• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielka Wyspa

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako "fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne".
  Wielka Wyspa na tle Wrocławia

  Wielka Wyspa - wyspa na Odrze we Wrocławiu. Obejmuje osiedla Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze i Zalesie, stanowiąc wschodnią część dzielnicy Śródmieście. Za pomysłodawczynię nazwy uważa się prof. Wandę Kononowicz, która zaproponowała ją w grudniu 1980. Nazwa długo funkcjonowała nieoficjalnie, obecnie jest stosowana przez wrocławski Urząd Miasta.

  Kanał Żeglugowy (Kanał Nawigacyjny) we Wrocławiu to kanał wodny, wybudowany w celu ułatwienia żeglugi i dostosowania węzła wodnego we Wrocławiu, do rosnących potrzeb transportowych, na rzece Odra. Przeprowadzony został na północ od centrum miasta. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Powodziowym, w latach 1912-1917 (1913-1917). Projektantem kanału był Christian Nakonz.Most Zwierzyniecki we Wrocławiu - przeprawa mostowa we wschodniej części miasta, nad Starą Odrą, łącząca centrum miasta z osiedlami Dąbie, Biskupin, Sępolno i Bartoszowice. Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Zoologicznego (od którego wywodzi się jego współczesna nazwa) i terenów wystawowych wokół Hali Stulecia.

  Terytoria należące do wyspy (poza Zaciszem) leżały do XVI wieku na lewym brzegu Odry, na terenie międzyrzecza (między Odrą a Oławą), po czym w latach 1531-1555 przekopano obecne koryto rzeki. Wymienione wyżej osady znalazły się na prawym brzegu rzeki, oddzielone jedynie starorzeczami (Czarną Wodą - Schwarzwasser). Posiadają połączenie z lewym brzegiem oraz centrum Wrocławia poprzez mosty Zwierzyniecki i Szczytnicki. Wyspa w obecnej postaci powstała na skutek przekopania w latach 1912-1917 kanałów lateralnych: żeglugowego i przeciwpowodziowego, przez który prowadzą mosty: Jagiellońskie i Chrobrego. Dodatkowo most Bartoszowicki łączy wyspę z groblą pomiędzy kanałami.

  Stadion Olimpijski – wielofunkcyjny stadion we Wrocławiu, zbudowany w latach 1926-1928 według projektu niemieckiego architekta Richarda Konwiarza. Jest centralnym elementem kompleksu sportowego, mieszczącego się na wrocławskim osiedlu Zalesie.Sępolno – osiedle we wschodniej części Wrocławia (w dzielnicy Śródmieście), do roku 1924 (kiedy zostało włączone w granice administracyjne miasta) podwrocławska wieś, potem podmiejskie osiedle o niemieckiej nazwie Zimpel.

  Wyspa objęta jest ochroną indywidualną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, w ramach Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.

  Ważniejsze obiekty na Wielkiej Wyspie[]

 • Zoo
 • Hala Stulecia i zespół terenów wystawowych z Iglicą
 • wystawa architektoniczna Werkbundu
 • Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim
 • Stadion Olimpijski
 • Przypisy

  1. Porównaj: Wanda Kononowicz, Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, ISBN 83-7085-288-2, str. 41
  2. POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA (pol.). W: Załacznik do uchwały Nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, 2006-06-08. [dostęp 2010-06-16]. s. 107.
  3. 5. Środowisko przyrodnicze Wrocławia (pol.). wrosystem.um.wroc.pl, 2003. [dostęp 2010-06-16]. s. 22.
  Iglica - charakterystyczny stalowy słup (maszt, wieża) wysokości 96 metrów (pierwotnie 106 metrów) ustawiony 3 lipca 1948 na terenach wystawowych koło Hali Stulecia (Ludowej) we Wrocławiu w związku z rozpoczynającą się tam wówczas „Wystawą Ziem Odzyskanych”.Mosty Jagiellońskie – zespół czterech jednoprzęsłowych mostów drogowych przerzuconych we Wrocławiu nad kanałami Odry (Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym), łączących osiedla Zacisze i Mirowiec.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wystawa mieszkaniowa WUWA (WuWa, niem. Wohnungs- und Werkraumausstellung = Wystawa mieszkania i miejsca pracy) we Wrocławiu - zorganizowana w 1929 przez śląski związek Deutsche Werkbundu w dzielnicy Dąbie w pobliżu parku Szczytnickiego (obecne ulice Tramwajowa, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Zielonego Dębu) oraz na terenach targowych przylegających do Hali Ludowej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Biskupin (niem. Bischofswalde) - osiedle we wschodniej części Wrocławia, w dzielnicy Śródmieście, na prawym brzegu przekopu Bartoszowicko-Szczytnickiego, wykonanego w latach 1531-1555 i od tego czasu pełniącego funkcję głównego koryta Odry, w obrębie Wielkiej Wyspy.
  Hala Stulecia, Hala Ludowa (niem. Jahrhunderthalle, ang. Centennial Hall) – hala widowiskowo-sportowa położona w parku Szczytnickim we Wrocławiu. Wzniesiona w latach 1911–1913 według projektu Maxa Berga, w stylu ekspresjonistycznym.
  Bartoszowice (niem. Bartheln) – osiedle we wschodniej części Wrocławia, we wschodniej części Wielkiej Wyspy, graniczące na niej z Sępolnem i Biskupinem, a przez Odrę i jej kanały ze Strachocinem i Opatowicami.
  Zalesie – osiedle we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście, położone na Wielkiej Wyspie. Graniczy z Sępolnem, Zaciszem i Szczytnikami oraz - przez Kanał Nawigacyjny i Powodziowy - z Kowalami i Swojczycami. Jako niem. Leerbeuthel (później Leerbeutel) włączone w granice miasta w 1904.
  Kanał Powodziowy (Kanał Ulgi, Kanał Powodziowy Północ we Wrocławiu) we Wrocławiu to kanał wodny – kanał przeciwpowodziowy, wybudowany w celu przeprowadzania wód powodziowych na rzece Odra, na północ od centrum miasta. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Żeglugowym, w latach 1913-1917 (tzw. II kanalizacja Odry).

  Reklama