• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wierzba  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Wierzba lapońska (Salix lapponum) – gatunek rośliny z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Występuje w rejonach alpejskich Europy, w Azji, na Półwyspie Skandynawskim także w obrębie koła podbiegunowego. W Polsce występuje tylko w obszarach; w Karkonoszach wschodnich, na Mazurach oraz na Wyżynie LubelskiejWierzba alpejska, wierzba Jacquina (Salix alpina Scop.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny wierzbowatych. Występuje w Ameryce Płn., Azji, Europie. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach (dość pospolicie).
  Systematyka[ | edytuj kod] Pozycja systematyczna według APweb (2001...)

  Rodzaj siostrzany dla topoli (Populus) w obrębie plemienia Saliceae w rodzinie wierzbowate (Salicaceae), wchodzącej w skład obszernego rzędu malpigiowców (Malpighiales), reprezentującego klad różowych w obrębie okrytonasiennych. Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa ukęślowe Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt., nadrząd Violanae R. Dahlgren ex Reveal, rząd wierzbowce (Salicales Lindl.), rodzina wierzbowate (Salicaceae Mirb.), podrodzina Salicoideae Rich. ex Arn., plemię Saliceae Rchb., rodzaj wierzba (Salix L.).

  Australia – szósty pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km² (7,5 mln km² bez wysp).Nieużytek – obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub utracił wartość użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, wydmy, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni, składowiska odpadów oraz grunty zdegradowane przez przemysł. Ich zagospodarowanie rolne, leśne lub inne jest trudne lub bardzo kosztowne ze względu na konieczność wykonywania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych, melioracyjnych, zalesień itp. Nieużytki dzielą się na trwałe lub przejściowe (tj. takie, których wartość użytkowa utracona została przejściowo).
  Gatunki flory Polski
 • wierzba alpejska, w. Jacquina (Salix alpina Scop., syn. S. jacquini Host.)
 • wierzba amerykanka (Salix eriocephala Michx.) – antropofit zadomowiony
 • wierzba biała (Salix alba L.)
 • wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides L.)
 • wierzba czarniawa, w. czerniejąca (Salix myrsinifolia Salisb., syn. S. nigricans Sm.)
 • wierzba długokończysta (Salix ×dasyclados Willd)
 • wierzba dwubarwna (Salix bicolor L., syn. S. phylicifolia L.)
 • wierzba gęstolistna (Salix cordata Michx.)
 • wierzba iwa (Salix caprea L.)
 • wierzba krucha (Salix fragilis L.)
 • wierzba lapońska (Salix lapponum L., syn. S. marrubifolia Tausch ex Andersson )
 • wierzba ostrolistna (Salix acutifolia Willd., syn. S. daphnoides Vill.) – antropofit zadomowiony
 • wierzba oszczepowata (Salix hastata L.)
 • wierzba pięciopręcikowa, w. laurowa (Salix pentandra L.)
 • wierzba płacząca, (Salix alba L. 'Tristis')
 • wierzba płożąca (Salix repens L.)
 • wierzba purpurowa, wiklina (Salix purpurea L.)
 • wierzba siwa (Salix eleagnos Scop., synonimy: S. incana Schrank, S. elaeagnos Scop.)
 • wierzba szara, łoza (Salix cinerea L.)
 • wierzba szwajcarska (Salix helvetica Vill.)
 • wierzba śląska (Salix silesiaca Willd.)
 • wierzba śniada (Salix starkeana Willd, syn. S. livida Wahlenb.)
 • wierzba trójpręcikowa, w. migdałowa (Salix triandra L., syn. S. amygdalina L.)
 • wierzba uszata (Salix aurita L.)
 • wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides Vill.)
 • wierzba wiciowa, witwa (Salix viminalis L.)
 • wierzba wykrojona, w. Kitaibela (Salix retusa L., syn. S. kitaibeliana Willd.)
 • wierzba wyniosła (Salix ×rubens Schrank)
 • wierzba zielna, w. nibyzielna (Salix herbacea L.)
 • wierzba żyłkowana (Salix reticulata L.)
 • Inne gatunki i mieszańce uprawiane w Polsce
 • wierzba babilońska (Salix babylonica L., syn. S. elegantissima K. Koch)
 • wierzba mandżurska (Salix matsudana Koidz.)
 • wierzba sachalińska (Salix udensis)
 • wierzba Smitha (Salix ×smithniana)
 • wierzba zwarta (Salix integra Thunb.)
 • wierzba zwisająca (Salix ×pendulina Wender)
 • wierzba żałobna (Salix ×sepulcralis Simonk.)
 • Salix cottei
 • Salix lanata L.
 • Salix moupinens
 • Wierzby łatwo tworzą mieszańce międzygatunkowe.

  Ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt. 1993) – podklasa roślin zielnych, krzewów i drzew wyodrębniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych np. w systemie Cronquista (1981) i systemie Reveala z lat 1994-1999. W publikowanych w XXI wieku systemach APG (1998, 2003, 2009) zaliczane tu rzędy i rodziny klasyfikowane są w znacznej części w obrębie kladu różowych (rosids). Podklasa okazała się nie być taksonem monofiletycznym, toteż przestała być wyróżniana.Antropofit — gatunek lub inny takson roślin synantropijnych obcego pochodzenia na danym terenie (przybysz, gatunek alochtoniczny). Antropofity występują zarówno na siedliskach wtórnych, sztucznych powstałych w wyniku działalności człowieka, jak i na siedliskach półnaturalnych i naturalnych. Stopień zadomowienia się antropofita może zmieniać się w czasie (zadomawianie się), np. gatunek zadomowiony początkowo na siedliskach antopogenicznych może z czasem przenikać do siedlisk półnaturalnych i naturalnych. Antropofity razem z apofitami stanowią grupę gatunków synantropijnych.

  Ochrona[ | edytuj kod]

  W Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową są: wierzba lapońska i wierzba borówkolistna.

  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rośliny lecznicze - najczęściej rośliny lądowe, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych-u nas rośnie ich ok. 400-w praktyce stosowane jest ok. 200. Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do paprotników, porostów i glonów. Niektóre z gatunków ziół stosowane dawniej w ludowej medycynie, obecnie nie są już używane.
  Wierzba Smitha (Salix × sericans Tausch ex Kem.) – gatunek pochodzenia mieszańcowego powstały ze skrzyżowania wierzby iwy z wierzbą wiciową. Jest uprawiana jako roślina ozdobna ze względu na liście.
  Flora of North America (pełny tytuł Flora of North America North of Mexico) – 29-tomowe dzieło zawierające opracowanie flory Ameryki Północnej na północ od Meksyku (Stany Zjednoczone i Kanada), a także flory Grenlandii i wysp St. Pierre i Miquelon. Jest to synoptyczny opis wszystkich taksonów. Ma służyć zarówno jako sposób identyfikacji roślin w regionie, jak i jako systematyczny konspekt flory północnoamerykańskiej. Opisano także taksony i obszary geograficzne wymagające dalszych badań oraz taksony, o których sądzono, że wyginęły w okresie stałego osadnictwa europejskiego, tj. ostatnich 500 lat. Tom 1 zawiera podstawowe informacje ogólne. Tom 2 opisuje paprocie i nagonasienne, tomy 3–26 opisano rośliny okrytonasienne zgodnie z systemem klasyfikacji A. Cronquista z 1981 r. Glony opisane są w tomach 27–28. Tom 29 zawiera zbiorczą bibliografię i indeks.
  Okwiat, okrywa kwiatowa (ang. perianth, łac. perigonium, perianthium) – część kwiatu stanowiąca ochronę dla rozwijających się pręcików i słupków. U roślin owadopylnych okwiat pełni także funkcję powabni dzięki zapachowi i kolorom, dla zapylających je owadów, ptaków, ssaków i innych zwierząt.
  Wierzbowate (Salicaceae Mirb.) – rodzina roślin o zdrewniałych pędach należąca do rzędu malpigiowców (Malpighiales). Jej przedstawiciele występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, w Australii występują nieliczne gatunki tylko na północnym wschodzie kontynentu. W Polsce rosną przedstawiciele dwóch rodzajów – topola (Populus) i wierzba (Salix).
  Wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia Salisb.) – gatunek rośliny z rodziny wierzbowatych. Występuje w Europie, zachodniej Syberii i w Ontario w Ameryce Północnej. W Polsce rośnie na niżu, głównie na wschód od linii Wisły.
  Wikliniarstwo – działalność obejmująca przetwórstwo wikliny. Przetwórstwo wikliny to rodzaj rękodzieła polegającego na wyrobie przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, naczyń, mebli, zwłaszcza ogrodowych i plażowych, nawet płotów i ścian) za pomocą zaplatania wikliny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.97 sek.