• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielościan

  Przeczytaj także...
  Graniastosłup prawidłowy bądź graniastosłup foremny - to w geometrii taki graniastosłup prosty, którego każda podstawa jest jakimkolwiek wielokątem foremnym (tj. mającym równe boki oraz takie same kąty).Romboedr (rombościan) – równoległościan, którego każda ściana jest rombem, czyli bryła ograniczona sześcioma przystającymi rombami.
  Graf planarny – graf, który można narysować na płaszczyźnie tak, by krzywe obrazujące krawędzie grafu nie przecinały się ze sobą. Odwzorowanie grafu planarnego na płaszczyznę o tej własności nazywane jest jego rysunkiem płaskim. Graf planarny o zbiorze wierzchołków i krawędzi zdefiniowanym poprzez rysunek płaski nazywany jest grafem płaskim.

  Wielościanbryła geometryczna, ograniczona przez tak zwaną powierzchnię wielościenną, czyli powierzchnię utworzoną z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów.

  Każdy wielościan utworzony jest z

 • ścian – wielokątów, które razem tworzą powierzchnię wielościanu,
 • krawędzi, będących bokami ściany,
 • wierzchołków, będących końcami krawędzi wielościanu.
 • Istnieją różne opinie co do formalnej, „matematycznej” definicji wielościanu. Branko Grünbaum wyraził następującą opinię:

  Wielokomórka (wielotop) to w geometrii uogólnienie na dowolną liczbę wymiarów pojęcia wielokąta w drugim i wielościanu w trzecim wymiarze.Antygraniastosłup – wielościan, którego połowa wierzchołków leży na jednej płaszczyźnie, a druga połowa na innej, równoległej do pierwszej płaszczyźnie (płaszczyzny te zwane są podstawami antygraniastosłupa); wierzchołki tworzą dwa wielokąty foremne o tej samej liczbie boków, a wszystkie ściany boczne są trójkątami równobocznymi. Antygraniastosłupy tworzą obok graniastosłupów archimedesowych jedną z dwóch nieskończonych serii wielościanów półforemnych.

  Niektóre wielościany[]

 • ostrosłup
 • czworościan
 • ostrosłup prawidłowy
 • ostrosłup ścięty
 • graniastosłup
 • równoległościan
 • romboedr
 • prostopadłościan
 • graniastosłup prosty
 • graniastosłup prawidłowy
 • dwunastościan rombowy
 • wielościany foremne (platońskie)
 • czworościan foremny
 • sześcian
 • ośmiościan foremny
 • dwunastościan foremny
 • dwudziestościan foremny
 • wielościany półforemne (archimedesowe)
 • czworościan ścięty
 • sześcian ścięty
 • ośmiościan ścięty
 • dwunastościan ścięty
 • dwudziestościan ścięty
 • sześcio-ośmiościan
 • sześcio-ośmiościan rombowy wielki
 • sześcio-ośmiościan rombowy mały
 • dwunasto-dwudziestościan
 • dwunasto-dwudziestościan rombowy wielki
 • dwunasto-dwudziestościan rombowy mały
 • sześcian przycięty
 • dwunastościan przycięty
 • graniastosłupy archimedesowe
 • antygraniastosłupy
 • pryzma
 • klin
 • Uogólnienie na przestrzenie liniowe[]

  Pojęcie wielościanu można uogólnić na dowolne przestrzenie liniowe - wtedy badaniem ich własności zajmuje się topologia algebraiczna. Wielościany w przestrzeniach w wyższej liczbie wymiarów nazywa się wielotopami i definiuje się je jako zbiory o jednospójnym wnętrzu, będące sumą jednego lub większej liczby sympleksów. Dla przestrzeni jest to definicja równoważna podanej wcześniej. Dla przestrzeni jest to definicja rownoważna definicji wielokąta.

  Ośmiościan ścięty to wielościan półforemny o 14 ścianach w kształcie 6 kwadratów i 8 sześciokątów foremnych. Posiada 36 krawędzi i 24 wierzchołki. Ośmiościan ścięty można uzyskać przez ścięcie wierzchołków ośmiościanu foremnego.Czworościan ścięty to wielościan półforemny o 8 ścianach w kształcie czterech trójkątów równobocznych i czterech sześciokątów foremnych. Posiada 18 krawędzi i 12 wierzchołków. Czworościan ścięty można uzyskać przez ścięcie wierzchołków czworościanu foremnego.

  Zobacz też[]

 • wielościan foremny
 • wielościany dualne
 • wielościan półforemny
 • wielościan zwykły, zwany też wielościanem Eulera lub jednospójnym
 • graf planarny
 • wielotop
 • Przypisy

  1. Grünbaum, B.; Polyhedra with Hollow Faces, Proc of NATO-ASI Conference on Polytopes ... etc. (Toronto 1993), ed T. Bisztriczky et al., Kluwer Academic (1994) s. 43
  Przestrzeń liniowa lub wektorowa – w matematyce zbiór obiektów (nazywanych "wektorami"), które mogą być, nieformalnie rzecz ujmując, skalowane i dodawane. Formalnie jest to zbiór z określonymi dwoma działaniami: dodawaniem elementów tej przestrzeni (wektorów) i mnożeniem przez elementy ustalonego ciała, które związane są ze sobą poniższymi aksjomatami. Przestrzenie liniowe to podstawowy obiekt badań algebry liniowej i analizy funkcjonalnej. Znajdują zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach matematyki, naukach ścisłych i inżynierii.Dwunastościan foremny (in. dodekaedr) to wielościan foremny o 12 ścianach w kształcie przystających pięciokątów foremnych. Posiada 30 krawędzi i 20 wierzchołków. Ścinając wierzchołki dwunastościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie dwunastościan ścięty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wnętrze zbioru (figury, bryły) F – pojęcie w geometrii lub topologii, zbiór tych punktów przestrzeni, które należą do zbioru F wraz z pewnym swoim otoczeniem.
  Sześcio-ośmiościan rombowy wielki – wielościan półforemny, jego powierzchnia składa się z 26 ścian w tym 12 kwadratów, 8 sześciokątów foremnych i 6 ośmiokątów foremnych.
  Sześcio-ośmiościan posiada 12 wierzchołków, 24 krawędzi, 14 ścian (8 trójkątów równobocznych, 6 kwadratów). Jest bryłą archimedesową dualną z dwunastościanem rombowym.
  Czworościan foremny (gr. tetraedr) – czworościan, którego ściany są identycznymi trójkątami równobocznymi. Jeden z pięciu wielościanów foremnych. Posiada 6 krawędzi i 4 wierzchołki. Czworościan foremny jest przykładem trójwymiarowego sympleksu. Czworościan foremny jest dualny do samego siebie. Kanoniczne współrzędne wierzchołków czworościanu to (1, 1, 1), (–1, –1, 1), (–1, 1, –1) i (1, –1, –1).
  Dwudziestościan foremny (in. ikosaedr) - najbardziej złożony wielościan foremny o 20 ścianach w kształcie przystających trójkątów równobocznych. Posiada 30 krawędzi i 12 wierzchołków oraz 15 płaszczyzn symetrii. Ścinając wierzchołki dwudziestościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie dwudziestościan ścięty. Symetria bryły jest opisana niekrystalografiaczną klasą m3(z kreską)5(z kreską).
  Ostrosłup – wielościan, którego ściany boczne są trójkątami o wspólnym wierzchołku a podstawa jest dowolnym wielokątem.
  Graniastosłup prosty to taki graniastosłup, w którym wszystkie ściany boczne są prostokątami. Graniastosłupem prostym czworokątnym jest m.in. prostopadłościan.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.