• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieczno

  Przeczytaj także...
  Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.Pojezierze Chełmińskie (315.11) - mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący zachodnią część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.
  Struga Toruńska – rzeka w województwie kujawsko-pomorskim, jest prawostronnym dopływem Wisły. Długość jej wynosi 51,5 km, bierze ona swój początek z jeziora Wieldządz, na wysokości 100 m n.p.m. na Pojezierzu Chełmińskim, a jej średni spadek wynosi 1,26 stopnia.

  Wieczno – jezioro na Pojezierzu Chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie), na zachód od Wąbrzeźna, w dorzeczu Strugi Toruńskiej.

  Jezioro jest położone na wysokości 91 m n.p.m. Powierzchnia całkowita - 347 ha, długość - 3,6 km, szerokość - do 1,7 km; maksymalna głębokość - 18,3 m.

  Linia brzegowa słabo rozwinięta, z wyjątkiem części środkowej, gdzie z obu brzegów wysuwają się półwyspy o kilku cyplach, dzielące Wieczno na: Wieczno Północne i Wieczno Południowe. Brzegi niskie, okolone trzciną, zalesione.

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Wąbrzeźno (niem. Frideck lub Briesen) – miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim. Miasto położone jest pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek, na Pojezierzu Chełmińskim, w centralnym punkcie historycznej ziemi chełmińskiej, 31 km na południe od Grudziądza i 43 km na północny wschód od Torunia.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wieczno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XIII: Warmbrun – Worowo. Warszawa 1893.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.