• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Widget  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.Pasek narzędzi (ang. toolbar) – zwykle jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI. Okno, jednak, może posiadać kilka różnych pasków narzędzi.
  Przykładowe widżety elementów GUI (ang.)

  Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.

  Mac OS X 10.4 (nazwa kodowa Tiger) - system operacyjny firmy Apple Inc. zaprezentowany 29 kwietnia 2005 roku dla komputerów Macintosh, jako następca systemu Mac OS X 10.3. Mac OS X 10.4 był najdłużej eksploatowanym systemem Mac OS X. Wśród nowości w systemie znalazły się takie aplikacje jak Dashboard, nowa wersja Safari oraz obsługa architektury 64-bitowej.Przycisk wyboru (ang. check box) – przycisk który jest w działaniu bardzo podobny do przycisku przełączania, z tym tylko, że znacznie różni się od niego wyglądem.

  Etymologia[ | edytuj kod]

  Widżet (ang. widget) w języku angielskim funkcjonuje jako synonim gadżetu, pojawiło się w latach 20. XX wieku. Po raz pierwszy wykorzystano je do nazwania elementów graficznego interfejsu użytkownika podczas prac nad projektem Athena w latach 80. XX wieku, gdyż dzięki wspólnemu prefiksowi widget kojarzy się ze słowem window (okno), a ponadto „wszystkie inne określenia miały niepożądane konotacje”.

  Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.Tk – wolny, wielosystemowy zestaw narzędzi zawierający bibliotekę podstawowych widżetów służący do budowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

  Terminy kontrolka lub element kontrolny nawiązują do podobieństwa okien z widżetami do pulpitów sterowniczych, zawierających różne przyciski, potencjometry i wyświetlacze.

  Widżet jako element GUI[ | edytuj kod]

  Widżet jest elementem graficznego interfejsu użytkownika programów komputerowych, umożliwiającym komunikację programu z użytkownikiem. Widżety otrzymują komunikaty generowane przez mysz i klawiaturę oraz inne komunikaty systemowe i wyświetlają swoją reprezentację na ekranie. W typowej implementacji menedżer okien przypisuje im pewien prostokąt na ekranie, a do rozwiązywania konfliktów między widżetami zajmującymi wspólny obszar stosowana jest metoda z-order.

  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Przycisk opcji (ang. radio button) jest to widżet, element graficznego interfejsu użytkownika programów komputerowych.

  Widżety są udostępniane przez biblioteki środowisk graficznych. W odróżnieniu od interfejsu tekstowego, w którym najmniejszą jednostką graficzną jest znak, widżety wyświetlane są na ekranie z dokładnością do piksela. Funkcje widżetów:

 • przekazywanie do programu danych lub poleceń użytkownika
 • wizualizacja na ekranie danych lub informacji o stanie programu
 • zarządzanie innymi widżetami (widżety pojemnikowe)
 • Typowe aplikacje graficzne wykorzystują kilkanaście lub kilkadziesiąt widżetów. W celu ułatwienia zarządzania nimi, grupuje się je w hierarchie oparte na relacji rodzic – dziecko (ang. parent – child). Widżety nadrzędne (parent) stanowią tło dla widżetów podrzędnych (child). Dezaktywacja (lub aktywacja, ukrycie, wyświetlenie, usunięcie) widżetu parent powoduje automatyczną aktywację (lub dezaktywację, ukrycie, wyświetlenie, usunięcie) wszystkich jego widżetów.

  Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.Visual Component Library (ang. VCL) - biblioteka stworzona w języku Object Pascal (obiektowej wersji języka Pascal) przez firmę Borland na potrzeby środowiska Delphi, potem zaadaptowana też do środowiska C++ Builder.

  Widżety nieposiadające parametru parent nazywane są oknami. Okna z reguły posiadają pasek tytułowy i ramkę, aczkolwiek niektóre aplikacje rezygnują z tej cechy. Przykładami okien są główne okna aplikacji i okna dialogowe.

