• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Weryfikacja i walidacja - oprogramowanie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jakość oprogramowania (ang. software quality) – ogół cech produktu programowego, które wpływają na zdolności spełniania przez niego określonych wymagań, m.in. elastyczność, funkcjonalność, integralność, niezawodność, efektywność, użyteczność, wydajność.Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Weryfikacja i walidacja oprogramowania − inaczej kontrola jakości oprogramowania lub testy oprogramowania. Do kryterium weryfikacji należy zakwalifikowanie produktu oraz określenie, czy spełnia on lub pasuje do właściwego jego wykorzystania (wysoki poziom kontroli) – czy jest on wbudowany w odpowiedni produkt.

  Analiza programu pod kątem jego formalnej poprawności pozwala znaleźć błędy zarówno na poziomie koncepcji, jak i detali implementacyjnych. Jednak proces dowodzenia zgodności programu z wymaganiami nie sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, że system jest bądź nie jest poprawny.

  Walidacja – w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) – w informatyce – proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania; także obiekt fizyczny będący efektem takiego przekształcenia, np. implementacja systemu operacyjnego (wdrożenie systemu) lub kompilatora dla konkretnego typu komputera.

  Walidacja jest to proces wyznaczania stopnia, w jakim model jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego systemu z przyjętego punktu widzenia. Ma na celu określenie, czy symulacja daje wiarygodne wyniki, w założonym stopniu zgodne z odpowiedziami rzeczywistego systemu na takie same dane wejściowe. O ile dzięki weryfikacji projektant uzyskuje informacje o zgodności systemu symulacyjnego z jego założeniami, o tyle walidacja weryfikuje zgodność jego wizji z realnym światem. Obie te fazy wzajemnie się uzupełniają i jako takie czasami przedstawiane są wspólnie jako faza oceny adekwatności modelu.

  Weryfikacja i walidacja produktu[ | edytuj kod]

  Weryfikację, czyli postrzeganie, można sprowadzić do odpowiedzi na pytanie: „Czy produkt tworzony jest prawidłowo?”, a z kolei walidację: „Czy tworzony produkt jest prawidłowy?”. Prawidłowo – to znaczy zgodnie z wytycznymi programowania, z zastosowaniem odpowiednich metod, języka programowania i algorytmów. Weryfikacja dokonywana jest podczas testów systemowych pojedynczego produktu, oraz testów integracyjnych, po wprowadzeniu produktu do istniejącego już i działającego środowiska informatycznego. Weryfikację można wykonywać na dwa sposoby – statyczny i dynamiczny. Weryfikacja dynamiczna przeprowadzana jest już po uruchomieniu programu, z użyciem danych testowych, i kontroluje zachowanie systemu widoczne dla użytkownika.

  Powiązane pojęcia[ | edytuj kod]

  Zarówno weryfikacja jak i walidacja dotyczą koncepcji jakości i zapewnienia jakości oprogramowania. Sama weryfikacja i walidacja nie gwarantują jakości oprogramowania - wymagane jest planowanie, identyfikowalność, zarządzanie konfiguracją oraz inne aspekty inżynierii oprogramowania.

  W społeczności modelowania i symulacji, definicje weryfikacji, walidacji i akredytacji są podobne:

 • Weryfikacja modelowania i symulacji to proces określania, że model komputerowy, symulacja lub federacja implementacji modeli i symulacji oraz związane z nimi dane dokładnie odzwierciedlają koncepcyjny opis i specyfikacje profektanta.
 • Walidacja modelowania i symulacji to proces określania stopnia, w jakim model, symulacja lub federacja modeli i symulacji oraz związane z nimi dane są dokładnymi reprezentacjami świata rzeczywistego z punktu widzenia zamierzonych zastosowań.
 • Akredytacja to formalny certyfikat, który potwierdza, że model lub symulacja mogą być zastosowane w określonym celu.
 • Definicja walidacji modelowania i symulacji koncentruje się na dokładności, z jaką M&S (modelowanie i symulacja) reprezentują zamierzone zastosowania w świecie rzeczywistym. Określenie stopnia dokładności M&S jest wymagane, ponieważ wszystkie M&S są przybliżeniami rzeczywistości i zazwyczaj decydujące jest określenie, czy stopień aproksymacji jest akceptowalny dla zamierzonych zastosowań. Stanowi to przeciwieństwo walidacji oprogramowania.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.