• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieczór Wrocławia

  Przeczytaj także...
  Tabloid (z ang. tabloid), bulwarówka – typ gazety, przeważnie dziennika. Także specjalny format edycyjny (37-40 cm x 27-30 cm).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Grupa Wydawnicza Polskapresse wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Verlagsgruppe Passau i jest wydawcą 8 dzienników regionalnych (Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Express Ilustrowany, Kurier Lubelski), 3 regionalnych dodatków telewizyjnych (Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot), 4 tygodników ogłoszeniowych (Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, „Jarmark”, Motojarmark), tygodników regionalnych Nasze Miasto, bezpłatnego dziennika Echo Miasta ukazującego się dwa razy w tygodniu w siedmiu miastach Polski oraz od końca czerwca 2011 r. posiada 100% udziałów w spółce Polski Dom Medialny, wydawcy Dziennika Polskiego .
  red. Zygmunt Antkowiak z sygnalnym numerem „Wieczoru Wrocławia”
  Wieczór Wrocławia, 3-5 lutego 1984 r.

  Wieczór Wrocławiawrocławski dziennik, wychodzący w latach 1967–2004 (początkowo i przez większość tego okresu popołudniówka) na terenie samego miasta Wrocławia.

  Zygmunt Antkowiak (ur. 8 kwietnia 1929 w Nadwórnej, zm. 12 września 1996) – historyk (dr nauk historycznych), polonista i dziennikarz, kierownik działu miejskiego wrocławskiej prasy („Słowa Polskiego”, potem „Wieczoru Wrocławia”), autor książek o tematyce wrocławskiej. Działacz Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Komisji Nazewnictwa Ulic.Leszek Budrewicz (ur. 3 sierpnia 1956 we Wrocławiu) – dziennikarz, pisarz, poeta, działacz struktur podziemnych "Solidarności".

  Pierwszy ośmiostronnicowy numer tej gazety pojawił się w kioskach w poniedziałek 3 kwietnia 1967 po południu, a jej redaktorem naczelnym był wówczas Ryszard Skała; siedziba redakcji mieściła się wówczas przy ul. Komandorskiej nr 5, dopiero w późniejszych latach przeniesiona została pod adres Podwale nr 62. Dziennik wychodził najpierw sześć razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty, później pięć – od poniedziałku do piątku. Drukowany był zawsze w formacie tabloid, najpierw w Prasowych Zakładach Graficznych w technice typograficznej (ołowiowej), później (od 1997) w offsetowej drukarni „Słowa Polskiego”.

  Offset, druk offsetowy – przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.Ryszard Skała (ur. 4 maja 1925 w Nadwórnej, Kresy Wschodnie, zm. 12 maja 1986 w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry) – dziennikarz, założyciel i pierwszy redaktor naczelny wrocławskiej gazety popołudniowej "Wieczór Wrocławia".

  Wkrótce po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku, kiedy 22 marca 1990 Sejm uchwalił likwidację RSW Prasa-Książka-Ruch, zespół redakcyjny „Wieczoru Wrocławia” zawiązał – podobnie jak większość gazet w Polsce – spółkę pracowniczą, która przejęła tytuł i samodzielnie wydawała gazetę. Spółka ta wkrótce (w 1991) rozpoczęła negocjacje z norweskim koncernem prasowym Orkla, który rok wcześniej wszedł na polski rynek prasowy, sprowadzając z Moss do Wrocławia pierwszą offsetową maszynę drukarską do druku gazet codziennych w kolorze (wszystkie ówczesne dzienniki w Polsce drukowane były tylko w jednym lub najwyżej dwóch kolorach). Pomimo że maszyna sprowadzona przez Orklę nie była wykorzystywana wówczas do produkcji „Wieczoru” (jedynie kilkanaście lat później okazjonalnie, przy okazji awarii innych maszyn, drukowano na niej kilka wydań „Wieczoru”), to koncern wykupił najpierw ponad dziewięćdziesiąt procent, a później wszystkie udziały pracownicze i przejął w ten sposób tytuł „Wieczór Wrocławia”. Druk gazety natomiast odbywał się jeszcze przez kilka lat w starej drukarni i starą technologią. Po uruchomieniu przez Orklę we Wrocławiu drugiej maszyny offsetowej sprowadzonej z Norwegii (z Drammen) dla nowej drukarni „Słowa Polskiego” przeniesiono tam w 1997 druk „Wieczoru”. Równocześnie z pojawieniem się nowych możliwości (druk wielobarwny, wyższa jakość) podjęto decyzję o odejściu od formuły popołudniówki: gazeta pod niezmienionym tytułem – „Wieczór Wrocławia” – zaczęła pojawiać się w kioskach rano.

  Gazeta Wrocławska (pełny tytuł Polska Gazeta Wrocławska) – dziennik dolnośląski wydawany we Wrocławiu od 1948 r.Druk wypukły, wypukłodruk – jedna z podstawowych, oprócz druku wklęsłego i płaskiego, technik graficznych, w której odbitka powstaje poprzez odbicie farby nałożonej na częściach wypukłych formy drukowej. Jest to najstarsza technika graficzna.

