• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiara

  Przeczytaj także...
  Wiara - nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia, w warunkach braku wystarczającej wiedzy. Owo subiektywne prawdopodobieństwo nigdy nie osiąga wartości 100%, gdyż wtedy wiara staje się wiedzą. Jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Twierdzenie, które jest przedmiotem wiary nie musi być do końca (lub w ogóle) zwerbalizowane - np. roczne dziecko też może w coś wierzyć. Dotyczy to również bardziej inteligentnych zwierząt. W zwierzęcej "wierze" także dochodzi do subiektywnej oceny prawdopodobieństwa, która jest istotą każdej wiary. Wiara jest także ważnym składnikiem nadziei.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.
 • Wiara (psychologia)
 • Wiara religijna
 • Wiara – chrześcijańska cnota teologiczna
 • Wiara – imię żeńskie
 • Wiara – ballada rockowa zespołu Ira
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wiara, Nadzieja i Miłośćświęte prawosławne i katolickie
 • Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja – album zespołu Bielizna
 • Wiara i Nauka – seria wydawnicza
 • Wiara i Poselstwo Baptystów – wyznanie wiary Południowej Konwencji Baptystów
 • Wiara i Światło – międzynarodowy ruch świecki
 • Wiara i Życie – miesięcznik
 • Wiara Lecha – klub kibiców Lecha Poznań
 • Wiara.pl

 • Wiera, Wiara – imię żeńskie pochodzące od nazwy jednej z cnót chrześcijańskich – wiary (łac. fides). Popularną w Zachodniej Europie transliteracją tego imienia jest Vera, a jego odpowiednikiem w większości krajów słowiańskich – Wiera. W roku 1994 imię to w formie Wiera nosiło 4876 mieszkanek Polski, zaś w formie Wiara jedynie 13 Polek a wszystkie urodzone były przed 1940 rokiem.Wiara i poselstwo baptystów – jest wyznaniem wiary Południowej Konwencji Baptystów. Podsumowuje zasadnicze elementy doktryny baptystycznej m.in. w kwestii autorytetu Biblii (Sola scriptura), natury jedynego Boga objawionego w Trzech Osobach, duchowego upadku człowieka, Bożego planu łaski, daru zbawienia, celu i przeznaczenia lokalnego Kościoła chrześcijańskiego, ustanowień Pańskich, ewangelizacji, chrześcijańskiego wychowania, związku ze społeczeństwem, wolności religijnej oraz rodziny.
  „Wiara” – ballada rockowa pochodząca z trzeciego albumu zespołu 1993 rok. Jest to pierwsza ballada po trzech ostrych i dynamicznych utworach. Jest także najdłuższym utworem znajdującym się na krążku. Trwa 5 minut i 26 sekund. Utwór został zamieszczony na piątej pozycji na krążku. Twórcą utworu jest gitarzysta grupy Piotr Łukaszewski, który napisał także tekst. Obok utworu Nadzieja, Wiara jest jedną z najpopularniejszych ballad w dorobku grupy. Tekst utworu oparty jest na ideach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Ruch Wiara i Światło (Association internationale Foi et Lumière; International Association Faith and Light; znany też w Polsce jako Wspólnoty muminkowe) – międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, utworzony przez Marie-Hélène Mathieu i Jean Vaniera podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971. Założone podówczas pierwsze wspólnoty ruchu otrzymały od papieża Pawła VI w 1973 formalne potwierdzenie swego powołania jako ruch "Wiara i Światło".
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiara (ros. Wiera, łac. Fides), Nadzieja (ros. Nadieżda, łac. Spes) i Miłość (ros. Lubow, łac. Caritas); w koine: Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη (Pistis, Elpis i Agape) – męczennice chrześcijańskie zm. ok. 137, córki św. Zofii Rzymskiej, dziewice, święte prawosławne i katolickie.
  KKS Lech Poznań SA – spółka akcyjna prowadząca polski klub piłkarski założony 19 marca 1922 roku w miejscowości Dębiec (teren dzisiejszego Poznania) jako Lutnia Dębiec. Od 30 maja 2006 roku nosi nazwę KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna, w wyniku przejęcia klubu przez firmę Amica, sponsora klubu Amica Wronki, a od 20 października 2008 r. jedynym akcjonariuszem jest Invesco SA, której 100% akcji posiada Jacek Rutkowski. Zespół występuje obecnie w T-Mobile Ekstraklasie i jest sześciokrotnym mistrzem Polski, pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Polski i czterokrotnym Superpucharu Polski.
  Wiara /(gr.) πίστις, (łac.) fides, (hebr.) aman, batah/ – w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 1). Większość definicji wiary formułowanych w ciągu historii chrześcijańskiej teologii była pochodną tego sformułowania biblijnego. Jest cnotą teologalną nadprzyrodzonego pochodzenia - razem z nadzieją i miłością.
  Wiara i Nauka – seria wydawnicza Wydawnictwa WAM zainicjowana w 2003 roku. W ramach serii wydawane są ważne współczesne publikacje poświęcone dziejom nauki i roli Kościoła w jej rozwoju.
  Wiara religijna – pogląd, który - przy obecnym stanie wiedzy naukowej - nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości. W religioznawstwie polega przede wszystkim na przyjęciu istnienia czegoś bez żadnego dowodu wiarygodnie potwierdzającego ten fakt. Świadoma decyzja przyjęcia takiej wiary nazywa się aktem wiary. W epistemologii wiara to "uznawanie za prawdziwe nieuzasadnionego twierdzenia". Zarówno uzasadnienie jak i jego brak nie implikują prawdziwości lub fałszywości treści wiary (zob. problem uzasadnienia). Występowanie wiary uznaje się za konieczne w początkowej fazie rozwoju nauki (przyjmuje się, że dużej mierze zawdzięcza ona wierze swoje istnienie kiedy to pierwszy raz w dziejach świata ludzie podeszli rozumowo do mitycznej materii, narodziły się filozofia i nauka, które zresztą wówczas stanowiły jedno - tymi pionierami racjonalizmu byli Grecy). Jest też nierozerwalnie związana z religią i może opierać się na przyjęciu dogmatów.
  Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.
  Ira (nazwa stylizowana IRA; łac. gniew) – polski zespół rockowy założony w 1987 roku w Radomiu przez gitarzystę Kubę Płucisza. IRA to jeden z najpopularniejszych i najbardziej "kasowych" polskich zespołów grających łagodniejszą odmianę heavy metalu pierwszej połowy lat 90., mający na koncie trzy złote płyty i jedną platynową. Krążki Mój dom, 1993 rok oraz koncertowy IRA Live osiągnęły nakład sięgający wielu tysięcy egzemplarzy, co pozwoliło grupie błyskawicznie awansować do czołówki polskiego rocka. Dzięki takim sukcesom, zespół miał okazję występować na wielu największych festiwalach rockowych w kraju, m.in. trzykrotnie na Festiwalu w Jarocinie, na Przystanku Woodstock, oraz na Festiwalu Odjazdy. Utwory z płyt zadebiutowały na prestiżowej polskiej Liście przebojów Programu III Polskiego Radia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.