• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiślinka - wieś w województwie pomorskim  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Droga wojewódzka nr 501 – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 60 km łącząca Przejazdowo z Nową Karczmą. Droga przebiega przez 3 powiaty: gdański: (gmina Pruszcz Gdański), miasto na prawach powiatu Gdańsk: (Wyspa Sobieszewska) i nowodworski: (gminy Stegna, Sztutowo i gmina miejska Krynica Morska). W ciągu drogi znajduje się przeprawa promowa przez Przekop Wisły ze Świbna do Mikoszewa otwarta od wiosny do jesieni.Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. – polska firma chemiczna z siedzibą w Gdańsku, zajmująca się produkcją nawozów sztucznych i związków azotowych. Od 2011 r. wchodzi w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA Wcześniej właścicielem była grupa kapitałowa Ciech SA.
  Składowisko fosfogipsów w Wiślince[]

  Na obszarze Wiślinki, nad południowym brzegiem Martwej Wisły, znajduje się hałda fosfogipsu. Zdaniem organizacji ekologicznych stanowi „zagrożenie dla środowiska” dla rejonu Wyspy Sobieszewskiej i Żuław Gdańskich, podczas gdy wyniki najnowszych badań instytucji krajowych i właściciela hałdy wskazują na „brak negatywnego oddziaływania hałdy na środowisko”.

  Aglomeracja gdańska (także Aglomeracja Trójmiasta; czasami nazywana aglomeracją Zatoki Gdańskiej) – aglomeracja obszar na północy Polski nad Zatoką Gdańską. Tworzy go Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto) oraz miejscowości od Tczewa do Wejherowa i Władysławowa.Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.

  Geneza[]

  Składowisko w Wiślince formalnie funkcjonuje od 1972 r. Znajduje się tutaj około 16 mln ton odpadów poprodukcyjnych, głównie fosfogipsu. Właścicielem składowiska są obecnie Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” sp. z o.o. Początkowo składowisko miało mieć tymczasowy charakter – planowano zapełnić jedynie głębokie na 10 metrów wyrobisko po dawnej cegielni. Obecnie wysokość hałdy wynosi około 50 metrów. W 2007 r. właściciele składowiska rozpoczęli działania zmierzające do zamknięcia i zabezpieczenia składowiska fosfogipsów w Wiślince. 5 lutego 2009 r. marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski wydał decyzję o zamknięciu hałdy. Projekt zakłada, że na hałdę zostanie dowiezione jeszcze pół miliona ton fosfogipsu (celem nadania jej regularnego kształtu). Obecnie hałda poddawana jest dalszemu procesowi rekultywacji.

  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Opinie ekologów i Ekspertyza Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu[]

  Badania organizacji ekologicznych wskazują na „bardzo negatywne oddziaływanie składowiska na środowisko”. Nieformalna Grupa Inicjatywna „Fosfi” podaje, iż zgromadzony na hałdzie fosfogips „powoduje emisję do wód, gleb i powietrza metali ciężkich, związków fluoru, siarki oraz strontu i uranu”.

  Koszwały (niem. Gottswalde) – wieś w Polsce na Żuławach Gdańskich położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Cedry Wielkie na obszarze Żuław Gdańskich. Dawniej przez centrum wsi przebiegała droga krajowa nr 7. Obecnie na wschodnim krańcu wsi znajduje się węzeł Żuławy Zachód na drodze ekspresowej S7E28 E77 dzięki któremu odbywa się ruch ze wsi w kierunku Elbląga, Gdańska i GdyniKiezmark (niem. Käsemark) – wieś w Polsce na Żuławach Gdańskich położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Cedry Wielkie na obszarze Żuław Gdańskich przy drodze krajowej nr 7E77. Wieś jest siedzibą sołectwa Kiezmark, w którego skład wchodzi również miejscowość Serowo.

  W ramach ekspertyzy „Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu”, wykonanej przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dokonano analizy zagrożeń stwarzanych przez składowisko fosfogipsu. W oparciu o dane dostarczone przez władze samorządowe ustalono listę potencjalnie szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji występujących na składowisku fosfogipsu.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  Autorzy raportu wskazali na „wysoki iloraz zagrożenia mieszkańców Wiślinki i najbliższych okolic, związany z narażeniem na rozważane substancje”. Jednocześnie zwrócili uwagę, iż „dominujący wkład daje tu jednak fluor występujący w wodzie; dodając przy tym, iż problem anomalnie wysokich zawartości fluoru w wodach na terenie Żuław jest znany od lat, zatem nie jest on specyficzny dla Wiślinki w kontekście lokalizacji składowiska fosfogipsu”.

  Południowa obwodnica Gdańska – dwujezdniowa trasa obwodowa aglomeracji gdańskiej będąca częścią drogi ekspresowej S7, łączy obwodnicę trójmiejską (S6) z drogą krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa.Przejazdowo (niem. Quadendorf) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański na obszarze Żuław Gdańskich.

  Autorzy wskazali na „istnienie potencjalnego zagrożenia wystąpieniem w tej grupie populacji negatywnych skutków zdrowotnych związanych z toksycznym działaniem substancji występujących na składowisku fosfogipsu”.