  Widżety nie są objęte żadnymi formalnymi standardami, jednak współczesne biblioteki GUI zawierają zestaw podstawowych widżetów, które mimo różnych implementacji mają w każdej bibliotece identyczne przeznaczenie i funkcjonalność oraz bardzo podobne interfejsy programistyczne, a różnią się najwyżej wyglądem. Większość bibliotek posiada mechanizmy umożliwiające naśladowanie wyglądu widżetów z innych bibliotek. Biblioteki widżetów zwykle udostępniają także różne niestandardowe, wysoce wyspecjalizowane widżety (np. widżet przeglądarki stron WWW w Qt 4.4 (podobny widżet występuje również jako kontrolka ActiveX Microsoft Internet Explorera), czy widżet przeznaczony do rysowania wykresów funkcji w bibliotece Qwt). Każda biblioteka GUI udostępnia mechanizmy konstrukcji własnych widżetów.

  wxWidgets - biblioteka klas C++, która pozwala na tworzenie oprogramowania dedykowanego dla różnych środowisk graficznych.Przycisk narzędzi (ang. tool button) to element GUI, widżet występujący wyłącznie na pasku narzędzi. Funkcjonalnie jest on czymś identycznym jak pozycja w menu rozwijalnym. Posiada podobne typy (poza przyciskiem radiowym), plus kilka dodatkowych, trochę niezwykłych, jak np. przycisk z przypisanym menu rozwijalnym (takie coś występuje np. w przeglądarkach internetowych jako przycisk dalej/wstecz, gdzie w menu rozwija się historia odwiedzin).

  Widżet pojemnikowy[ | edytuj kod]

  Rolą widżetu pojemnikowego jest zawieranie innych widżetów, a dokładnie, udostępnianie im swojej własnej powierzchni. Zazwyczaj jest to też ściśle związane z hierarchią widżetów, w związku z czym widżet ten ma parametr parent w stosunku do widżetów na nim umieszczonych. Widżet pojemnikowy poza podstawową postacią, która nie ma żadnych wizualnych cech, może też przybierać różne wielofunkcyjne postacie takie, jak:

  Lista rozwijalna (ang. drop-down list) − widżet, który zwykle "w stanie spoczynku" jest wielkości jednej linijki tekstu z obramowaniem. Po naciśnięciu na niego lewym klawiszem myszy rozwija się lista opcji do wyboru (jest zwykle wyposażona w pasek przesuwania, jeśli pozycji jest więcej, niż przewidzianego na nie miejsca do pokazania). Kiedy lista tych linijek jest pokazana, można wtedy wybrać jedną z interesujących pozycji poprzez kliknięcie na nią lewym klawiszem myszy. Po dokonaniu tego wyboru, lista rozwijalna wraca znów do "stanu spoczynku". Możemy również kliknąć gdzieś poza obszarem rozwiniętej listy lub nacisnąć klawisz Esc i wtedy lista zostanie "zwinięta", a aktualna jej selekcja się nie zmieni.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
 • karta
 • ramka
 • powierzchnia wirtualna z własnym paskiem przesuwania
 • W bibliotekach bardzo elastycznych, w których widżety mają ściśle wyznaczoną rolę, funkcje widżetów pojemnikowych mogą pełnić zwykłe widżety. Taka sytuacja występuje np. w GTK, z tą różnicą, że widżety takie dzielą się na dwa rodzaje: zawierają wiele widżetów (np. widżety rozmieszczania), i takie, które zawierają dokładnie jeden widżet mający np. realizować wizualizację tego elementu (np. przycisk, który może zawierać etykietę realizującą wyświetlanie napisu na tym przycisku).

  SWT (The Standard Widget Toolkit) jest biblioteką graficzną dla środowiska Java, stanowiącą alternatywę dla standardowych bibliotek Javy: AWT i Swing. Biblioteka ta jest rozwijana na zasadach open source przez Fundację Eclipse. Ideą projektu jest, aby wygląd komponentów graficznych i ich zachowanie (standardowe skróty klawiaturowe, reakcje na działania myszy) było w pełni zgodne z komponentami typowymi dla danego systemu, a ich prędkość nie odbiegała od natywnego interfejsu. SWT jest wykorzystywana jako podstawowa biblioteka graficzna środowiska Eclipse.Pasek menu jest to widżet (patrz też: GUI) występujący zwykle jako część okna, przynajmniej we współcześnie używanych GUI (w systemie Amigi np. było trochę inaczej - menu podlegało nie pod okno, ale pod ekran i było aktywowane zawsze prawym klawiszem myszy).

