• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiertnia

  Przeczytaj także...
  Głowica przeciwwybuchowa (prewenter, głowica przeciwerupcyjna) – urządzenie przeznaczone do zamknięcia wylotu otworu wiertniczego przy wierceniach obrotowych w celu przeciwdziałania erupcji płynu złożowego.Agregat prądotwórczy - inaczej generator prądotwórczy- jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.
  Wieża wiertnicza (maszt wiertniczy) – jest to wieża zbudowana z metalowych kratownic, o wysokości do kilkudziesięciu metrów, służąca do wprowadzania przewodu wiertniczego do otworu wiertniczego.
  @hand rig.jpg

  Wiertnia – urządzenia i zabudowania otaczające miejsce wykonywania otworu wiertniczego.

  Otwór wiertniczy – wyrobisko podziemne w kształcie otworu o cylindrycznym kształcie, o znacznie większej głębokości w stosunku do średnicy, wiercone w skałach skorupy ziemskiej. Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem.Pompa płuczkowa – pompa tłokowa, służy w wiertnictwie do wywierania ciśnienia hydraulicznego na płuczkę wiertniczą w celu wywołania jej ruchu, niezbędnego do postępu wiercenia.

  Elementy wiertni[]

 • wieża wiertnicza,
 • głowica przeciwerupcyjna wraz z osprzętem,
 • maszynownia, w której znajdują się agregaty prądotwórcze oraz silniki napędzające urządzenia wiertni ,
 • rozdzielnia energii elektrycznej
 • zbiorniki płuczkowe
 • pompy płuczkowe,
 • rurociągi płuczkowe,
 • dół płuczkowy,
 • warsztaty mechanika i elektryka
 • pomieszczenia biurowe, mieszkalne i gospodarcze.
 • Metody wierceń[]

 • udarowa,
 • ze względu na rodzaj napędu
 • maszynowa
 • ręczna
 • ze względu na rodzaj przewodu
 • z przewodem żerdziowym
 • z przewodem liniowym
 • obrotowa
 • wrzecionowa
 • stołowa
 • z wgłębnym napędem
 • z bocznym lub górnym napędem
 • okrętna
 • maszynowa
 • ręczna,
 • ślimakowa,
 • udarowo-linowa,
 • okrętna płuczkowa prosta albo odwrotna,
 • udarowo obrotowa.
 • Przypisy

  1. wiertnia. W: Słownik języka polskiego [on-line]. PWN. [dostęp 2015-09-16].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.