• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

  Przeczytaj także...
  Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.
  Widok ogólny

  Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) – multidyscyplinarny ośrodek naukowy zlokalizowany w Poznaniu na terenach Kampusu Morasko. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Oficjalne otwarcie nastąpiło 2 lutego 2015.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Cel powstania[ | edytuj kod]

  Koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pierwszym Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego WCZT został jego pomysłodawca, prof. Bogdan Marciniec. Ośrodek ma za zadanie skupiać najlepszych polskich naukowców z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także najzdolniejszych absolwentów studiów doktoranckich i pracowników naukowych z Poznania oraz specjalistów z całej Europy w celu realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak również programów strategicznych. Naukowcy mają w ośrodku pracować m.in. nad nowymi materiałami i oryginalnymi syntezami chemikaliów (np. fine chemicals) dla takich branż jak optoelektronika, ceramika, medycyna (nowe terapie komórkowe), przemysł (biodegradowalne opakowania) i rolnictwo (uprawa roślin). Docelowo WCZT zatrudniać ma około 200 osób na 20 tys. m² powierzchni.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Uczestnicy[ | edytuj kod]

  Konsorcjum WCZT tworzą następujący uczestnicy:

 • 5 poznańskich uczelni:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – koordynator projektu,
 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk:
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Instytut Genetyki Roślin PAN,
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu - w pobliżu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Naukowa premiera WCZT. „Życie Uniwersyteckie”. 2 (257), s. 17, 2015. UAM Poznań. [dostęp 2017-08-03]. 
  2. Władze. WCZT. [dostęp 2017-08-03].
  3. Uroczyste otwarcie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. WCZT, 2015. [dostęp 2017-08-03].
  4. Kamień węgielny – kamieniem milowym. „Życie Uniwersyteckie”. 6 (213), s. 6, 2011. UAM Poznań. [dostęp 2017-08-03]. 
  5. Partnerzy. WCZT. [dostęp 2017-08-03].
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Biodegradacja (gr. bios = życie, łac. degradatio = obniżenie) – biochemiczny rozkład związków organicznych przez saprobionty (głównie bakterie i grzyby, ale także pierwotniaki, promieniowce, glony i robaki) na proste związki nieorganiczne. Poza organizmami żywymi, do biodegradacji przyczyniają się także czynniki naturalne, takie jak: światło słoneczne, tlen z powietrza i woda. Dzięki niej rozkładowi może ulegać nawet 95% substancji organicznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Na mapach: 52°27′58″N 16°55′44″E/52,466111 16,928889 Kampus Morasko – kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grupujący głównie wydziały ścisłe i przyrodnicze. Zlokalizowany jest w północnej części miasta. Dzieli się on na dwie części: zachodnią, położoną na Morasku (Huby Moraskie) oraz wschodnią na Umultowie (po dwóch stronach osiedla Różany Potok).
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Bogdan Józef Marciniec (ur. 4 lutego 1941 w Seceminie koło Kielc) – polski naukowiec, chemik, profesor, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1988 - 1990, członek Polskiej Akademii Nauk.
  Politechnika Poznańska – państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 865. pośród wszystkich typów uczelni.
  Instutut Fizyki Molekularnej PAN (IFM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauku, z siedzibą w Poznaniu istniejący od 1975 r.
  Na mapach: 52°24′43,085″N 16°54′59,242″E/52,411968 16,916456 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Profil działalności obejmuje chemię i biochemię kwasów nukleinowych i białek, ich badania strukturalne oraz aplikacyjne. Przy IChB afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa o profilu medycznym powstała w 1950 roku w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.964 sek.