• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiązanie amidowe

  Przeczytaj także...
  Grupa estrowa - dwuwartościowa grupa funkcyjna występująca w estrach czyli związkach organicznych powstałych w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.Kwasy tlenowe (oksokwasy) – kwasy nieorganiczne, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu. Przykładem tego rodzaju kwasu jest kwas siarkowy H2SO4.
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.
  Grupy karboksyamidowe
  Cyklofosfamid zawiera dwa wiązania amidofosforanowe i jedno estrowe

  Grupa amidowa (wiązanie amidowe) – grupa funkcyjna, charakterystyczna dla amidów, składająca się z fragmentu kwasu tlenowego, w którym jedna grupa hydroksylowa została zastąpiona grupą aminową (wolną −NH2 albo podstawioną, czyli −NHR lub −NR2). W nazwie grupy można uwzględnić rodzaj reszty kwasowej, na przykład grupa karboksyamidowa, sulfonamidowa, amidofosforanowa (zwykle triamidofosforanowa, ale możliwa jest też diamidofosforanowa i monoamidofosforanowa). Pochodne kwasów karboksylowych mają wiązanie amidowe o strukturze −C(=O)−N<. W białkach wiązanie amidowe nazywane jest peptydowym.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Cyklofosfamid (łac. Cyclophosphamidum) – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych diamidofosforanów (diamidów kwasu fosforowego), zawierający pierścień 1,3,2-oksazafosfinanowy i fragment iperytu azotowego (−N(CH2CH2Cl)2) jako amidowy ligand egzocykliczny. Stosowany jako lek cytostatyczny z grupy leków alkilujących. Działanie biologiczne opiera się na interakcjach alkilujących metabolitów powstałych w wyniku przemian metabolicznych z DNA, co doprowadza do jego fragmentacji, a w konsekwencji do śmierci komórki. Jest cytostatykiem fazowo-niespecyficznym, swoistym dla cyklu komórkowego. Jest, podobnie jak doksorubicyna, jednym z najczęściej stosowanych cytostatyków.

  Przypisy

  1. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać amides [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: amides (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.A00266
  2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać carboxamides [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: carboxamides (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.C00850
  3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać sulfonamides [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: sulfonamides (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.S06114
  4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać phosphoramides [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: phosphoramides (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.P04566
  Sulfonamidy (sulfamidy) – grupa organicznych związków chemicznych będących amidami kwasów organosulfonowych. Wzór ogólny: RSO2NRR (gdzie R – dowolna grupa organiczna; R,R – H lub grupa organiczna).DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiązanie peptydowe - umowna nazwa wiązania amidowego występującego między aminokwasami peptydów i białek. Wiązanie peptydowe łączy grupę α-aminową jednego aminokwasu z grupą α-karboksylową drugiego aminokwasu.
  Oksford (ang. Oxford) – miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą, stolica hrabstwa Oxfordshire. Znane jest przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. Oksford od XIX w. nazywany jest "miastem malowniczych wież" (ang. city of dreaming spires).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.