• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Widawa - rzeka

  Przeczytaj także...
  Wzgórza Twardogórskie lub Wzgórza Milicko-Międzyborskie (318.45) - mały mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-zachodniej Polsce, stanowiący wschodnią część Wału Trzebnickiego. Region graniczy od północy z Kotliną Milicką, od zachodu z Kotliną Żmigrodzką i Wzgórzami Trzebnickimi, od południa z Równiną Oleśnicką a od wschodu ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Region leży w całości w obrębie woj. dolnośląskiego (peryferyjnie na obszarze woj. wielkopolskiego) i bierze swą nazwę od miasta Twardogóra.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Most Polanowicki (Weide Brücke) – most położony we Wrocławiu, w rejonie osiedla Polanowice, stanowiący przeprawę przez rzekę Widawę. Most zlokalizowany jest w ciągu ulicy Henryka Michała Kamieńskiego (niemiecka nazwa tej ulicy: Weidebrücker Str.) na jej północnym końcu (lewy, południowy brzeg rzeki), przy granicy miasta przebiegającej w tym rejonie wzdłuż rzeki; za rzeką leży wieś Krzyżanowice, położona w Gminie Wisznia Mała (niemiecka nazwa Krzyżanowic od 1937 roku: Weidebrück); most leży w ciągu ulicy Mostowej w Krzyżanowicach (prawy, północny brzeg rzeki).

  Widawa (niem. Weide) – rzeka, prawy dopływ Odry o długości 109,03 km.

  Źródła Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 222 m n.p.m. we wsi Drołtowice na północny zachód od Sycowa. W pobliżu Namysłowa rzeka zmienia kierunek z południowego na zachodni. Następnie przepływa przez Bierutów. Uchodzi do Odry na 267 kilometrze jej biegu, poniżej Wrocławia, stanowiąc jednocześnie północną granicę miasta. Lewym dopływem Widawy jest Graniczna, a prawymi Oleśnica i Dobra.

  Mosty Bolesława Krzywoustego (Annabergbrücke) – zespół dwóch mostów położonych we Wrocławiu, stanowiących przeprawę drogową nad rzeką Widawa. Mosty położone są w ciągu Ulicy Bolesława Krzywoustego, którą obecnie wyznaczony jest przebieg drogi krajowej nr 8 i równocześnie drogi europejskiej E67. Na lewym brzegu rzeki rozciąga się obszar osiedla Kowale – Mirowiec (południowo zachodnie przyczółki mostów), a na prawym brzegu rzeki położone jest osiedle Psie Pole (północno wschodnie przyczółki mostów). Przez most przebiegają linie autobusowe komunikacji miejskiej obsługujące komunikację tzw. Zawidawia.Równina Oleśnicka (318.56) to mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej. Rozpościera się pomiędzy Pradoliną Wrocławską na południowym zachodzie, Wzgórzami Trzebnickimi, Wzgórzami Twardogórskimi i Wzgórzami Ostrzeszowskimi na północy, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie a Równiną Opolską na południowym wschodzie.

  Brzegi Widawy są uregulowane i obwałowane całkowicie lub częściowo. Porasta je sitowie, trzcina i trawa. Przez większą część swego biegu Widawa przepływa szeroką i płaską doliną o niewielkim spadku. Ze względu na płytkie koryto, często zalewa przylegające do niej łąki. Rzeka stanowi centralną arterię wodną Równiny Oleśnickiej. Na Równinie Wrocławskiej tworzy meandry aż do granic Wrocławia. Od tego miejsca jej koryto jest w większości wyprostowane i obwałowane.

  Swojczyce (niem. Schwoitsch, od 9 lutego 1937 do 1945 Güntherbrücke), niekiedy też błędnie Swojec – osiedle leżące we wschodniej części Wrocławia, w obrębie dzielnicy Psie Pole. Graniczy z osiedlami Kowale (na północnym zachodzie), Zgorzelisko (na północnym wschodzie, przez Widawę), Sępolno i Bartoszowice (na południowym zachodzie, przez kanał nawigacyjny Odry) i Strachocin (na południowym wschodzie).Most Widawski – most stanowiący przeprawę nad rzeką Widawa, położony we Wrocławiu na osiedlu Widawa. Most zlokalizowany jest w ciągu ulicy Sułowskiej, stanowiącej fragment drogi krajowej nr 5, prowadzącej z Wrocławia w kierunku Poznania. Wybudowany został w 1951 roku. Prowadzi na wyspę utworzoną przez ramiona rzeki. Kolejna niewielka przeprawa, na tzw. Starej Widawie, znajduje się już w miejscowości Psary. Obok istniejącego dziś mostu drogowego, pozostały przyczółki na których oparty był most kolei wąskotorowej Wrocław–Trzebnica.

  Z lewej strony z Widawą łączy się także kanał powodziowy pozwalający odprowadzać nadmiar wody z Odry. Przebiega on między wrocławskimi osiedlami Strachocin i Swojczyce. Wody Widawy są pozaklasowe (główne wskaźniki: azot azotynowy, fosfor ogólny, miano coli), jedynie powyżej Wrocławia mieszczą się w III klasie czystości (2002 r.) Rzeka w okolicach Bierutowa od lat zarybiana jest pstrągiem.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.

