• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Werynia

  Przeczytaj także...
  Parafia pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Weryni - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Kolbuszowa Wschód.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Weryniawieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.

  Miejscowość jest siedzibą parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, należącej do dekanatu Kolbuszowa Wschód, diecezji rzeszowskiej.

  Na początku kampanii wrześniowej 1939 z lotniska polowego Werynia operowała 31 Eskadra Rozpoznawcza.

  Tadeusz Stryjeński (ur. 29 sierpnia 1849 w Carouge koło Genewy w Szwajcarii, zm. 3 czerwca 1943 w Krakowie) – polski architekt tworzący m.in. w stylu secesji, konserwator zabytków, przedsiębiorca budowlany.Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez 2 lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

  We wsi znajduje się secesyjny pałac rodziny Tyszkiewiczów z roku 1900, projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. W latach 1946-1963 w pałacu mieściła się szkoła rolnicza. Do roku 2000 był użytkowany do celów mieszkalnych, a następnie został przekazany Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 2001 Uniwersytet Rzeszowski). W latach 2005-2006 przeprowadzono remont i przystosowanie do celów dydaktycznych współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Od 1946 roku działa szkoła średnia, dziś nosi ona nazwę Zespół Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych.

  W 2002 roku w Weryni został ulokowany Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 roku decyzją Senatu UR instytut ten został podniesiony do rangi samodzielnego zamiejscowego wydziału, a następnie przekształcony w Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych. W Instytucie kształci się około 300 studentów.

  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.Powiat kolbuszowski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kolbuszowa.

  Od roku 1946 we wsi działa klub piłkarski - Werynianka Werynia. W sezonie 2015/2016 klub występuje w klasie A, w grupie Rzeszów III - Mielec.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Werynia w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r.
 • www.zswerynia.pl
 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni – publiczna szkoła średnia w Weryni, gmina Kolbuszowa.Gmina Kolbuszowa – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – powstał w wyniku reorganizacji Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.
  Diecezja rzeszowska – utworzona bullą „Totus tuus Poloniae populus” papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 z wydzielenia obszarów z diecezji przemyskiej i diecezji tarnowskiej.
  Dekanat Kolbuszowa Wschód − dekanat diecezji rzeszowskiej składający się z 7 parafii, powstały w wyniku podziału Dekanatu Kolbuszowa:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.