• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wersja beta

  Przeczytaj także...
  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Cykl życia programu – seria kolejnych zmian programu, w trakcie których sukcesywnie odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów (tzw. bugów).

  Etapy rozwoju[ | edytuj kod]

  Zasadniczo cykl życia kolejnych wersji programu można podzielić na następujące etapy:

 • wersja niestabilna (testowa) – seria wydań, podczas której dodawane są przede wszystkim nowe możliwości:
 • wersja robocza (pre-alpha) – dostępna zazwyczaj tylko dla twórców programu w postaci repozytorium kodu źródłowego (np. CVS, SVN, GIT), kiedy implementowany jest algorytm programu, tworzony jest interfejs i dodawane są nowe funkcje;
 • wersja alfa (pre-beta) – autorzy doprowadzają do rzeczywistego działania programu, nawet w ograniczonym zakresie;
 • wersja beta – kiedy program ma już pierwszych użytkowników, zwanych często beta testerami, wyłapywane są błędy związane z różnymi środowiskami i warunkami pracy programu
 • RC (ang. Release Candidate, czyli kandydat do wydania) – wydanie kandydujące, których może być nawet kilka, ale jeżeli nie zostanie w nim znalezione żadne istotne odstępstwo od planu wersji, zmienia się jedynie numer wersji na wyższy i uznaje wersję za stabilną.
 • wersja stabilna (wersja produkcyjna) – wersja nadająca się do użytkowania zgodnie z założeniami autorów
 • RTM (ang. Release To Manufacture, Ready To Manufacture lub Ready To Market czyli gotowy do wydania) – produkt uznany za stabilny i gotowy do wypuszczenia na rynek; nie jest dostępny publicznie do czasu premiery;
 • wersje stabilne z poprawkami bezpieczeństwa lub innych błędów.
 • starzenie moralne programu – zwykle ostatni etap polegający na porzuceniu programu przez autorów, co zwykle kończy jego życie; w przypadku kodu na licencjach FLOSS ten stan może w dowolnym momencie ponownie przejść do fazy aktywnego rozwoju, jeśli tylko znajdą się chętni do przejęcia opieki nad nim lub wykorzystają fragmenty kodu w innej aplikacji.
 • Zależnie od projektu niektóre fazy życia programu mogą nie być tak oznaczane, można natomiast mówić w tych kategoriach o jakości kodu (np. kod beta oznacza wtedy po prostu program, w którym zaniedbano testowania na rozmaitych platformach sprzętowych i programistycznych).

  Beta tester – to osoba, która przed wydaniem oprogramowania komputerowego testuje jego jakość, wydajność oraz stabilność na wersji beta. Pomaga producentom oprogramowania poprzez składanie raportów z testowania.Subversion (znany również jako SVN) – system kontroli wersji, który powstał w celu zastąpienia CVS. Z założenia SVN jest w większości przypadków funkcjonalnie zgodny ze swoim poprzednikiem, z kompatybilności zrezygnowano tam, gdzie było to niezbędne do wprowadzenia nowych rozwiązań. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zarządzanie jakością oprogramowania • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wolne i Otwarte Oprogramowanie (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, FLOSS, po polsku również WiOO) – neutralny skrót pozwalający objąć jednym mianem zarówno Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software) jak i Otwarte oprogramowanie (ang. Open Source), używany najczęściej w dokumentach urzędowych i oficjalnych analizach.
  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.
  CVS (ang. Concurrent Versions System) – popularny system kontroli wersji udostępniany na licencji GPL. Został stworzony do pracy grupowej nad kodem programów lub innych projektów realizowanych w zapisie elektronicznym. CVS zbudowany jest w architekturze klient-serwer.
  Starzenie moralne – proces związany z szybkimi zmianami technologicznymi (zwłaszcza w elektronice i informatyce), w wyniku którego w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia już bieżących standardów użytkowania.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.