• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wicepremier

  Przeczytaj także...
  Urząd zastępcy premiera nie jest urzędem konstytucyjnym i jego powołanie zależy wyłącznie od woli premiera. Stanowisko zastępcy nie niesie ze sobą szczególnych uprawnień, zwykle jest więc łączone z innymi resortami.Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.
  Wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca premiera – Prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów.

  Wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w języku polskim potoczne określenie zastępcy szefa rządu - premiera. W różnych krajach, urząd jest różnie nazywany. W większości państw urząd ten powoływany jest okazjonalnie, zazwyczaj powierzany jest przewodniczącym partii, które obok partii premiera tworzą rząd koalicyjny. W niektórych państwach w sytuacji gdy powołanych jest wielu premierów, jeden z nich jest mianowany pierwszym zastępcą premiera.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.

  Polska[ | edytuj kod]

  W Polsce zastępcą premiera – Prezesa Rady Ministrów, jest Wiceprezes Rady Ministrów.

   Osobny artykuł: Wiceprezes Rady Ministrów.

  Niemcy[ | edytuj kod]

  W Niemczech zastępcą kanclerza jest wicekanclerz, urząd łączony jest ze stanowiskiem ministra spraw zagranicznych.

  Wielka Brytania[ | edytuj kod]

  W Wielkiej Brytanii urząd występuje jedynie w przypadku istnienia koalicji rządowej

  Wicepremier Australii (Deputy Prime Minister of Australia) - drugie najwyższe stanowisko w rządzie federalnym Australii, utworzone oficjalnie w styczniu 1968 roku. W praktyce funkcja ta występowała od początku istnienia Związku Australijskiego, bowiem zawsze podczas nieobecności premiera w kraju (zwykle spowodowanej wizytami zagranicznymi) jeden z ministrów wypełniał jego obowiązki. Nosił wówczas tytuł p.o. premiera (Acting Prime Minister).

  Australia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Wicepremierzy Australii.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Premier
 • Premierzy państw
 • Rada Ministrów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.