Wenanty Zubert

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .infobox.duchowny-ksiadz .naglowek{color:white;background:black}.mw-parser-output .infobox.duchowny-biskup .naglowek{color:white;background:#E56DC4}.mw-parser-output .infobox.duchowny-patriarcha .naglowek{color:white;background:#BA55D3}.mw-parser-output .infobox.duchowny-kardynal .naglowek{color:white;background:#FF2400}.mw-parser-output .infobox.duchowny-papiez .naglowek{color:black;background:gold}.mw-parser-output .infobox.duchowny-cywil .naglowek{color:black;background:#C0C0C0}.mw-parser-output .infobox.duchowny-ksiadz .naglowek a{color:#a7d4ff}

Bronisław Wenanty Zubert (ur. 28 kwietnia 1935 w Katowicach, zm. 30 maja 2015 w Afiartis na Karpatos) – polski duchowny katolicki, franciszkanin, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kanonista, były kierownik Katedry Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się w rodzinie Józefa i Marii z d. Rydzek. W latach 1948–1950 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Nysie. Do nowicjatu we franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP wstąpił 20 sierpnia 1952. Pierwszą profesję zakonną złożył 25 sierpnia 1953. Studia filozoficzne odbył w latach 1953–1955 w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Opolu, teologiczne w latach 1955–1959 w wyższym seminarium swojej macierzystej prowincji zakonnej w Panewnikach. Śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1956 w bazylice św. Ludwika w Panewnikach, gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza 14 sierpnia 1958.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

W 1962 został skierowany przez prowincjała Teofila Zawieję OFM na studia kanonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra i licencjata uzyskał w 1962 na podstawie pracy Przeszkoda wieku do małżeństwa w prawie żydowskim, rzymskim i germańskim napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Rybczyka. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem tego samego profesora pt. Małżeńska przeszkoda wieku w prawodawstwie Kościoła Zachodniego do Soboru Trydenckiego obronił 13 grudnia 1967. W swojej późniejszej karierze naukowej trzykrotnie był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen.

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Teofil Antoni Zawieja OFM (ur. 25 maja 1913 w Śląskowie, zm. 3 stycznia 1983 w Chojnicach) − polski kapłan, franciszkanin, prowincjał.

Habilitował się w 1981 na podstawie dorobku naukowego oraz pracy Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517–1917). Studium historyczno-prawne. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992. Od 1996 był profesorem zwyczajnym KUL-u. Przez wiele lat był wykładowcą w seminariach franciszkanów i diecezjalnym w Katowicach. Prowadził też wykłady z zakresu prawa zakonnego i sakramentalnego w Spiskiej Kapitule na Słowacji oraz w Welehradzie w Czechach.

Cmentarz Komunalny przy ul. Panewnickiej w Katowicach − jedna z nekropolii Katowic przy ul. Panewnickiej 45 w dzielnicy Ligota-Panewniki.Henryk Misztal (ur. 10 kwietnia 1936 w Skubiszy k. Lublina) – polski ksiądz, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej.

Był członkiem kilku towarzystw naukowych w Polsce i za granicą: Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Kanonistów Polskich, Societas Humboldtiana Polonorum z siedzibą w Poznaniu, Consotiatio Internationalis pro Studio Iuris Canonici Promovendo (Rzym) oraz Iuris Medii Aevi Consotiatio (Waszyngton-Monachium). W 2011 został doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Pod jego kierunkiem powstało siedem prac doktorskich z zakresu prawa sakramentów.

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie.Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Katowicach mieści się, w klasztorze oo. Franciszkanów w katowickiej dzielnicy Panewniki przy ul. Panewnickiej 76. Jest domem formacyjnym Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

Władał biegle językiem niemieckim. Do końca życia mieszkał w klasztorze franciszkańskim w Panewnikach.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
Klasztor Franciszkanów w Panewnikach − neoromański zespół klasztorny powstały w latach 1903−1908 wraz z przyległą kalwarią w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki, siedziba franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – neoromański kościół klasztorny w Katowicach Panewnikach z początku XX wieku, centrum pielgrzymkowe w okresie Bożego Narodzenia ze względu na budowaną rokrocznie Panewnicką Szopkę. Wraz z przyległą kalwarią miejsce kultu Męki Pańskiej. Jest kościołem parafialnym dla prowadzonej przez franciszkanów z Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach parafii.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Herbert Bednorz (ur. 22 września 1908 w Gliwicach, zm. 12 kwietnia 1989 w Katowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk społecznych i prawa, biskup katowicki, biskup diecezjalny katowicki w latach 1967–1985.
Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

Reklama