Wielkie Miasto Szczecin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielkie Miasto Szczecin (niem. Großstadt Stettin) – nazwa obszaru utworzonego uchwałą rządu pruskiego (Preußisches Staatsministerium) 15 października 1939 roku, w którego skład, obok terytorium miasta Szczecina, weszły następujące gminy:

Powiat Ueckermünde (niem. Landkreis Ueckermünde, Kreis Ueckermünde; pol. powiat wkryujski) – dawny pruski/niemiecki powiat istniejący w latach 1818-1950. Stolica powiatu znajdowała się w Ueckermünde. Należał do rejencji szczecińskiej, w prowincji Pomorze. Teren dawnego powiatu leży obecnie w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald oraz Polsce, w województwie zachodniopomorskim.Pomorzany (do 1945 niem. Pommerensdorf) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód, nad Odrą.
 • z terenu powiatu Randow: Żelechowa, Golęcino, Gocław, Stołczyn, Skolwin, Police, Mścięcino, Siedlice, Przęsocin, Bukowo, Warszewo, Osów, Pilchowo (część), Wołczkowo (część), Bezrzecze, Krzekowo, Mierzyn (część), Stobno (część), Pomorzany, Gumieńce, Ustowo, Warzymice, Będargowo (część), Karwowo, Przecław, Kurów, Siadło Górne, Siadło Dolne, Dąbie (część), Zdroje, Podjuchy;
 • z terenu powiatu Gryfino: Żydowce, Klęskowo, Bukowe, rewir leśny Puszczy Bukowej, części gmin Binowo, Radziszewo, Chlebowo oraz Kołowo;
 • z terenu powiatu Nowogard: Sławociesze oraz część gminy Wielgowo.
 • Obszar miasta powiększył się z 82,2 km² do 460,94 km² i Szczecin stał się trzecim pod względem wielkości powierzchni miastem Rzeszy (po Berlinie i Hamburgu). W wyniku zmian granic administracyjnych likwidacji uległ powiat Randow, którego obszar podzielono między powiatami: Gryfino, Nowogard oraz Ueckermünde. Przed rozszerzeniem granic Szczecin liczył 274 400 mieszkańców, natomiast w 1940 roku liczba ludności wynosiła 382 963 osoby. W następnych latach liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 1941 – 388 071, 1942 – 395 937, 1943 – 382 984, 1944 – 372 964. Spadek liczby ludności w ciągu 1944 roku był wynikiem wysłania matek z dziećmi na obszary mniej narażone na bombardowania oraz wyjazdem licznych rodzin na wieś.

  Puszcza Bukowa (Knieja Bukowa; do 1945 niem. Buchheide) – kompleks leśny położony przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina na Wzgórzach Bukowych. Wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", utworzonego w 1981 r. oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie", utworzonego w 1996 r. Wyróżnia się dominacją dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które występują tu w wielu postaciach siedliskowych (buczyny kwaśne, żyzne, źródliskowe). Występują tu poza tym lasy łęgowe (w tym rzadki na niżu podgórski łęg jesionowy), olsy, dąbrowy, bory sosnowe i grądy. Czynnikiem sprzyjającym zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych i dominacja żyznych siedlisk świeżych i wilgotnych.Binowo (do 1945 (niem.) Binow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo.
  kolor zielony – granice i obszar Szczecina po 1911 roku
  kolor czerwony - granice i obszar Wielkiego Miasta Szczecin (1939–1945)
  kolor niebieski – współczesne granice i obszar miasta Szczecin
  linia żółta – obecna granica państwa między Polską a Niemcami

  Granice[ | edytuj kod]

  Obszar Wielkiego Miasta Szczecina obejmował dzisiejsze granice miasta: włączono m.in. wszystkie wsie, obecne osiedla dzielnicy Prawobrzeże (bez Jezierzyc), fragment Międzyodrza na północ od autostrady BerlinSzczecin (wówczas Reichsautobahn (RAB) 4a Berlin-Stettin, obecnie autostrada A6) oraz fragmenty gminy Kołbaskowo od wsi Siadło Dolne w linii prostej do Barnisławia, gminy Dobra od Stobna do Sławoszewa i gminy Police od wsi Bartoszewo do Siedlic. Poza granicami Wielkiego Szczecina znalazły się m.in. Kołbaskowo, Dołuje, Dobra, Tanowo i Jasienica. Niektóre źródła podają, że w skład Großstadt Stettin wchodził również fragment gminy Stepnica: głównie lasy nad Odrą na południe od wsi Stepnica .

