• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieprza  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bluj (Głodowo) – przepływowe jezioro wytopiskowe Pojezierza Bytowskiego, w obrębie gminy Miastko, na obszarze źródłowym rzeki Wieprzy. Ogólna powierzchnia akwenu jeziora wynosi 43,4 ha.Powiat bytowski (kasz. Bëtowsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bytów.

  Wieprza (kaszb. Wieprzô, niem. Wipper) – rzeka Pobrzeży Południowobałtyckich o długości 140,3 km, płynie przez Pojezierze Bytowskie, Wysoczyznę Polanowską i Pobrzeże Koszalińskie. Dorzecze Wieprzy obejmuje obszar 2172,7 km².

  Wieprza we wsi Wałdowo nieopodal Miastka
  Wieprza wypływająca z jeziora Wałdowskiego Wielkiego

  Spis treści

 • 1 Przebieg
 • 2 Zagospodarowanie
 • 3 Jakość wód
 • 4 Ochrona przyrody
 • 5 Nazwa rzeki
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Przebieg[]

  Wieprza wypływa na wysokości 170 m n.p.m. z jeziora Kołoleż w okolicach Głodowa w gminie Miastko w powiecie bytowskim. Jej długość wynosi 140,3 km, a powierzchnia dorzecza liczy 2172,7 km. Inne publikacje podają iż Wieprza wypływa z Białego Jeziora w gminie Miastko na Pojezierzu Bytowskim, co jest spowodowane występowaniem epizodycznego cieku wodnego w porach deszczowych między sąsiednimi jeziorami Białym i Kołoleż. Stały przepływ wody następuje z jeziora Kołoleż.

  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.Łosoś szlachetny, łosoś atlantycki, łosoś pospolity, łosoś europejski, łosoś (Salmo salar) – ryba z rodziny łososiowatych (Salmonidae).

  Uchodzi do Bałtyku w nadmorskiej dzielnicy DarłowaDarłówku.

  Przepływa przez kilka jezior, m.in. Białe Jezioro, Kołoleż, Bluj, Jezioro Wałdowskie Małe i Jezioro Wałdowskie Wielkie.

  Miasta nad Wieprzą:

 • Kępice
 • Sławno
 • Darłowo


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białe Jezioro (kaszb. Biôłé Jezoro) – przepływowe jezioro wytopiskowe Pojezierza Bytowskiego, w obrębie gminy Tuchomie. Ogólna powierzchnia akwenu jeziora wynosi 9,52 ha.
  Obręb ochronny – forma ochrony miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb w Polsce. Obejmuje ona obszar wodny, w którym zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.
  Darłowo (kaszub. Darłowò, niem. Rügenwalde) – nadmorskie miasto i gmina miejska w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, największe miasto powiatu sławieńskiego. Położone nad Morzem Bałtyckim, w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej, na Pobrzeżu Koszalińskim, na Pomorzu Zachodnim.
  Jezioro Wałdowskie Wielkie (kaszb. Jezoro Wałdowsczé Wiôldżé, niem. Großer Dorfsee) - przepływowe jezioro wytopiskowe w centralnej części Pojezierza Bytowskiego, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) – anadromiczna ryba wędrowna, należąca do gatunku Salmo trutta – ekologiczna forma troci atlantyckiej (S. t. trutta).
  Port Darłowo – port morski położony na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego zwanym Wybrzeżem Słowińskim. Port usytuowany w ujściu rzeki Wieprzy w Darłowie, w woj. zachodniopomorskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.