie jego pierwszej żony Elżbiety, królewny węgierskiej.

  Książęta wielkopolscy - lista obejmuje władców Wielkopolski. Wielkopolska w 1138 roku, na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego, przypadła jego synowi Mieszkowi III Staremu. Dzielnicą tą rządzili Piastowie wielkopolscy, a przejściowo także Henryk I Brodaty i Henryk II Pobożny, przedstawiciele śląskiej linii tej dynastii.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Życiorys[]

  Około 1166 została wydana za hrabiego Bitsch, Fryderyka I Lotaryńskiego, syna księcia Lotaryngii Mateusza I Lotaryńskiego. Jej ojciec, Mieszko III Stary, poprzez to małżeństwo chciał pozyskać książąt z zachodniej części Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

  Wierzchosława Ludmiła Wielkopolska stała za nawiązaniem kontaktów artystycznych francuskich przedstawicieli sztuki z Polską. Dzięki jej staraniom ok. 1180 na dwór jej ojca przybyli nadmozańscy artyści, którzy wykonali Drzwi Gnieźnieńskie. W 1205 została księżną Lotaryngii po tym, jak Fryderyk I Lotaryński przejął władzę po śmierci brata, Szymona II Lotaryńskiego. Jednak nie dane mu było długo panować, gdyż zmarł rok później.

  Eudoksja Izjasławówna (ur. ok. 1140, zm. po 1187) - księżniczka ruska, zdaniem części literatury córka wielkiego księcia kijowskiego Izasława II i jego pierwszej, nieznanej z imienia żony. Między 1151 a 1154 została drugą żoną Mieszko III Starego, z którym doczekała się trzech synów: Bolesława Mieszkowica, Mieszka Młodszego i Władysława Laskonogiego oraz dwóch córek: Salomei i Anastazji.Bela II Ślepy, węgr. Vak Béla, serb. Бела II (ur. 1110, zm. 13 lutego 1141) – król Węgier od 1131 roku z dynastii Arpadów.

  Potomstwo[]

  Z małżeństwa Wierzchosławy Ludmiły i Fryderyka I Lotaryńskiego pochodziło dziewięcioro dzieci:

 • Fryderyk II (ur. ?, zm. 1213) – książę Lotaryngii w latach 1206–1213,
 • Teodoryk Diabeł (ur. ?, zm. ?) – pan na Autigny, który pozostawił potomstwo znane jako linia baronów Deuilly, margrabiów Trichateau i margrabiów na Chastelet d'Autigny (linia męska wymarła w XVIII wieku),
 • Henryk (ur. ?, zm. p. 1261) – pan de Bayon (jego potomstwo męskie wymarło w następnym stuleciu),
 • Filip (ur. ?, zm. 1243) – pan na Gebweilerze, który zmarł bezpotomny,
 • Mateusz (ur. 1170, zm. 1217) – biskup Toul,
 • Agata (ur. ?, zm. 1242) – opatka w Remiremont,
 • Judyta (ur. ok. 1171, zm. po III 1224) – żona Henryka II, hrabiego Salm,
 • Jadwiga (ur. ?, zm. 1228) – żona Jerzego, hrabiego na Zweibrücken,
 • Kunegunda (ur. ?, zm. 1214) – żona Walrama IV, hrabiego Luksemburga i Limburg-Arlon, która pozostawiła liczne potomstwo.
 • Genealogia[]


  Drzwi Gnieźnieńskie (łac. Porta Enea, Drzwi Spiżowe; Porta Regia, Drzwi Królewskie; Porta Aura, Drzwi Złote) – unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, wykonany za panowania księcia Mieszka III Starego w około XII wieku (dokładny czas i miejsce powstania nieznane). Osadzone w portal wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej.Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.

  ? – Nie jest pewne, czy Wierzchosława Ludmiła była córką Mieszka III Starego z pierwszego małżeństwa z Elżbietą węgierską. Możliwe, że jej matką była druga żona księcia – księżniczka ruska Eudoksja. W zakresie filiacji Elżbiety węgierskiej badacze nie są zgodni. Obok hipotezy o byciu córką Stefana II (K. Jasiński) istnieją poglądy o jej pochodzeniu ze związków Almosa (O. Balzer) i Beli II (A. Małecki). Zob. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, ss. 235–240.

  Almos (węg. Álmos) (ur. ok. 1075, zm. 1127 w Bizancjum) - królewicz węgierski, król Slawonii od 1091 roku z dynastii Arpadów.Mateusz I Lotaryński (ur. ok. 1110, zm. 13 maja 1176) – książę Lotaryngii od 1139, syn Szymona I i Adelajdy, córki Henryka III, grafa Leuven.

  Opracowanie na podstawie: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004; K. Ożóg, S. Szczur (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999; Arpad family (ang.), genealogy.euweb.cz, [dostęp 2011-09-30], The House of Lorraine (ang.), genealogy.euweb.cz, [dostęp 2011-09-20].

  Fryderyk I Lotaryński (urodzony ok. 1152 – zmarł 7 kwietnia 1206), hrabia Bitsch, Gerbéviller, Ormes, książę Lotaryngii (od 1205). Syn księcia Lotaryngii Mateusza I i Berty (Judyty) córki Fryderyka II Jednookiego księcia Szwabii. Po śmierci Mateusza I, jego następcą został Szymon II, Fryderyk wspierany przez matkę rozpoczął wojnę z bratem o panowanie w księstwie. Trzyletnie zmagania zakończyło podpisanie traktatu pokojowego w Ribemont w 1179 r. Na mocy pokoju, księstwo zostało podzielone na dwie części: południową (Szymon II) i północną (Fryderyk I). Podział utrzymał się do 1205 roku, gdy Szymon II abdykował przekazując księstwo swemu bratankowi. Fryderyk I zdołał jednak połączyć obie części księstwa. Zmarł w 1206 r. został pochowany w opactwie Stürzelbronn.Mieszko III Stary (wielkopolski) (ur. między 1122 a 1125, zm. 13 lub 14 marca 1202 w Kaliszu) – książę wielkopolski (część zachodnia z Poznaniem) w latach 1138-1177/9,1182-1202, książę senior w latach 1173-1177, książę zwierzchni Polski 1198-1199, 1199-1202, we wschodniej Wielkopolsce z Gnieznem w latach 1173-1177/9, 1182-1202, w księstwie kaliskim w latach 1173-1177/1179, 1182-1191,1194-1202, w południowej Wielkopolsce (nad Obrą) w latach 1138-1177/9, książę zwierzchni Pomorza Gdańskiego w latach 1173-1177/9, 1198-1199, 1199-1202, książę krakowski w latach 1173-1177, 1191, 1198-1199, 1199-1202, książę kujawski w latach 1195-1198.

  Bibliografia[]

 • K. Ożóg, Wierzchosława Ludmiła, [w:] K. Ożóg, S. Szczur (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ISBN 83-08-02829-2, s. 118.
 • The House of Lorraine (ang.), genealogy.euweb.cz, [dostęp 2011-09-20]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.