• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Werner von Orseln  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Bobińska H., Ojcewicz G., Ermordung des Hochmeisters Werner von Orseln, „Pomerania. Biuletyn Promocyjny Pomorza” 2015, nr 1 (30), s. 6–7.
 • Bobińska H., Ojcewicz G., Kilka uwag o szczątkach przypisywanych Wernerowi von Orseln, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2013, nr 4/56 (Rok XIV), październik–grudzień, s. 4–6.
 • Bobińska H., Ojcewicz G., Gdzie się podziała czaszka Wernera von Orseln?, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2014, nr 2/58 (Rok XV), kwiecień–czerwiec, s. 4–7.
 • Biskup M., Labuda G., Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.
 • Boockmann H., Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, tłum. R. Traba, Warszawa 1998.
 • Borchert F., Die Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen, „Preußische Allgemeine Zeitung” 2001, 26 maja.
 • Broda M., Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku, Kraków 2013.
 • By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, opr. A. Jelicz, tłum. J. Sękowski, Warszawa 1979.
 • Conrad K., Werner von Orseln (6.VII.1324–18.XI.1330), [w:] Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190–1994, „Quellen und Studien zur Gesichtes des Deutschen Ordens”, t. 40, Marburg 1998, s. 60–65.
 • Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190–1994, „Quellen und Studien zur Gesichtes des Deutschen Ordens”, t. 40, Marburg 1998.
 • Eintrag Orselen, [w:] Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Dritte Section, Sechster Theil, Leipzig 1834, s. 53.
 • Gerner M., Werner von Ursel, Hochmeister des Deutschen Ordens und Chronik von Niederursel, Fulda 1998.
 • Gouguenheim S., Krzyżacy, tłum. M.D. Bella, S. Jóźwiak, Malbork 2012.
 • Górski K., Dzieje Malborka, Gdynia 1960.
 • Górski K., O życiu wewnętrznym zakonu krzyżackiego, [w:] K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, s. 193–224.
 • Górski K., Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986.
 • Górski K., Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977.
 • Górski K., Zakon Krzyżacki, Malbork 2003.
 • Helms S., Werner von Orseln, [w:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Bd. 31, hrsg. v. Traugott Bautz, Nordhausen 2010, Sp. 1434–1436.
 • Jähnig B., Dostojnicy i urzędnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, tłum. Z. Nowak, Toruń 2013, s. 279–329.
 • Jóźwiak S., Trupinda J., Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457), Malbork 2011.
 • Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy XIV wieku, tłum. D. Pietkiewicz, wstęp i komentarz B. Śliwiński, Malbork 2008.
 • Kronika Wiganda z Marburga rycerza i kapłana zakonu krzyżackiego, tłum. E. Raczyński, Poznań 1842.
 • Kwiatkowski K., Zakon Niemiecki jako „Corporation militaris”. Część 1. Korporacja i krąg przynależących do niej. Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), Toruń 2012.
 • Maro J., scen. i reż., Na tropach tajemnic. Cz. 1; Discovery. Historia. Zagadka katedry w Kwidzynie, 2007.
 • Maro J., scen. i reż., Na tropach tajemnic. Cz. 2; Discovery. Historia. Wielcy Mistrzowie z Kwidzyna, 2007.
 • Militzer K., Historia zakonu krzyżackiego, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski SJ, Kraków 2007.
 • Murinius M., Kronika mistrzów pruskich, wstęp i opracowanie Z. Nowak, Olsztyn 1989.
 • Ojcewicz G., Co o śmierci Wernera von Orseln mógł wiedzieć przyboczny medyk wielkiego mistrza?, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2015, nr 2/62 (Rok XVI), kwiecień–czerwiec, s. 4–7.
 • Ojcewicz G., Kto zabił wielkiego mistrza Wernera von Orseln? Część I, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2014, nr 3/59 (Rok XV), lipiec–wrzesień, s. 4–6.
 • Ojcewicz G., Kto zabił wielkiego mistrza Wernera von Orseln? Część II, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2014, nr 4/60 (Rok XV), październik–grudzień, s. 4–7.
 • Ojcewicz G., Kto zabił wielkiego mistrza Wernera von Orseln? Część III, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2015, nr 1/61 (Rok XVI), styczeń–marzec, s. 4–6.
 • Ojcewicz G., Co o śmierci Wernera von Orseln mógł wiedzieć przyboczny medyk wielkiego mistrza?, „Schody Kawowe” (Kwidzyn) 2015, nr 2/62 (Rok XVI), kwiecień–czerwiec, s. 4–7.
 • Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009.
 • Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarz historyczny J. Wenta, Toruń 2011.
 • Pizuński P., Krzyżacy od A do Z. Leksykon, Gdańsk 1999.
 • Pizuński P., Krzyżacy. Państwo. Życie codzienne. Armia, Gdańsk 2010.
 • Pizuński P., Poczet wielkich mistrzów krzyżackich 1198–2000, Gdańsk 2003.
 • Pizuński P., Sekretne sprawy Krzyżaków, Gdańsk 2005.
 • Salburg E.G., Der Hochmeister von Marienburg. Ein historisches Trauerspiel in fünf Akten, Graz 1888.
 • Stokowski M., Krzyżacy, Kraków 2008.
 • Trupinda J., Okoliczności śmierci wielkiego mistrza Wernera von Orseln, [w:] Mazowsze, Pomorze, Prusy, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 7, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2000, s. 271–293.
 • Urban W., Krzyżacy. Historia działań militarnych, tłum. E. Możej-ko, Warszawa 2005.
 • Zajączkowski S., Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka, Lwów 1929.
 • Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013.
 • Ziegler U., Kreuz und Schwert. Die Geschichte des Deutschen Ordens, Böhlau, Köln 2003.
 • Zimmerling D., Der Deutsche Ritterorden. Econ, Düsseldorf, Wien, New York 1988.
 • Zonenberg S., Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2000.
 • Zonenberg S., Kronika Wiganda z Marburga, Bydgoszcz 1994.
 • Белов А., Мужские рассказы; http://www.rulit.net/books/muzhskie-rasskazy-read-138367-14.html [5 IV 2014].
 • Захаров А., Рыцарь-убийца из Кёнигсберга зарезал Великого магистра, чтобы спасти любовницу, «Новые колёса» 2012, № 279; [8 III 2014].
 • Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Zamek w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) – zamek w Malborku, na prawym brzegu Nogatu, gotycki, ceglany, warowny, otoczony fosą, wzniesiony w kilku etapach od 3 ćw. XIII w. do poł. XV w. przez zakon krzyżacki, początkowo konwentualny i siedziba komtura, w latach 1309–1457 siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, w latach 1457–1772 rezydencja królów Polski, od 1466 siedziba władz Prus Królewskich, od 1568 siedziba Komisji Morskiej, w 1772 zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773–1804; rekonstruowany w latach 1817–1842 i 1882–1944, zniszczony w 1945, ponownie rekonstruowany od 1947; w 1949 wpisany do rejestru zabytków, w 1994 uznany za pomnik historii, w 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; od 1961 siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Oberursel (Taunus) – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Darmstadt, w powiecie Hochtaunus. Liczy 44 156 mieszkańców (30 czerwca 2012).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  18 listopada jest 322. (w latach przestępnych 323.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 43 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.673 sek.