• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieża wiertnicza

  Przeczytaj także...
  Kominek – nakryte palenisko, zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego.Głowica przeciwwybuchowa (prewenter, głowica przeciwerupcyjna) – urządzenie przeznaczone do zamknięcia wylotu otworu wiertniczego przy wierceniach obrotowych w celu przeciwdziałania erupcji płynu złożowego.
  Głowica płuczkowa – część osprzętu wiertniczego, mająca na celu doprowadzenie płuczki wiertniczej do przewodu wiertniczego poprzez graniatkę.

  Wieża wiertnicza (maszt wiertniczy) – jest to wieża zbudowana z metalowych kratownic, o wysokości do kilkudziesięciu metrów, służąca do wprowadzania przewodu wiertniczego do otworu wiertniczego.

  Wieża wiertnicza posiada pomosty robocze oraz system olinowania z wielokrążkiem ruchomym, do którego zamocowany jest hak wiertniczy. Na szczycie wieży znajduje się pomost roboczy oraz blok wielokrążka stałego (nieruchomego). Konstrukcja wieży pozwala na przenoszenie ruchu obrotowego stołu wiertniczego na przewód wiertniczy zakończony świdrem oraz prace związane z zapuszczaniem i wyciąganiem przewodu wiertniczego, rur okładzinowych oraz osprzętu wiertniczego i geofizycznego. Zawiera również wyciąg wiertniczy, napęd stołu wiertniczego, pompy płuczkowe (służące do pompowania płuczki wiertniczej), agregaty prądotwórcze.

  Przewód wiertniczy – służy do przekazywania ruchu obrotowego ze stołu wiertniczego (lub urządzenia Top Drive) na świder.Głowica uszczelniająca – wiertnicze urządzenie do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurami płuczkowymi a rurami okładzinowymi oraz do ukierunkowania wypływu płuczki wiertniczej podczas prac wiertniczych.

  Rysunek przedstawia główne komponenty wieży wiertniczej.

  Urządzenia wieży zależą w dużym stopniu od rodzaju wieży, ale zazwyczaj zawierają większość wymienionych poniżej komponentów.

  Lista komponentów[edytuj]

  Schematyczny rysunek wieży wiertniczej
  1. Zbiornik płuczki wiertniczej
  2. Sito wibracyjne
  3. Rurociąg ssący
  4. Pompa płuczkowa
  5. Silnik lub inne źródło napędu
  6. Rurociąg tłoczący
  7. Wyciąg wiertniczy
  8. Rurociąg tłoczący
  9. Wąż płuczkowy
  10. Przegub elastyczny
  11. Wielokrążek ruchomy
  12. Lina stalowa
  13. Wielokrążek górny (stały)
  14. Wieża wiertnicza
  15. Mostek
  16. Pasy przewodu – rury płuczkowe
  17. Kloc drewniany do odstawiania przewodu wiertniczego
  18. Głowica płuczkowa (na nowszych wieżach zastępowane przez napęd na końcu przewodu wiertniczego – Top drive
  19. Graniatka
  20. Stół obrotowy napędzający przewód wiertniczy od przekładni stożkowej
  21. Podłoga szybu wieży wiertniczej
  22. Kominek
  23. Głowica przeciwwybuchowa uniwersalna
  24. Blok głowic przeciwwybuchowych szczękowych
  25. Przewód wiertniczy
  26. Świder wiertniczy
  27. Głowica uszczelniająca
  28. Odpływ płuczki – odlewa


  Stół wiertniczy – używany w wierceniach obrotowych, służy do przekazywania ruchu obrotowego za pośrednictwem przewodu wiertniczego na narzędzie wiercące.Krążek stały to krążek przytwierdzony do stałego podłoża, przez który przeplata się cięgno, które z założenia nie ślizga się po krążku, lecz wprawia go w ruch obrotowy. Krążek stały umożliwia tylko zmianę kierunku siły, bez zmiany jej wartości.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Agregat prądotwórczy - inaczej generator prądotwórczy- jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.
  Krążek przesuwny - krążek podparty swobodnie, przez który przeplata się cięgno. Krążek w trakcie przesuwania się cięgna obtacza się po nim z założenia bez poślizgu. Krążek przesuwny umożliwia zmianę wartości siły.
  Wielokrążek (talia) – układ cięgien i krążków umożliwiający przełożenie siły, dzięki któremu można np. podnieść duży ciężar, działając mniejszą siłą.
  Świder - narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie; narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego. Od doboru odpowiedniego świdra zależą w znacznym stopniu wartości wskaźników charakteryzujące proces wiercenia do których należą: mechaniczna prędkość wiercenia, marszowa prędkość wiercenia oraz uwiert narzędziem wiercącym.
  Otwór wiertniczy – wyrobisko podziemne w kształcie otworu o cylindrycznym kształcie, o znacznie większej głębokości w stosunku do średnicy, wiercone w skałach skorupy ziemskiej. Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem.
  Lina – elestyczne cięgno mogące przenosić głównie siły rozciągające. W niektórych przypadkach przenosi siły poprzeczne (np. jako prowadnica w górniczych wyciągach szybowych).
  Rura okładzinowa – rura zapuszczana do otworu wiertniczego, służąca do zabezpieczenia ścian otworu, oraz horyzontów wodnych, ropnych i gazowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.