• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiek Wszechświata

  Przeczytaj także...
  HD 140283 – jedna z najstarszych znanych współcześnie gwiazd, położona jest w gwiazdozbiorze Wagi w odległości około 190 lat świetlnych od Ziemi. Należy do typu widmowego F, jej obserwowana wielkość gwiazdowa wynosi 7,223. Z powodu jej wieku nazywana jest nieoficjalnie „gwiazdą Matuzalemem”.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
  Czas kosmiczny (również czas od Wielkiego Wybuchu) – współrzędne czasu, używane w modelach Wielkiego Wybuchu. Dla jednorodnych, rozszerzających się wszechświatów jest definiowany następująco:

  Wiek Wszechświata – w standardowym modelu kosmologicznym (jednorodnym i izotropowym) – czas, który upłynął od Wielkiego Wybuchu (czyli czas kosmiczny w chwili obecnej).

  Według współczesnych ustaleń wiek Wszechświata wynosi około 13,82 miliardów lat (dane z misji Planck z 2013). Istnieją jednak szacunki podające dokładniejszą liczbę 13,799 ± 0,021 miliardów lat.

  Modele historyczne[]

  W XVIII wieku uważano, że wiek Ziemi może być szacowany w milionach lat, ale do początków XX wieku panowała teoria stanu stacjonarnego, według której Wszechświat był wieczny i istniał od zawsze. Ze zmianami teoria ta była powszechnie uznawana jeszcze do lat 50. XX wieku, kiedy została zastąpiona teorią Wielkiego Wybuchu. Pierwsze wskazówki na to, że wiek Wszechświata jest skończony, pochodzą z obserwacji Edwina Hubble'a z 1929. Pierwszą osobą, która stosunkowo dokładnie oszacowała wiek Wszechświata, był w 1958 Allan Sandage, który jednak sam nie wierzył w swoje wyliczenia, niezgodne z ówczesnymi teoriami określającymi wiek najstarszych gwiazd na 25 miliardów lat. Od lat 70. XX powszechnie uznawano, że wiek Wszechświata wynosi kilkanaście miliardów lat, choć w latach 90. w astrofizyce na krótko powstał problem znany jako age crisis („kryzys z wiekiem”). Według ówczesnego modelu, Wszechświat miał około dziesięciu miliardów lat, a najstarsze znane obiekty astronomiczne miały pomiędzy trzynaście a osiemnaście miliardów lat.

  Wielki Wybuch (ang. Big Bang) – model ewolucji Wszechświata uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według tego modelu ok. 13,772 (±0,059) mld lat temu dokonał się Wielki Wybuch – z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania).Allan Rex Sandage (ur. 18 czerwca 1926 w Iowa City, zm. 13 listopada 2010 w San Gabriel) – amerykański astronom. Jako pierwszy wyliczył z dużą dokładnością stałą Hubble’a i wiek Wszechświata.

  Misja satelity naukowego WMAP, która rozpoczęła się w 2001 wyznaczyła wiek Wszechświata na 13,75 ± 0,11 · 10 lat. Badania WMAP kontynuowane były przez satelitę Planck, którego pomiary pozwoliły w 2013 ustalić wiek Kosmosu na obecnie obowiązującą wartość 13,82 miliardów lat.

  Edwin Powell Hubble (ur. 20 listopada 1889 w Marshfield w Missouri, zm. 28 września 1953 w San Marino w Kalifornii) – amerykański astronom, któremu powszechnie przypisuje się odkrycie oraz udowodnienie prawdziwości zjawisk przesunięcia ku czerwieni i rozszerzania się Wszechświata.Model kosmologiczny jest to matematyczny i fizyczny model Wszechświata. Termin ten najczęściej jest rozumiany jako zbiór równań matematycznych opisujących lokalną budowę i ewolucję Wszechświata na podstawie różnych hipotez przyjmowanych w kosmologii. Poprawność danego modelu kosmologicznego weryfikuje się poprzez obserwacje astronomiczne i eksperymenty.

  Obecnie przyjmowany wiek Wszechświata zgadza się z wiedzą posiadaną na temat najstarszych znanych gwiazd. Wiek najstarszej znanej gwiazdy, HD 140283, szacowany jest na 14,46 ± 0,8 miliardów lat.

  Zobacz też[]

 • widzialny Wszechświat
 • Przypisy

  1. Planck reveals an almost perfect Universe (ang.). European Space Agency, 2013-03-21. [dostęp 2013-03-21].
  2. Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters (ang.). arXiv, 2015-02-05. [dostęp 2016-04-23]. s. 31.
  3. Steady-state theory (ang.). britannica.com, 2012-12-03. [dostęp 2013-03-24].
  4. E. Hubble: A RELATION BETWEEN DISTANCE AND RADIAL VELOCITY AMONG EXTRA-GALACTIC NEBULAE (ang.). Proceedings of the National Academy of Sciences, 1929-03-15. [dostęp 2013-03-24].
  5. Allan Sandage: Current Problems in the Extragalactic Distance Scale (ang.). Astrophysical Journal, vol. 127, p.513, 1958. [dostęp 2013-03-24].
  6. Björn Feuerbacher, Ryan Scranton: Evidence for the Big Bang (ang.). talkorigins.org, 2006. [dostęp 2013-03-24].
  7. The Universe is Precisely 13.75 Billion Years Old (ang.). discovery.com. [dostęp 2012-12-08].
  WMAP (ang. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) – sonda kosmiczna amerykańskiej agencji NASA mająca za zadanie mierzenie temperatury promieniowania reliktowego (wraz z jej rozkładem kątowym). Była to następna po COBE misja kosmologiczna.Widzialny (obserwowalny) Wszechświat – obszar Wszechświata, wraz ze znajdującą się w nim materią, który jest możliwy do zaobserwowania z Ziemi na chwilę obecną. Widzialny Wszechświat jest ograniczony z uwagi na fakt, iż światło lub inne sygnały są w stanie dotrzeć do ziemskiego obserwatora z okresu nie wcześniejszego od początku Wielkiego Wybuchu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Planck – misja satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przeznaczonego do wykonania pomiarów anizotropii kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła z wysoką zdolnością rozdzielczą. Satelita został wyniesiony, wspólnie z obserwatorium Herschela, przez rakietę nośną Ariane 5 ECA na orbitę wokół punktu L2 układu Ziemia – Słońce, znajdującego się w odległości około 1,5 mln km od Ziemi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.