• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiśniewski Hrabia

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Dewiza (z fr. devise "godło, zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, organizacji lub instytucji, wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, rzadziej w innych językach; także rodzaj epigrafu.
  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Wizerunek herbu wg Herbarza Polskiego od średniowiecza do XX wieku T.Gajla

  Wiśniewski Hrabiapolski herb hrabiowski, odmiana herbu Prus, nadany w Galicji.

  Opis herbu[]

  Opisy z wykorzystaniem klasycznych zasad blazonowania:

  W polu czerwonym półtorakrzyż srebrny. Nad tarczą korona hrabiowska, nad którą hełm z klejnotem: ramię zbrojne, trzymające miecz. Labry: czerwone, podbite srebrem. Trzymacze: z prawej lew złoty o języku czerwonym, z lewej gryf srebrny o języku czerwonym. Pod tarczą, na wstędze czerwonej dewiza PRO PATRIA ET FIDE (łac. ZA OJCZYZNĘ I WIARĘ), srebrna.

  Witold Karol Edward Maria Alexander Wiśniewski herbu Prus I (ur. 3 maja 1862 w Krystynopolu, zm. 8 stycznia 1888 w Asyżu) – hrabia, teolog, ksiądz katolicki, szambelan papieski.Tadeusz Stanisław Konstanty Zefiryn Wiśniewski z Wiśniewa herbu Prus I (ur. 26 sierpnia 1824 we Lwowie, zm. 8 stycznia 1888 w Krystynopolu)) – polski szlachcic, arystokrata, polityk, hrabia, szambelan.

  Najwcześniejsze wzmianki[]

  Nadany z tytułem hrabiowskim Tadeuszowi Stanisławowi Konstantemu Zefirynowi von Wiśniewo-Wiśniewskiemu w Galicji 29 grudnia 1876 roku (dyplom z 13 marca 1877). Podstawą nadania tytułu było jedynie posiadanie znacznego majątku ziemskiego. W związku z tym, Tadeusz Stanisław Konstanty nie spełniał formalnych wymogów przyznania tytułu hrabiego. Prawdopodobnie o nadaniu zdecydowały wpływy na dworze cesarskim rodziny jego żony, Julii Stadion von Thaunhausen und Warthausen. Starania Wiśniewskiego o tytuł poparł także namiestnik Galicji hr. Alfred Potocki. Wiśniewscy byli starą rodziną szlachecką wywodzącą się z Wiśniewa na Mazowszu, wzmiankowaną już w 1389, ale Tadeusz Stanisław Konstanty nie dołączył do wniosku dokumentów poświadczających pokrewieństwo z tymi Wiśniewskimi. Dziad obdarowanego, Jan Gwalbert, został wylegitymowany 3 stycznia 1783 jako ritter von Wiszniewo (I stopień szlachectwa).

  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.Herbowni (klejnotni, współherbowni) - osoby i rodziny posługujące się tym samym herbem, lub jego odmianą, staropolskie określenie rodu herbowego.

  Herbowni[]

  Jedna rodzina herbownych:

  graf von Wiśniewo-Wiśniewski.

  Znani herbowni[]

 • Tadeusz Stanisław Wiśniewski
 • Stanisław Józef Wiśniewski
 • Jarosław Klemens Wiśniewski
 • Witold Karol Wiśniewski
 • Bibliografia[]

 • Sławomir Górzyński: Arystokracja polska w Galicji: studium heraldyczno-genealogiczne. Warszawa: DiG, 2009, s. 386-387. ISBN 978-83-7181-597-3.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Herb Wiśniewski Hrabia i lista nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego
 • Korona rangowa – element herbu rycerskiego i szlacheckiego. Umieszczana pierwotnie zwykle na hełmie jest jedną z heraldycznych oznak godności. Początkowo w XII-XIV w. korona umieszczana była tylko nad herbami królów i książąt. Później także nad herbami pozostałej arystokracji i zwykłej szlachty. Od końca XVI wieku najczęściej umieszczana bezpośrednio nad tarczą, zaś hełmy z klejnotami były umieszczane powyżej, bądź pomijane. W przypadku koron zamkniętych, mitry lub korony królewskiej, hełmy powyżej korony nie były umieszczane. W heraldyce napoleońskiej zamiast koron rangowych wprowadzono czapki (birety), zbliżone nieco wyglądem do mitry książęcej. Może ozdabiać jedynie herby nadane przez udzielnego monarchę. W heraldyce polskiej, w przeciwieństwie do zasad heraldycznych wielu innych krajów stanowi, umieszczana na hełmie, konieczny element herbu szlacheckiego.Klejnot, cymer (łac. clenodium, staropol. z niem. (Helm-)Kleinod) – zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Gwalbert Bonawentura Erazm Wiśniewski z Wiśniewa herbu Prus I (ur.14 lipca 1759) – polski szlachcic, ziemianin, członek Stanów Galicyjskich
  Jarosław Klemens Julian Maria Wiśniewski herbu Prus I (ur. 26 lutego 1861 w Krystynopolu, zm. 18 maja 1940 we Lwowie) – polski szlachcic, arystokrata, dyplomata.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Stanisław Józef Wiśniewski herbu Prus I (ur. 15 listopada 1859, zm. 18 maja 1940) – polski szlachcic, arystokrata, polityk.
  Trzymacze heraldyczne – postacie ludzkie lub zwierzęta umieszczane po jednej lub - częściej - po obu stronach, niekiedy za tarczą herbową, i podtrzymujące ją.
  Alfred Potocki (ur. 29 lipca 1817 lub 1822, zm. 18 maja 1889 w Paryżu) – polski hrabia, II ordynat w Łańcucie, szambelan austriacki w 1881 roku.
  Tadeusz Gajl (ur. 1940 w Wilnie) – artysta grafik, twórca światowej sławy przedstawień historycznych herbów szlachty polskiej. Herby jego autorstwa zyskały powszechną akceptację heraldyków, nazywane w nomenklaturze herbami gajlowskimi (ang. Gajlesque Coat of Arms).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.