  W opinii autorów raportu ryzyko nowotworowe (rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu) związane z narażeniem na arsen w glebie, nie osiąga poziomów skłaniających do interwencji.

  Zdaniem autorów „udział badanych substancji w całkowitym populacyjnym ilorazie zagrożenia związanym z narażeniem na zanieczyszczoną glebę dominujący wkład wnosi mangan (82,6%), nikiel (6,2%), arsen (4,3%) i miedź (3,7%). (97,4%) fluor. żelazo (45%), nikiel (42,8%) i mangan (8,2%)”.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.

  Ekspertyza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku[]

  14 czerwca 2013 r. fundacja Johna Nurminena, której działalność finansuje między innymi fiński koncern energetyczny Fortum, opublikowała raport na temat składowiska fosfogipsów w Wiślince. Jego wyniki miały potwierdzić dotychczasowe doniesienia na temat „zanieczyszczania Morza Bałtyckiego przez substancje wydobywające się z hałdy fosfogipsów”. Zarzuty fundacji odrzucił jednak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. Pod koniec lipca 2013 r. do mediów wyciekły informacje, że fundacja Nurminena wysłała list do władz Grupy Azoty (właściciela Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych), w którym informuje, że „jest przygotowana do zapewnienia najlepszego dostępnego fińskiego know-how, a także doradzania pro bono w zakresie najefektywniejszych technologii łagodzenia wycieków fosforu w Gdańsku”. List ten dotarł do władz spółki kilka dni po publikacji raportu fundacji Nurminena, wskazującego na „negatywne oddziaływanie hałdy na środowisko naturalne w okolicach Gdańska”, a jeszcze przed wynikami badań polskich instytucji.

  Gmina Wiślinka (od 1973 gmina Przejazdowo) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. gdańskim (dzisiejsze woj. pomorskie). Siedzibą władz gminy była Wiślinka.Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM) – organ samorządu Gdańska zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska. Został powołany decyzją Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2005 r. Do zadań jednostki należy organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Decyzja o powołaniu ma związek z tendencjami w Polsce i na świecie do rozdzielania funkcji organizacyjnych od przewozowych. Doświadczenia zbierane podczas wprowadzania takich rozwiązań pokazują, że ten proces sprzyja poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej.

  1 lipca 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoczął kolejne badania, mające określić oddziaływanie hałdy fosfogipsów w Wiślince na środowisko. Trwały one do 29 lipca, natomiast wyniki zostały podane do publicznej wiadomości 21 sierpnia podczas konferencji prasowej „Fosfogipsy w Wiślince”. Raport wykazał, iż „mimo stwierdzonych nieprawidłowości składowisko nie stanowi zagrożenia zarówno dla środowiska naturalnego”, jak i dla zdrowia mieszkańców. Również badanie, przeprowadzone na próbkach pobranych od zwierząt należących do obwodu łowieckiego Wiślinka, „nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych zawartości pierwiastków toksycznych”.

  Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są dwa: 63 i 65.Pruszcz Gdański (niem. Praust, kasz. Pruszcz, Pruszcz Gduńsczi) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, nad rzeką Radunią, należące do aglomeracji gdańskiej, przylega od południa do Gdańska. Miasto jest siedzibą powiatu gdańskiego i gminy.

  Zobacz też[]

 • Aglomeracja gdańska
 • Rafineria Gdańska
 • Bogatka
 • Przejazdowo
 • Trzcinisko
 • Wyspa Sobieszewska

 • Widok na hałde fosforowo-gipsową w marcu 2010 r.
  Widok na hałde fosforowo-gipsową w marcu 2010 r.
  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Trzcinisko – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Cedry Wielkie na obszarze Żuław Gdańskich nad Martwą Wisłą. Wieś jest siedzibą sołectwa Trzcinisko w którego skład wchodzi również miejscowość Szerzawa.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Fosfogips (fosforogips) – odpad będący produktem ubocznym otrzymywania kwasu fosforowego z fosforytów (m.in. apatytu) metodą ekstrakcji kwasem siarkowym:
  Ewangelicy – nazwą tą od XVI wieku określa się w Polsce protestantów z najstarszych Kościołów reformacji, czyli luteran, kalwinów oraz od kilkunastu lat metodystów.
  Jan Andrzej Kozłowski (ur. 1 stycznia 1946 w Wałczu) – polski polityk i samorządowiec, prezes Polskiego Związku Rugby oraz wiceprezydent Europejskiej Federacji Rugby (FIRA), były prezydent Sopotu, były marszałek województwa pomorskiego.
  Grupa Lotos S.A. – polska grupa kapitałowa skupiająca kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku-Rudnikach, nad Martwą Wisłą – jest to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. Spółką matką grupy kapitałowej jest spółka Grupa Lotos S.A., co powoduje, że dla uniknięcia nieporozumień używa się czasem nazw Grupa Lotos S.A. (dla spółki) i Grupa Kapitałowa Lotos (dla grupy kapitałowej).
  Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.