  Dąbie (niem. Vadam, Altdamm) – część Szczecina, do 1948 r. stanowiąca osobne miasto. Obecnie stanowi osiedle administracyjne, będące jednostką pomocniczą miasta.Bukowo (do 1945 niem. Buchholz) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Północ, na południowo-wschodniej części Wzgórz Warszewskich.

  Wielkie Miasto Szczecin po 1945 roku[ | edytuj kod]

  Faktycznie Wielkie Miasto Szczecin przestało istnieć po zakończeniu II wojny światowej. 5 lipca 1945 roku, kiedy miało miejsce przekazanie Szczecina administracji polskiej, terytorium miasta obejmowało tylko obszar zwartej zabudowy miejskiej – część Gumieniec, Pogodno, Niebuszewo, Żelechową i Śródmieście bez Międzyodrza. Dalej położone dzielnice pozostawały w radzieckiej strefie okupacyjnej. Podczas kolejnych nabytków miasta, 4 października 1945 roku przyłączono pozostałe, poza Bezrzeczem i Skolwinem osiedla dzielnic Zachód i Północ. W związku z likwidacją Enklawy Polickiej wieś Skolwin została częścią miasta 8 lipca 1946 roku. W 1947 roku przyłączono Międzyodrze na północ od Kanału Leśnego. W 1948 roku po odbudowie zniszczonych mostów na Regalicy, przyłączona została większość prawobrzeżnych osiedli. Kolejne poszerzenie granic miasta o osiedla Bezrzecze, Sławociesze i Wielgowo nastąpiło 6 lat później. W 1964 roku przyłączony został Załom, a w 1972 roku Płonia, Śmierdnica i Jezierzyce. Obecnie powierzchnia miasta wynosi 301 km² (65% powierzchni Wielkiego Miasta Szczecina).

  Kołbaskowo (do 1945 niem. Kolbitzow, dawn. Colbitzow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Kołbaskowo, na Wzniesieniach Szczecińskich. Miejscowość jest siedzibą gminy Kołbaskowo. Położona jest w odległości 10 km od Szczecina przy granicy z Niemcami.Gumieńce (do 1945 niem. Scheune) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dzieje Szczecina 1806-1945. pod red. Bogdana Wachowiaka. Szczecin: „13 Muz”, 1994, s. 548. ISBN 83-901159-1-3.
  2. Piotr Zaremba, Halina Orlińska: Urbanistyczny rozwój Szczecina. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1965, s. 80.
  3. Dzieje Szczecina 1806-1945. pod red. Bogdana Wachowiaka. Szczecin: „13 Muz”, 1994, s. 862. ISBN 83-901159-1-3.
  4. Dzieje Szczecina 1945–1990. pod red. Tadeusza Białeckiego i Zygmunta Silskiego. Szczecin: „13 Muz”, 1998, s. 60. ISBN 83-908898-0-3.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Prawobrzeże – dzielnica obejmująca południowo-wschodnią część miasta Szczecina, która grupuje 11 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 84 200 osób. Jako jedyna leży na prawym, wschodnim brzegu rzeki Regalicy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Załom-Kasztanowe (do 2012 roku Załom) – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta. Położone na północno-wschodnim krańcu dzielnicy Prawobrzeże, na północ i zachód od drogi krajowej nr 3 łączącej Szczecin i osiedle Dąbie z Goleniowem i Świnoujściem, przy stacji kolejowej Szczecin Załom. Graniczy ze wsią Załom (gmina Goleniów).
  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.
  Enklawa Policka – potoczna nazwa obszaru utworzonego przez wojska radzieckie i poddanego ich zarządowi, na terenie dzisiejszej gminy i miasta Police oraz północnej części miasta Szczecin w obecnych granicach.
  Przęsocin (do 1945 niem. Neuendorf) – wieś w Polsce położona na Płaskowzgórzu Przęsocińskim w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim w gminie Police przy granicy miasta Szczecin. Miejscowość jest usytuowana na Wzgórzach Warszewskich na skraju Puszczy Wkrzańskiej. W okolicy wsi płynie Przęsocińska Struga i Grzybnica.
  Dołuje (niem. Neuenkirchen) – wieś w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska), położona na planie dobrze zachowanej owalnicy.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Siadło Dolne (do 1945 niem. Niederzahden) – mała wieś w gminie Kołbaskowo, (powiat policki, województwo zachodniopomorskie), w dolinie nad Odrą, ok. 6 km na południe od Szczecina. Leży u podnóża Wału Stobniańskiego, rozciągającego się na przestrzeni kilkunastu kilometrów - od Bezrzecza do brzegu Odry w Siadle Dolnym. W pobliżu wsi znajduje się Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.

  Reklama