  Widżet pulpitu[ | edytuj kod]

  Widżet pulpitu – mały program, który uruchamia się na pulpicie użytkownika, zazwyczaj łączący się z internetem i prezentujący określone informacje. Niekiedy (np. w prasie komputerowej) spotyka się tłumaczenie tego wariantu widżetu jako wihajster.

  Widżety pulpitu stały się popularne, gdy Apple wprowadziło je (jako Dashboard) do systemu Mac OS X 10.4 "Tiger" (choć istniały wcześniejsze implementacje jak np. Konfabulator).

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Widżety tego typu są również dostępne w przeglądarce internetowej Opera (od wersji 9).

  W celu uruchomienia widżetu w systemie operacyjnym nieobsługującym go, takim jak Linux lub Microsoft Windows wcześniejszy niż Vista, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Windows Vista obsługuje widżety (nazywane gadżetami) bez pomocy dodatkowych programów. Podobnie jest w przypadku KDE 4 (są one wprowadzane również na panel i noszą nazwę plasmoid).

  Skrót (ang. shortcut) - Rodzaj dowiązania symbolicznego w systemach komputerowych (Microsoft Windows, Linux i innych). Skrót to plik o małych rozmiarach odwołujący się do konkretnego celu, może on zawierać dodatkowe parametry uruchamiania konkretnego celu (programu) jego nazwa posiada najczęściej rozszerzenie LNK lub PIF. Używa ich się głównie korzystając z GUI, reprezentowane jako ikony domyślnie oznaczane są strzałką.Okno dialogowe - w informatyce okno służące do zapytania użytkownika o potrzebne programowi dane, a następnie zamykane (zwykle przyciskiem Ok). Zazwyczaj nie jest głównym oknem aplikacji. Wyjątkiem są tzw. aplikacje dialogowe, prezentujące ciąg okien dialogowych, takie jak programy instalacyjne lub kreatory.

  Widżety pulpitu poszczególnych systemów operacyjnych lub programów nie mogą być używane zamiennie.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pasek postępu – element graficznego interfejsu użytkownika. Jego przeznaczeniem jest prezentacja postępu pewnej wykonywanej przez program komputerowy czynności. Najczęściej występuje jako prostokątny pasek w dwóch kolorach, gdzie kolor pierwszoplanowy w trakcie owego postępu stopniowo "zamalowuje" kolor tła, aż do całkowitego wypełnienia. Zazwyczaj na środku paska lub gdzieś obok pokazuje się jeszcze stopień zaawansowania w procentach.
  KDE – środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment a skrót rozwijano jako K Desktop Environment.
  Windows API, lub krócej: WinAPI – interfejs programistyczny systemu Microsoft Windows – jest to zbiór niezbędnych funkcji, stałych i zmiennych umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Microsoft Windows.
  KDE – środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment a skrót rozwijano jako K Desktop Environment.
  Menu rozwijalne (ang. pull-down menu, ewentualnie pop-up menu) (patrz: GUI) w ogólności jest to prostokątny obszar złożony z mniejszych prostokątów, stanowiących kolejne pozycje menu. Zwykle każda taka pozycja zawiera nazwę opcji do wyboru, czasem jest tam jeszcze ikonka dla ozdoby.
  MFC (Microsoft Foundation Classes) jest biblioteką programistyczną Visual C++, której klasy stanowią szkielet aplikacji dla programów pracujących w systemie Windows. Jest to biblioteka napisana w języku C++, która stanowi obiektową (i uproszczoną) wersję Microsoft Windows API.
  GNOME (ang. GNU Network Object Model Environment) – graficzne środowisko użytkownika oparte na systemie X Window System oraz Widżetach GTK+ i GDK. Działa na większości systemów typu Unix.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.