• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wideorozmowa

  Przeczytaj także...
  CIF (ang. The Common Intermediate Format) – format nagrywania wideokonferencji, zdjęć w którym obraz zapisywany jest w rozdzielczości 352 x 288. Obecnie najczęściej stosowany w telefonach komórkowych.3rd Generation Partnership Project (3GPP) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.
  Publiczna komutowana sieć telefoniczna (sieć PSTN, (ang.) Public Switched Telephone Network) – sieć telefoniczna, utworzona i działająca początkowo wyłącznie w oparciu o technikę analogową, współcześnie w większości oparta jest o technikę cyfrową i sieć szkieletową. Dostęp użytkowników do centrali (łącze abonenckie) nadal jest głównie analogowy dla usług rozmownych lub równocześnie cyfrowy dla łączy szerokopasmowych DSL. Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network).

  Wideorozmowausługa telekomunikacyjna, dzięki której przynajmniej jeden z rozmówców może słyszeć i widzieć drugiego.

  Usługa oferowana przez sieci komórkowe działające w technologii UMTS. Transmisja odbywa się w formacie CIF (Common Intermediate Format) (288×352 punkty), przy prędkości odświeżania obrazu 20 klatek/s lub QCIF (144×176) przy prędkości 30 klatek/s. Zgodnie z zaleceniami 3GPP obraz i dźwięk jest kodowany w standardzie MPEG-4 co pozwala na świadczenie usługi przy relatywnie niskiej wymaganej prędkości transmisji danych - 64 kb/s. Do wideorozmowy, wymagany jest telefon pracujący w sieci UMTS.

  Wideofon - skrócona nazwa wideotelefonu. Jest to aparat telefoniczny wyposażony w mały monitor telewizyjny. W czasie prowadzenia rozmowy, rozmówcy widzą się nawzajem na monitorach znajdujących się przy aparatach telefonicznych. W ten sposób mogą również przekazywać sobie wzajemnie informacje wizualne.Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

  Posiadacze odpowiednich wideotelefonów mogą korzystać z tej usługi również w sieciach:

 • PSTN
 • ISDN
 • IP (VoIP)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wideokonferencja
 • wideotelefonia
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wideotelefonia – audiowizualana teleusługa, która zapewnia dwukierunkowy przekaz sygnału głosowego jak i obrazu kolorowego (ruchomego) pomiędzy dwiema osobami (użytkownik "a" – użytkownik "b") w czasie realnym, poprzez działające pomiędzy nimi sieci.
  QCIF (ang. Quarter Common Intermediate Format) - format nagrywania wideokonferencji, w którym obraz zapisywany jest w rozdzielczości 144 punktów na 176 punktów (144x176). Obecnie najczęściej stosowany w telefonach komórkowych.
  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.
  VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.
  Wideokonferencja – interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem.
  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.
  Usługa telekomunikacyjna – termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tą definicją usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. W ustawowej definicji z usług telekomunikacyjnych wyłączono usługę poczty elektronicznej. Później to wyłączenie zostało usunięte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.