• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Widżet  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.Pasek narzędzi (ang. toolbar) – zwykle jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI. Okno, jednak, może posiadać kilka różnych pasków narzędzi.
  Przykładowe widżety elementów GUI

  Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.

  Mac OS X 10.4 (nazwa kodowa Tiger) - system operacyjny firmy Apple Inc. zaprezentowany 29 kwietnia 2005 roku dla komputerów Macintosh, jako następca systemu Mac OS X 10.3. Mac OS X 10.4 był najdłużej eksploatowanym systemem Mac OS X. Wśród nowości w systemie znalazły się takie aplikacje jak Dashboard, nowa wersja Safari oraz obsługa architektury 64-bitowej.Przycisk wyboru (ang. check box) – przycisk który jest w działaniu bardzo podobny do przycisku przełączania, z tym tylko, że znacznie różni się od niego wyglądem.

  Spis treści

 • 1 Etymologia
 • 2 Widżet jako element GUI
 • 2.1 Widżet pojemnikowy
 • 3 Biblioteki GUI
 • 4 Przykładowe widżety
 • 5 Widżet pulpitu
 • 6 Uwagi


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przycisk opcji (ang. radio button) jest to widżet, element graficznego interfejsu użytkownika programów komputerowych.
  Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.
  Visual Component Library (ang. VCL) - biblioteka stworzona w języku Object Pascal (obiektowej wersji języka Pascal) przez firmę Borland na potrzeby środowiska Delphi, potem zaadaptowana też do środowiska C++ Builder.
  wxWidgets - biblioteka klas C++, która pozwala na tworzenie oprogramowania dedykowanego dla różnych środowisk graficznych.
  Przycisk narzędzi (ang. tool button) to element GUI, widżet występujący wyłącznie na pasku narzędzi. Funkcjonalnie jest on czymś identycznym jak pozycja w menu rozwijalnym. Posiada podobne typy (poza przyciskiem radiowym), plus kilka dodatkowych, trochę niezwykłych, jak np. przycisk z przypisanym menu rozwijalnym (takie coś występuje np. w przeglądarkach internetowych jako przycisk dalej/wstecz, gdzie w menu rozwija się historia odwiedzin).
  Lista rozwijalna (ang. drop-down list) − widżet, który zwykle "w stanie spoczynku" jest wielkości jednej linijki tekstu z obramowaniem. Po naciśnięciu na niego lewym klawiszem myszy rozwija się lista opcji do wyboru (jest zwykle wyposażona w pasek przesuwania, jeśli pozycji jest więcej, niż przewidzianego na nie miejsca do pokazania). Kiedy lista tych linijek jest pokazana, można wtedy wybrać jedną z interesujących pozycji poprzez kliknięcie na nią lewym klawiszem myszy. Po dokonaniu tego wyboru, lista rozwijalna wraca znów do "stanu spoczynku". Możemy również kliknąć gdzieś poza obszarem rozwiniętej listy lub nacisnąć klawisz Esc i wtedy lista zostanie "zwinięta", a aktualna jej selekcja się nie zmieni.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.