• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wentylator  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Łożysko – część urządzenia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy (np. wał, oś). Cechy materiału łożyskowego: dobra odkształcalność, odporność na zatarcie, mały współczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymałość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymałość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilność geometryczna, dobra obrabialność.Wtyczka elektryczna - element, umożliwiający podłączenie urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej do gniazda elektrycznego.
  Wentylator kopalniany sprzed 1908 roku

  Wentylator (sprężarka) – maszyna przepływowa do transportowania gazów poprzez urządzenia technologiczne wykorzystująca do tego celu przewody wentylacyjne, w której przyrost ciśnienia statycznego ze strony ssawnej jest większy niż ze strony tłocznej (nie przekracza 13 kPa), a cała energia gazu jest zawarta w jej składowej kinetycznej.

  PWM (ang. pulse-width modulation) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany nateżenia prądu elektrycznego i napięcia.Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można również mówić o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie mieszane z tlenem, regulowana jest temperatura i wilgotność, a powietrze powraca do kabin.

  Typy wentylatorów[ | edytuj kod]

  Ze względu na cechy konstrukcyjne wentylatory dzieli się na:

 • osiowe
 • śmigłowe
 • normalne
 • przeciwbieżne
 • strumieniowe
 • promieniowe
 • normalne
 • bębnowe
 • poprzeczne
 • osiowo-akcyjne
 • diagonalne
 • Ze względu na sposób zabudowy wentylatora w sieci:

  Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.Spiętrzenie dynamiczne - parametr pracy sprężarki wyrażający się różnicą pomiędzy ciśnieniem tłocznym i ssawnym uwzględniającym także przyrost prędkości gazu.
 • ssące
 • tłoczące
 • ssąco-tłoczące
 • Ze względu na zastosowanie:

 • ogólnego przeznaczenia
 • specjalnego przeznaczenia
 • przeznaczone do transportu pneumatycznego
 • morskie
 • przeciwwybuchowe
 • do transportowania substancji aktywnych chemicznie
 • kopalniane
 • Ze względu na wielkość wytwarzanego ciśnienia:

 • niskociśnieniowe, spiętrzenie całkowite < 720 Pa
 • średniociśnieniowe, spiętrzenie całkowite w zakresie 720–3600 Pa
 • wysokociśnieniowe, spiętrzenie całkowite > 3600 Pa
 • Ze względu na ilość wirników występujących w wentylatorze:

  Wirnik, (rotor) - element maszyny lub mechanizmu, który w czasie pracy wiruje wokół stałej osi. Najczęściej stosowany w pompach, sprężarkach, wentylatorach, dmuchawach, maszynach elektrycznych, silnikach, prądnicach i turbinach.Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.
 • jednostopniowe
 • wielostopniowe


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Smar – substancja zmniejszająca tarcie między powierzchniami przedmiotów, które stykając się ze sobą tymi powierzchniami, poruszają się względem siebie. Smar działa na zasadzie wniknięcia w szczelinę pomiędzy tymi powierzchniami i utworzenia tam warstwy poślizgowej poprzez całkowite odseparowanie od siebie tych powierzchni.
  Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można:
  Wentylator poprzeczny - wentylator w którym powietrze przepływa w poprzek wirnika. Wpływa do niego w obszarze ssawnym, przepływa przez jego wnętrze i zostaje wyrzucone w obszarze tłocznym. Powietrze przez wirnik przepływa dwukrotnie i dwukrotnie jest przyśpieszane. Zaletą tego typu wentylatorów jest cicha praca stąd często wykorzystywane są w urządzeniach klimatyzacyjnych.
  Heatspreader (ang. heat - ciepło, spread - rozpraszać) to płytka nałożona na osłonę rdzenia procesora zapobiegająca jego ukruszeniu oraz rozpraszająca ciepło po całej jego powierzchni. Montowana w procesorach Intel Pentium, Pentium II, Pentium III (tylko Tualatin), Pentium 4, Celeron i innych z rodziny Core. Firma AMD montowała heatspreadery w procesorach z rodziny K5 i K6, później zrezygnowała z nich, powracając do nich w 2003 roku (wydając procesory serwerowe Opteron). Od tego czasu wszystkie procesory AMD go posiadają.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Milimetr (symbol: mm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden milimetr równa się 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-3 m oznaczający 0,001 × 1 m.
  Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca (ang. light-emitting diode, LED) – dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.884 sek.