• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Weryna

  Przeczytaj także...
  Oktawiusz Jurewicz (ur. 30 kwietnia 1926 w Białymstoku) – polski filolog klasyczny, historyk, bizantynista. Profesor nadzwyczajny w 1971, zwyczajny w 1986 Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UW w latach 1971-1996, kierownik Zakładu Filologii Greckiej, Bizantyńskiej i Nowogreckiej w Instytucie Filologii Klasycznej w latach 1963-1966, prodziekan i następnie dziekan Wydziału Filologicznego UW 1966-1973. W latach 1973-1979 pracował na stanowisku profesora (professeur associe) Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i jednocześnie dyrektora Centre de Civilisation Polonaise tegoż Uniwersytetu. Założył i redagował czasopismo naukowe "Les Cahiers Franco Polonais" (roczniki 1977-1983). Odbył wiele stażów naukowych min. na uniwersytetach w Belgradzie, Berlinie, Budapeszcie, Kolonii, Monachium, Moskwie i Paryżu. Autor publikacji około 100 prac, artykułów, książek wydanych w językach polskim, niemieckim i włoskim oraz szeregu przekładów źródeł historycznych greckich na język ojczysty. Wykształcił kilkunastu magistrów, byłem promotorem trzech doktorów nauk humanistycznych, recenzował 14 prac doktorskich różnych uniwersytetów i 6 prac habilitacyjnych. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, członek i członek honorowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek Komisji Bizantynologicznej KNoKA PAN i jej przewodniczący do 2000 (obecnie członek honorowy), członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Historycznego Mommsengesellschaft.Encyklopedia kultury bizantyńskiej – specjalistyczny słownik, będący oryginalnym pomysłem polskich bizantynologów. Wydany w 2002 roku.
  Zeno, Imperator Caesar Flavius Zeno Augustus, Tarasicodissa, Trascalissaeus (ur. ok. 425, zm. 9 kwietnia 491) – cesarz wschodniorzymski od 9 lutego 474 do 9 kwietnia 491. Był zięciem cesarza Leona I, mężem jego córki Ariadny.

  Weryna (zm. 484) – cesarzowa bizantyńska, żona Leona I.

  Leon I Makelles (Imperator Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, ur. ok. 401 w Tracji, zm. 18 stycznia 474), cesarz wschodniorzymski od 457.Bazyliskus, Flavius Basiliscus (ur. ok. 430, zm. 476) – wódz rzymski i krótko panujący uzurpator na tronie cesarskim. Był bratem żony cesarza Leona I.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Została żoną Leona I jeszcze przed jego wstąpieniem na tron. Popierała swojego brata Bazyliskusa. Po śmierci męża odegrała ważną role polityczną, pomogła wynieść w 475 swojego brata na tron, lecz w 476 cofnłea poparcie dla niego. Na skutek konfliktu z Illusem została usnunieta z dworu. W 484 sprzymierzyła się z nim w buncie przeciwko cesarzowi Zenonowi. Koronowała w 484 w Tarsie Leoncjusza I na cesarza. Po klęsce wojsk Illusa udała się wraz z nim do twierdzy Papirios, gdzie zmarła w czasie oblężenia. Jej dziećmi byli: Ariadna (450/455-515), Leontia (457/458-484) i Leon (IV-IX 463).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mirosław Jerzy Leszka, Empress-Widow Verina’s Political Activity During the Reign of Emperor Zeno [w:] Mélanges D’histoire Byzantine Offerts à Oktawiusz Jurewicz à L'occasion de Son Soixante-Dixième Anniversaire, edited by Waldemar Ceran, Łodz: Uniwersytetu Łódzkiego 1998,
 • Maciej Salamon, Weryna [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. Oktawiusz Jurewicz, Warszawa 2002, s. 491-492.
 • Kamilla Twardowska, Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w.: kobiety a władza, wyd. 2. uzup. i popr., Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" 2009. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.