• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wierzchołek grafu

  Przeczytaj także...
  Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.Wierzchołek centralny – wierzchołek grafu spójnego, którego najdłuższa droga łącząca go z pozostałymi jest niewiększa od długości dróg łączących pozostałe wierzchołki. Zbiór wszystkich wierzchołków centralnych danego grafu nazywa się centrum grafu.
  Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.

  Wierzchołek – w teorii grafów punkt pewnej przestrzeni (zbioru) nad którą zbudowany jest graf , gdzie jest zbiorem jego krawędzi.

  Przestrzeń – zbiór, w którym określone są rozmaite relacje i działania pomiędzy jego elementami. Synonim pojęcia struktury matematycznej używany dla oddania pewnych intuicji matematycznych oraz w celu skrócenia wypowiedzi.Krawędź grafu jest to para (zbiór dwuelementowy) wyróżnionych wierzchołków grafu, czyli takich, które są ze sobą połączone (sąsiednie). W reprezentacji graficznej jest to linia łącząca te wierzchołki. W szczególności krawędź może łączyć dwa te same wierzchołki i jest wówczas nazywana pętlą. Krawędź skierowaną, czyli będącą parą uporządkowanych wierzchołków, nazywamy łukiem.

  Zobacz też[]

 • Wierzchołek izolowany
 • Wierzchołek centralny
 • Graf składający się z 6 wierzchołków i 7 krawędzi
  Wierzchołek izolowany grafu to wierzchołek stopnia 0, to znaczy wierzchołek niebędący końcem żadnej krawędzi grafu. Jedynym grafem spójnym zawierającym wierzchołek izolowany jest K1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.