  Równocześnie dramatycznie spadał nakład sprzedawany gazety (w najlepszych dla dziennika latach wydania piątkowe liczyły ponad sto tysięcy, a pozostałe codzienne po około czterdzieści tysięcy egzemplarzy) – do poziomu w dni od poniedziałku do czwartku niewiele przekraczającego 10 tysięcy egzemplarzy, a średnio tygodniowo – nieco ponad 15 tysięcy. Wkrótce „Wieczór” został włączony do „Słowa Polskiego” (funkcjonował przez pewien czas jako wkładka do gazety), a po podjęciu przez Orklę decyzji o sprzedaniu tytułów „Słowo Polskie” i „Wieczór Wrocławia” (umowa w tej sprawie została zawarta we wrześniu 2003; formalnie należące do Orkli Dolnośląskie Wydawnictwo Prasowe wydawało „Wieczór” do 13 października 2003) niemieckiemu koncernowi Neue Passauer Presse (działającym w Polsce jako Polskapresse) i powstaniu nowego tytułu „Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska” była popołudniówka de facto przestała istnieć. Z rejestrów Związku Kontroli Dystrybucji Prasy tytuł „Wieczór Wrocławia” skreślony został (podobnie jak tytuł „Słowo Polskie”) 19 grudnia 2003.

  Orkla – nazwa norweskiego holdingu – koncernu przemysłowego, działającego głównie w Skandynawii, przede wszystkim w zakresie dóbr konsumpcyjnych, chemikaliów, a także na rynku finansowym (do lata roku 2006 także na mediowym). Dochody grupy Orkla wyniosły w 2004 roku 32 miliardy koron norweskich (ok. 4 mld EUR), a średnia stopa zwrotu za ostatnie 10 lat wynosi około 10,7%.Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem danych o dystrybucji i sprzedaży prasy.

  Przypisy

  1. Skan numeru pierwszego, z 3 kwietnia 1967, znajduje się m.in. w serwisie fotopolska.eu.
  2. W połowie lat 90. przez pewien czas redakcją dziennika kierował jako redaktor naczelny (potem zastępca naczelnego) Leszek Budrewicz.
  3. Według danych ZDKP średni sprzedawany nakład dzienny pod koniec 1994 wynosił 46 457 egzemplarzy; w ostatnich latach istnienia dziennika spadł do 21 072 egzemplarzy w roku 2001, w 2002 sprzedawano średnio 17 999 egz., a od stycznia do końca listopada 2003 (czyli do likwidacji) – 16 326 egzemplarzy.
  4. rejestr ZKDP.
  Passauer Neue Presse (PNP) – regionalna gazeta niemiecka wydawana w Pasawie (w Bawarii przez Verlagsgruppe Passau. Utworzona w 1946 przez niemieckiego wydawcę, dra Hansa Kapfingera. Firma wydawnicza Verlagsgruppe Passau GmbH, która oprócz gazet w Bawarii wydaje (za pośrednictwem swych spółek-córek) gazety także w Austrii, Czechach, na Słowacji oraz w Polsce (tu – poprzez należące do Verlagsgruppe Passau wydawnictwo Polskapresse).Dziennik - zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drammen – miasto w południowej Norwegii (41 km na południowy zachód od Oslo) ośrodek administracyjny gminy (norw. kommune) oraz stolica prowincji Buskerud, u ujścia rzeki Drammenselva do fiordu Drammenfjord. Powierzchnia 137 km², 56 688 mieszkańców (w 2004), współrzędne geograficzne 59°44′N 10°9′E.
  Likwidacja – postępowanie prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych mające na celu spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki. W przypadku spółek kapitałowych przeprowadzenie likwidacji jest warunkiem koniecznym do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. Sposób prowadzenia likwidacji regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. Rozwiązanie spółki prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego i likwidacji interesów.
  Popołudniówka - dziennik (gazeta) wydawany w systemie sprzedaży, w którym gazeta dostępna jest każdego dnia, lecz dopiero w godzinach popołudniowych.
  RSW Prasa-Książka-Ruch (Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch") – monopolistyczne de facto wydawnictwo założone 1 stycznia 1973 r. przez PZPR, z połączenia RSW "Prasa", wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch". RSW "Prasa-Książka-Ruch" była obok pośrednich dotacji budżetowych i składek członkowskich jednym z głównych źródeł bieżących dochodów PZPR wypłacając corocznie wysokie dywidendy (zwykle w miesięcznych ratach), których wysokość ustalał Komitet Centralny PZPR w czasie planowania budżetu partii. Mniejsze dotacje płynęły również do organizacji będących formalnymi współwłaścicielami koncernu. Inną formą wykorzystywania RSW przez PZPR było zatrudnianie w koncernie funkcjonariuszy partyjnych na fikcyjnych etatach. RSW była dotowana z budżetu państwa korzystając z kredytów udzielanych na warunkach preferencyjnych oraz znacznych ulg w podatkach.
  Ulica Podwale we Wrocławiu – ulica ciągnąca się łukiem wzdłuż zewnętrznego obwodu fosy miejskiej, obecnie od Mostu Sikorskiego na zachodzie do al. Słowackiego na wschodzie, długości 2,8 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.