• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielka Fatra

  Przeczytaj także...
  Orawa (słow. Orava, węg. Árva) – rzeka w północnej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 60,3 km, powierzchnia dorzecza – 1.991,8 km², średni przepływ u ujścia – 34,4 m³/s.Borišov (1510 m n.p.m.) – jeden z najwyższych szczytów w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.
  Szypska Fatra (słow. Šípska Fatra) – najbardziej na północ wysunięta, położona już na północ od doliny Wagu część grupy górskiej Wielkiej Fatry w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji. Do lat 70. XX w. łączona z Górami Choczańskimi, od 1978 r. ze względu na większe podobieństwo geomorfologiczne zaliczana jest do Wielkiej Fatry. Najwyższym szczytem jest Šíp (1169 m n.p.m.).
  Panorama południowej części Wielkiej Fatry z okolic szczytu Zvolen

  Wielka Fatra (514.85; słow. Veľká Fatra) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich (Słowacja). Leży między Małą Fatrą a Tatrami Niżnymi. Długość pasma wynosi około 40 km. Znajdują się tam liczne lasy, łąki i pastwiska wykorzystywane do wypasu owiec.

  Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.Ploská (1532 m n.p.m.) – jeden z najwyższych szczytów w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.

  Orografia[]

  Według dawnego podziału słowackich Karpat dokonanego przez Jána Hromádkę (1886-1968), twórcę nowoczesnej geografii słowackiej (Geomorfologické členenie Slovenska, 1956), Wielka Fatra obejmowała zupełnie wyraźnie wydzielający się obszar, który ograniczały:

 • od północy – dolina Wagu na odcinku od Rużomberku po Krpeľany;
 • od zachodu – skraj Kotliny Turczańskiej na odcinku Krpeľany – Čremošné;
 • od południa – Žarnovická dolina (wyżej dolina potoku Biela voda) – przełęcz Malý Šturec – Dolina Harmaniecka (po miejscowość Uľanka);
 • od wschodu – Dolina Starohorska – przełęcz Veľký Šturec – Revúcka dolina (po Rużomberk).
 • Aktualny podział orograficzny Słowacji z 1978 r., którego autorami są Michal Lukniš (1916-1986) i Emil Mazúr (1920-1990), przyłączył do Wielkiej Fatry (na zasadzie podobieństw geologicznych i morfologicznych) spore fragmenty terenu, zaliczane przedtem do innych grup górskich. W ten sposób w skład Wielkiej Fatry weszły:

  Niżne Tatry (514.91; słow. Nízke Tatry, węg. Alacsony-Tátra, niem. Niedere Tatra) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, na terenie Słowacji. Jego najwyższym szczytem jest Dziumbier (Ďumbier, 2043 m n.p.m.). Na terenie Niżnych Tatr utworzono największy park narodowy na Słowacji – Park Narodowy Niżne Tatry.Drienok (1268 m n.p.m.; często również jako Drieňok, dawniej z kotą 1273 m n.p.m.) – szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry na Słowacji.
 • na północy – tereny położone na północ od rzeki Wag, stanowiące wcześniej zachodnią część Gór Choczańskich, od Szypu (słow. Šíp) na zachodzie po Čebrať na wschodzie (czyli cały fragment leżący w widłach Wagu i Orawy aż po dolinę potoku Likavka – tzw. Szypska Fatra);
 • na południu – tzw. Kotolnica po południowej stronie Doliny Harmanieckiej (masyw Vápenicy, 1023 m n.p.m.) wraz ze znaną Jaskinią Harmaniecką, zaliczana dawniej do Gór Kremnickich;
 • na wschodzie – cały masyw Zwolenia (słow. Zvolen, 1402 m n.p.m.) między przełęczą Veľký Šturec (1010 m n.p.m.) a Przełęczą Donowalską (słow. Donovalské sedlo, 950 m n.p.m.), należące przedtem do Tatr Niżnych.
 • Najwyższe i inne najważniejsze szczyty Wielkiej Fatry:

  Rużomberk (słow. Ružomberok, węg. Rózsahegy, niem. Rosenberg) – miasto powiatowe w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, w historycznym regionie Liptów.Ostrá (1247 m n.p.m.) – charakterystyczny, skalisty szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.
 • Ostredok (1592 m n.p.m.);
 • Frčkov (1585 m n.p.m.);
 • Krížna (1574 m n.p.m.);
 • Rakytov (1567 m n.p.m.);
 • Suchý vrch (1550 m n.p.m.);
 • Ploská (1532 m n.p.m.);
 • Smrekovica (Wielka Fatra) (1530 m n.p.m.);
 • Borišov (1510 m n.p.m.);
 • Šiprúň (1461 m n.p.m.);
 • Tlstá (1414 m n.p.m.);
 • Zvolen (1402 m n.p.m.);
 • Lysec (1381 m n.p.m.);
 • Drienok (1268 m n.p.m.;
 • Ostrá (Wielka Fatra) (1247 m n.p.m.).
 • Na południu wyraźna przełęcz Malý Šturec (890 m n.p.m.) oddziela Wielką Fatrę od Gór Kremnickich. Na wschodzie Przełęcz Donowalska oddziela Wielką Fatrę od Gór Starohorskich (słow. Starohorské vrchy).

  Rakytov (1567 m n.p.m.) – jeden z najwyższych szczytów w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.Veľký Šturec (słow. sedlo Veľký Šturec; 1010 m n.p.m.) – przełęcz w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.

  Linki zewnętrzne[]

 • Fatra w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom II (Derenek – Gżack) z 1881 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krížna (1574 m n.p.m.) – trzeci co do wysokości nazwany szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.
  Kotlina Turczańska (514.64; słow. Turčianska kotlina) – wielka kotlina śródgórska w Centralnych Karpatach Zachodnich, jedna z najwyraźniejszych i najlepiej wykształconych kotlin na terenie Słowacji. Od północy ogranicza ją tzw. krywańska część Małej Fatry, od wschodu – Wielka Fatra, od południa – Góry Krzemnickie, od południowego zachodu grupa górska Żaru, a od zachodu – tzw. luczańska część Małej Fatry.
  Malý Šturec (890 m n.p.m.) – wyraźna przełęcz rozdzielająca Góry Krzemnickie na południu od Wielkiej Fatry na północy, dokładnie rzecz biorąc pomiędzy szczytami: Priečny vrch (1047 m n.p.m.) na południu (w Górach Krzemnickich) i Holý kopec (1054 m n.p.m.) na północy (w Wielkiej Fatrze).
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Frčkov (1585 m n.p.m.) – drugi co do wysokości nazwany szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.
  Šiprúň (1461 m n.p.m.) - wysoki, wybitny szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry w Karpatach Zachodnich na Słowacji.
  Wag (słow. Váh, węg. Vág, niem. Waag) – rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 403 km, powierzchnia zlewni – 10 640 km², średni roczny przepływ u ujścia – 196 m³/s. Do dorzecza Wagu należy także polska część Orawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.