  We Wrocławiu nad Widawą przerzuconych jest 13 przepraw. Według biegu rzeki są to:

 • Most Wilczycki
 • Mosty Bolesława Krzywoustego
 • most kolejowy na linii prowadzącej do Oleśnicy
 • kładka piesza w okolicy fortu Lisia Góra
 • Most Sołtysowicki
 • dwa mosty na terenie dawnego Poligonu Garnizonowego WSOWZM-Golewo (w kwietniu 2010 roku oba rozebrane całkowicie przez Wojsko)
 • Most Polanowicki
 • Most Krzyżanowicki w Krzyżanowicach przy ul. Mostowej
 • most w ciągu autostrady A8
 • Most Widawski
 • Mosty Dekarskie
 • nienazwany most drogowy w okolicach Szymanowa
 • Most Pęgowski (drogowy oraz kolejowy).
 • Nazwa rzeki pochodzi od prasłowiańskiego "vid" – kręcić, wić się. Odległość od źródła do ujścia rzeki wynosi ok.49 km, przy długości rzeki wynoszącej ponad 109 km.

  Oleśnica (niem. Oels-Bach) - rzeka (dł. ok. 45 km) w dorzeczu Odry, w województwie dolnośląskim. Przepływa przez powiat oleśnicki i wrocławski. Prawy dopływ Widawy.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Strachocin – osiedle leżące we wschodniej części Wrocławia, w obrębie dzielnicy Psie Pole, pomiędzy Wojnowem a Swojczycami. Przed II wojną światową nosił niem. nazwy: do 1937 Strachate, a potem do końca wojny Drachenwald ("Smoczy Las") albo Drachenbrunn.Język prasłowiański – należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie. Prasłowiańszczyzna w dziejach, to okres trwający około 2000 lat, od początków rozpadu wspólnoty bałto-słowiańskiej (ok. 1500-1300 r. p.n.e.) do rozpadu wspólnoty językowej prasłowiańskiej (VI-VII wiek n.e.). Ostateczny rozpad Prasłowiańszczyzny niektórzy autorzy przesuwają na wieki IX-X przyjmując, że język staro-cerkiewno-słowiański jest pisaną postacią jednego z dialektów prasłowiańskich obszaru bułgarsko-macedońskiego okolic Sołunia IX wieku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Most Pęgowski (niem. Weide Brücke) – most drogowy położony we Wrocławiu, stanowiący przeprawę nad rzeką Widawa.
  Most Sołtysowicki (Weide Brücke) – most drogowy położony we Wrocławiu, stanowiący przeprawę nad rzeką Widawa. Zlokalizowany jest w rejonie osiedli: Sołtysowice (położone na lewym brzegu rzeki) i Biskupice Widawskie (położone na prawym brzegu rzeki). Most znajduje się w ciągu ulic: Sołtysowickiej i Starodębowej. Współczesny most wybudowany został w 2000 roku, w miejscu zniszczonej podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku przeprawy (poprzedni most był konstrukcją drewnianą, opartą na stalowych dźwigarach nośnych).
  Oleśnica (staropol. Olesznica, niem. Oels) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, położone na lewym brzegu rzeki Oleśnicy (dopływ Widawy). Pod względem geograficznym Oleśnica leży na Nizinie Śląskiej na wysokości 150 m n.p.m., na Dolnym Śląsku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wrocławskiego.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Mosty Dekarskie (Mosty w ulicy Dekarskiej, Weide Brücke) – mosty położone we Wrocławiu, stanowiące przeprawę nad rzeką Widawa oraz jej ramionami bocznymi. Mosty łączą obszar osiedla Wiadawa – Pracze Widawskie, z bezimienną wyspą otoczoną przez koryto Widawy oraz ramię boczne tej rzeki, tzw. Starą Widawę. Częściowo jest to wrocławska wyspa, a częściowo przynależy do miejscowości Psary, położonej na północ od rzeki, za Starą Widawą, w Gminie Wisznia Mała. Teren wyspy przy północnym przyczółku mostu I, oraz obszar, na którym położone są mosty II i III, w całości przynależy do Wrocławia, także niewielki skrawek terenu położony za Starą Widawą, przy północnym przyczółku mostu III. Mosty zlokalizowane są w ciągu ulicy Dekarskiej/Zduńskiej; wzdłuż południowego brzegu rzeki przebiega ulica Fryzjerska (południowy przyczółek mostu I. Do mostu III dochodzi droga, która w miejscowości Psary stanowi ulicę Widawską. Nazwa Most Dekarski na planach miast odnoszona jest do mostu południowego nad korytem Widawy (most I). W sąsiedztwie mostu istniał niegdyś młyn wodny.
  Autostrada A8 (tzw. Autostradowa Obwodnica Wrocławia, AOW) – autostrada w Polsce o przekroju dwujezdniowym (sześcio i czteropasowym). Na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole długości 22,4 km oznakowana jako A8. Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały – Wrocław Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.