• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Widok - bazy danych

  Przeczytaj także...
  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

  Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe (np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B). W niektórych DBMS widok służy wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.

  Składnia SQL do utworzenia widoku:

  CREATE VIEW nazwa_widoku [(kolumna1, kolumna2, ... , kolumnaN )]
  AS 
  SELECT ...;
  

  Składnia SQL do pobrania danych z widoku:

  SELECT * FROM nazwa_widoku;
  
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.965 sek.