• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Welski Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.Rezerwat przyrody Jezioro Neliwa – wodny rezerwat przyrody położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Rybno. Leży w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego.
  Szlak Grunwaldzki – samochodowy szlak turystyczny umożliwiający zwiedzenie południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Szlak rozpoczyna się i kończy w Olsztynie. Jego długość wynosi 283 km.

  Welski Park Krajobrazowypark krajobrazowy położony w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel.

  Jego powierzchnia wynosi obecnie 20 023,34 ha a powierzchnia otuliny 16 282,58 ha

  Park utworzono 18 grudnia 1995 r. Pierwsza siedziba dyrekcji Parku znajdowała się w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej. Obecnie siedziba dyrekcji mieści się w Jeleniu koło Lidzbarka. Park powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu, a przede wszystkim doliny rzeki Wel. Charakterystyczną cechą Parku jest różnorodność środowiska przyrodniczego, a mianowicie bogactwo flory i fauny oraz zróżnicowanie krajobrazu. Dominującym elementem rzeźby terenu są piaszczyste równiny sandrowe, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku, występuje również wysoczyzna morenowa oraz rynny subglacjalne. Ważnym elementem przyrodniczym Parku są jeziora polodowcowe, można wyróżnić 13 większych jezior.

  Rezerwat przyrody Piekiełko położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Grodziczno, w nadleśnictwie Lidzbark. Akt powołujący ukazał się w Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 126, poz.1716 z 22.11.2001 r.Bagno Koziana – torfowiskowy rezerwat przyrody położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark, na północny zachód od wsi Jeleń. Leży w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa pochodzi od bagna, na którym rezerwat jest położony.

  Przy Parku działają dwa muzea: Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Przez teren Welskiego Parku Krajobrazowego przebiega łącznie 11 szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, szlak kajakowy rzeką Wel, a także Szlak Samochodowy Pętli Grunwaldzkiej.

  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.

  W siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego udostępnione są dwa muzea – Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne im. Edwarda Klemensa. Muzeum czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Wstęp do muzeów jest bezpłatny.

  Rozwinięta jest również infrastruktura turystyczna Parku. Dostępne są wieże widokowe w Tuczkach, Lidzbarku, Grądach i rezerwacie Neliwa a także kilka wiat odpoczynkowych.

  Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie Parku znajdują się również 4 rezerwaty przyrody:

  Rynna polodowcowa (rynna subglacjalna), dolina rynnowa - podłużne formy powierzchniowe Ziemi powstające pod powierzchnią lodowca (głównie lądolodu) wskutek erozji przez wody podlodowcowe. Stanowią one prostolinijne lub lekko kręte zagłębienia szerokości od kilkuset metrów do 2-3 km i długości nieraz kilkudziesięciu kilometrów, o stromych wysokich krawędziach z obu stron. Przebieg rynny nawiązuje do biegu i siły erozyjnej rzeki podlodowcowej. Po ustąpieniu lodowca rynny polodowcowe są wypełnione martwym lodem, co zapobiega zasypaniu przez morenę denną lub piaski sandrowe.Jeleń (niem. Jellen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark. Położona nad Jeziorem Jeleńskim, 1,5 km na północ od Wąpierska.
 • Bagno Koziana
 • Piekiełko
 • Ostrów Tarczyński
 • Jezioro Neliwa (utworzony w grudniu 2006)
 • Rezerwat przyrody Czapliniec Werski został zlikwidowany w grudniu 2006 z powodu przesiedlenia czapli, których to siedliska były tam chronione w inne miejsce (las w Rybnie przy ul. Sportowej).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, UCHWAŁA NR XIX/337/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego., 29 września 2020.
  2. Turystyka. W: Welski Park Krajobrazowy [on-line]. Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego. [dostęp 2018-09-25].
  3. Muzea - Welski Park Krajobrazowy, parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [dostęp 2020-11-09].
  4. Punkty widokowe - Welski Park Krajobrazowy, parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [dostęp 2020-11-09].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego
 • Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody Czapliniec Werski – rezerwat przyrody o powierzchni 14,59 ha położony w gminie Rybno (powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie) w okolicy wsi Wery na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo Lidzbark. Rezerwat został utworzony w 1982 roku [1] w celu ochrony miejsc gnieżdżenia się czapli siwej. Czaple przeniosły się do sosnowego młodzika w miejscowości Wery, ale ponieważ w Polsce chroni się miejsca gniazdowania czapli, a nie te ptaki, rezerwat nadal istnieje. Spotkać tu można wiele gatunków innych ptaków wodnych. Dlatego obowiązuje zakaz wstępu na teren parku w okresie ich rozrodu Na początku stycznia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie nr 50 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 13 grudnia 2006 r. likwidujące rezerwat "Czapliniec Werski". Rezerwatu tego nie ma już w spisie rezerwatów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
  Lidzbark (pot. Lidzbark Welski, niem. Lautenburg) – miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim nad rzeką Wel i Jeziorem Lidzbarskim, na pograniczu Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej. Siedziba gminy graniczącej z dwoma innymi województwami: kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Zamieszkane przez 8217 osób (dane z 2012 r.). W pobliżu znajdują się dwa parki krajobrazowe: Górznieńsko-Lidzbarski i Welski. Od 1997 r. patronem miasta jest św. Wojciech. Mieszkańcy miasta to lidzbarzacy lub lidzbarczanie (obie formy są poprawne).
  Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński położony jest w województwie warmińsko- mazurskim, w gminie Rybno, nadleśnictwo Lidzbark. Akt powołujący ukazał się w M.P. z 1994 r. Nr 5, poz. 40. Rezerwat utworzono dla ochrony urozmaiconej rzeźby z licznymi zespołami roślinnymi i gatunkami ptaków. Rezerwat otoczony jest od północy rzeką Wel, od wschodu jeziorem Tarczyńskim, od zachodu jeziorem Grądy. Duże zróżnicowanie siedliskowe rezerwatu powoduje różnorodność zespołów roślinnych. Występuje tu bór wilgotny, bór mieszany świeży i wilgotny, las mieszany i wilgotny, ols, łęg jesionowo-olchowy.
  Wysoczyzna morenowa – rozległe, niewysokie wzniesienie utworzone z materiału morenowego, otoczone przeważnie pradolinami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.