• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielki schimnik

  Przeczytaj także...
  Kukol (cs. куколь, gr. kukulion, łac. cucullus) – jedno z nakryć głowy duchownych prawosławnych, wywodzące się z czapki rzymskiej.Zakon mniszy, zakon kontemplacyjny (z gr. μοναχός monachos – samotnik, z łac. contemplare – wpatrywać się) – katolicka i prawosławna forma życia zakonnego, polegająca w pierwotnej wersji na całkowitym odcięciu się od świata zewnętrznego i życie w całkowitym odosobnieniu lub w nielicznej zamkniętej wspólnocie, poświęcone prawie wyłącznie modlitwie i kontemplacji Boga.
  Postrzyżyny mnisze – w prawosławiu obrzęd przyjęcia posłusznika do stanu mniszego. Jego forma jest identyczna dla wszystkich Cerkwi autokefalicznych.

  Wielki schimnikmnich prawosławny, który został postrzyżony na trzeci stopień zakonny. Wielki schimnik jest zwolniony ze wszystkich obowiązków monasterskich, ale jednocześnie nie może on opuszczać terenu klasztoru. Do jego obowiązków należy nieustanna modlitwa.

  Czotki (gr. komboschoinion) – sznur modlitewny, zazwyczaj wełniany złożony z 33 lub 100, rzadziej 50 węzełków lub koralików wykorzystywany w prawosławiu do odliczania odmawiania Modlitwy Jezusowej: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.Chiton (gr. χιτον) – koszula lniana lub wełniana z krótkimi rękawami noszona w starożytnej Grecji, pochodzenia fenickiego.

  Szaty wielkiego schimnika to: riasa, anaław, kukol, mantija, sznur modlitewny (czotki), pas oraz chiton.

  Sznur modlitewny – przedmiot służący kultowi religijnemu, używany w celu ułatwienia odprawiania modlitwy o charakterze cyklicznym, w której ma miejsce wielokrotne powtórzenie jej składowej części. Używany w większości religii świata zarówno do modlitwy jak i medytacji.Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły, charakterystyczny dla wyznań chrześcijańskich jak i buddyzmu; w obrządku wschodnim – monaster.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.