• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiczlino

  Przeczytaj także...
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Donas – wzgórze o wysokości 205,7 m n.p.m. na Pojezierzu Kaszubskim, będące najwyższej położonym punktem Gdyni, w dzielnicy Dąbrowa. Jest to morenowe wzniesienie w mikroregionie Moreny Chwaszczyńskiej.
  Kolonia Chwaszczyno – osiedle w południowo-zachodniej Gdyni, na obszarze dzielnicy Dąbrowa, graniczące z wsią Chwaszczyno na obszarze gminy Żukowo.
  Wiczlino
  Wiczlino

  Wiczlino (kaszb. Wiczlëno) – osiedle położone na terenie Gdyni, stanowiące część dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. W granice miasta zostało włączone najpóźniej z wszystkich zabudowanych części Gdyni, bo w 1973 r. - wcześniej stanowiło samodzielną wieś sołecką. Dominuje tu rozproszona zabudowa jednorodzinna, otoczona łąkami, polami uprawnymi i terenami leśnymi. Od kilkunastu lat na terenie Wiczlina powstają również nowe osiedla domów mieszkalnych.

  Dębowa Góra (kaszb. Dembòwô Gòra, niem. Eichenberg) – to osiedle domów jednorodzinnych położone na terenie Gdyni, w granicach dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Jest częścią większego osiedla noszącego nazwę Wiczlino Wybudowanie. Położone wzdłuż odnogi ulicy Chwarznieńskiej rozciągającej się skrajem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w pasie Wzgórz Chwaszczyńskich.Dąbrowa – jedna z najmłodszych dzielnic mieszkalnych Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tego miasta: Chwarzno-Wiczlino (od północy), Karwiny (od wschodu) oraz Wielki Kack (od południa), a od zachodu także z gminą Szemud i pasem Wzgórz Chwaszczyńskich. Znaczną część dzielnicy stanowią lasy i zbiorniki wodne. Północną granicę Dąbrowy wyznacza rzeka Kacza.

  Obecnie nazwa Wiczlino odnosi się nie tylko do dawnego centrum wsi o zwartej zabudowie (położonego w miejscu, gdzie rozpoczynają się ul. Sucha i Śliska, krzyżując z ul. Wiczlińską), ale do obszaru całego dawnego sołectwa. Do Wiczlina należą także:

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Niemotowo (kaszb. Niémôtowò) – spotykane także pod nazwą Niemotów, to niewielkie osiedle domów jednorodzinnych, położone w granicach Gdyni, należące do dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Jest najbardziej wysuniętą na północny zachód częścią większego osiedla noszącego nazwę Wiczlino Wybudowanie. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wiczlino Wybudowanie - największa część Wiczlina, zdominowana przez rozproszoną zabudowę, w której skład wchodzą mniejsze osiedla:
 • Zielenisz
 • Wiczlino Ogród
 • Patio Róży
 • Dębowa Góra
 • Niemotowo
 • osada leśna Wielka Rola
 • część Kolonii Chwaszczyńskiej – pojedyncze domostwa wokół Góry Donas (druga część Kolonii należy do dzielnicy Dąbrowa).
 • Zobacz też[]

 • Chwarzno-Wiczlino
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Łąka – bezdrzewne zbiorowisko roślinne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw. Stosowane są różne kryteria przy definiowaniu i wyodrębnianiu łąk odwołujące się do składu i struktury pokrywy roślinnej, sposobu użytkowania i funkcjonowania w krajobrazie. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie formacje trawiaste występujące na Ziemi, w tym stepy i sawanny. Łąka wąsko definiowana to półnaturalne lub antropogeniczne zbiorowisko, którego utrzymywanie się zależne jest od koszenia. Łąki kośne (łac. pratum) określane bywają "łąkami właściwymi" i przeciwstawiane są naturalnym formacjom trawiastym oraz pastwiskom. W klasyfikacji fitosocjologicznej łąki właściwe należą do klasy roślinności Molinio-Arrhenatheretea.Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielka Rola (kaszb. Wiôlgô Rolô) – niewielka osada leśna na terenie Gdyni, zaliczana do części osiedla Wiczlino, administracyjnie stanowiąca część dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
  Chwarzno-Wiczlino (kaszb. Chwôrzno-Wiczlëno) – największa pod względem powierzchni dzielnica Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Pustki Cisowskie-Demptowo, Grabówek (obie od północy), Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Karwiny (wszystkie trzy od wschodu) oraz Dąbrowa (od południa), a od zachodu także z gminą Szemud i pasem Wzgórz Chwaszczyńskich.
  Zielenisz (kaszb. Zélénisz) – osiedle Gdyni, zaliczane do Wiczlina, administracyjnie stanowiące część dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, oraz obszaru rozwoju gminy "Gdynia Zachód".

  Reklama