• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielhorscy herbu Kierdeja

  Przeczytaj także...
  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.Michał Wielhorski herbu Kierdeja (ur. 1755 Horochów Podole - zm. 1805 Wiedeń) – hrabia, generał lejtnant wojsk litewskich, 1789 brygadier w armii polskiej, 1792 generał lejtnant.
  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.
  Kierdeja herb Wielhorskich

  Wielhorscy herbu Kierdeja – polski ród szlachecki herbu Kierdeja, wywodzący się od wołyńskich bojarów. Rodzina pierwszy raz wzmiankowana w 1525 w Metryce Wołyńskiej. Jedna z linii rodu otrzymała 22 lutego 1787 w Wiedniu tytuł hrabiowski, potwierdzony 30 listopada 1849 w Cesarstwie Rosyjskim. 10 kwietnia 1853 jeden z odłamów rodu został adoptowany do herbu przez rosyjskich hrabiów Matiuszkinów, gałąź ta wymarła w 1855.

  Michał Wielhorski (ros. Михаил Юрьевич Виельгорский, ur. 31 października / 11 listopada 1787 na Wołyniu, zm. 9 września / 21 września 1856 w Moskwie) – rosyjski kompozytor, wiolonczelista, mecenas muzyki pochodzenia polskiego.Kuchmistrz wielki litewski (łac. magister culinae Magni Ducatus Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

  Przedstawiciele rodu[]

 • Aleksander Wielhorski – wojski łucki (1630).
 • Franciszek Wielhorski –kanonik katedry chełmskiej (1650)
 • Michał Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (1675)
 • Jan Kazimierz Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (zm.1695)
 • Wacław Wielhorski - podkomorzy włodzimierski , kasztelan wołyński (1704)
 • Feliks Ignacy Wielhorski – starosta bracławski (zm.1737)
 • Jerzy Wielhorski (1755 - 1809) – pisarz polny litewski (1783-1790), konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, starosta kamieniecki, senator Imperium Rosyjskiego, szambelan królewski.
 • Michał Wielhorski(1730 -1794)- kuchmistrz wielki litewski, oboźny wielki koronny, starosta kamieniecki, pisarz polityczny.
 • Michał Wielhorski (1755-1805) - hrabia, generał lejtnant wojsk litewskich, brygadier w armii polskiej (1789), generał lejtnant (1792)
 • Józef Wielhorski (1759 – 1817) – generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, senator.
 • Michał Wielhorski (1787 – 1856) – hrabia, wiolonczelista,kompozytor, mistrz ceremonii na dworze rosyjskim, kawaler orderu św. Aleksandra Newskiego.
 • Mateusz Wielhorski (1794 –1866) – muzyk, wiolonczelista.
 • Bibliografia[]

 • Jerzy Hr. Dunin Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich
 • Kasper Niesiecki,Herbarz Polski, tom IX
 • Jerzy Sewer Hr.Dunin Borkowski, Genealogie rodów polskich, Lwów 1895.
 • Michał Wielhorski herbu Kierdeja (ur. ok. 1730 zm. w 1794 roku) – kuchmistrz wielki litewski w latach 1763-1774, oboźny wielki koronny w latach 1758-1762, starosta kamieniecki litewski,poseł konfederacji barskiej do Francji, pisarz polityczny.Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Wincenty Wielhorski herbu Kierdeja (ur. ok. 1755, zm. 1809) – pisarz polny litewski w latach 1783-1790, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, starosta kamieniecki, senator Imperium Rosyjskiego, szambelan królewski.
  Szambelan (fr. chambellan) – początkowo wysoko usytuowany urzędnik na dworze francuskim, następnie pozycja ta przyjęła się również na wielu innych dworach europejskich. Tytuł szambelana był nadawany także m.in. w monarchii austro-węgierskiej jako jeden z tytułów arystokratycznych, w celu zjednania arystokracji monarchii.
  Bracław (ukr. Брацлав, jid. בראָסלעוו - "broslew") – osiedle typu miejskiego na zachodniej Ukrainie na Wyżynie Podolskiej nad Bohem, znajduje się w rejonie (powiecie) niemirowskim obwodu (województwa) winnickiego, liczy 7 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII wieku. Od XIV w. Bracław znajdował się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po unii lubelskiej w 1569 wszedł w skład Korony Królestwa Polskiego, stając się stolicą utworzonego województwa bracławskiego. Był miastem królewskim. W latach 1672-1699 okupowany wraz z bracławszczyzną przez Turcję. Od 1793 miasto należało do Rosji, jako siedziba powiatu bracławskiego.
  Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.
  Włodzimierz Wołyński, ukr. Володимир-Волинський; (w II Rzeczypospolitej od 1922 – Włodzimierz) – miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie wołyńskim. Ma 38 tys. mieszkańców (2004). Leży około 15 km od polskiej granicy. W pobliżu miasta usytuowane jest kolejowe przejście graniczne.
  Mateusz Wielhorski (ros. Матве́й Ю́рьевич Виельго́рский, ur. 26 kwietnia / 15 kwietnia 1794 w Petersburgu, zm. 5 marca / 21 lutego 1866 w Nicei) – wiolonczelista rosyjski polskiego pochodzenia, syn senatora Jerzego Wincentego Wielhorskiego, współzałożyciela Towarzystwa Filharmonicznego w Petersburgu, młodszy brat Michała Wielhorskiego.
  Podkomorzy (łac. subcamerarius, lit. Pakamaris) – urząd w przedrozbiorowej Polsce. Jego zachodnimi odpowiednikami są: szambelan, kamerling, itp.

  Reklama