• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Weronika Gostyńska

  Przeczytaj także...
  Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL, istniejąca w latach 1954-1957 przy Komitecie Centralnym PZPR, była placówką, gdzie kształcono przyszłe kadry partyjne. Jego twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff.Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Tadeusz Paweł Rutkowski (ur. 1965) – polski historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Weronika Gostyńska (ur. 1909, zm. ?) – działaczka komunistyczna, historyk dziejów najnowszych i ZSRR.

  Życiorys[]

  W 1923 wyjechała do ZSRR. W latach 1924-1928 studiowała na Wydziale Historycznym akademii wychowania Komunistycznego w Moskwie. Od 1928 wykładała historię międzynarodowego ruchu robotniczego w Polskiej Szkole Partyjnej w Kijowie i Polskim Techniku Pedagogicznym. W latach 1930-1933 aspirant w Instytucie Czerwonej Profesury w Moskwie (pod kierunkiem prof. A. Pankratowej i N. Łukina). Jednocześnie była zatrudniona w Instytucie Marksa - Engelsa - Lenina. Od 1933 kierownik Katedry historii w Instytucie Marksizmu - Leninizmu w Gorki. W czasie II wojny światowej pracownik aparatu partyjnego WKP(b). W latach 1947-1948 w komisji historycznej PPR w Moskwie. Od czerwca 1948 w Polsce, pracownik Wydziału Szkolenia Partyjnego KC PPR/PZPR i jednocześnie profesor w wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Od 1950 pracowała w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych / Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od listopada 1955 docent historii. Od 1957 roku pracowała w Pracowni/Zakładzie Historii Stosunków Polsko-Radzieckich w Instytucie Historii PAN.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Instytut Kształcenia Kadr Naukowych – wyższa szkoła partyjna i marksistowska placówka badawcza, powołana w 1950 przez Adama Schaffa przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1954 Instytut przekształcono w Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR.

  Wybrane publikacje[]

 • Twórcy komunizmu naukowego. Cz. 1, Marks i Engels, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954.
 • Stosunki polsko-radzieckie 1918-1919, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1972.
 • Przypisy

  1. Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 319, przyp. 13, ISBN 978-83-235-0318-7

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 332.
 • Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.