• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wektor Poyntinga

  Przeczytaj także...
  Strumień promieniowania – energia niesiona przez promieniowanie przechodzące w jednostce czasu przez określoną powierzchnię. Definiuje się go w odniesieniu do fal elektromagnetycznych w tym i światła. Strumień określa się nie tylko dla promieniowania przechodzącego, lecz również dla źródła emitującego. Tak zdefiniowany strumień nazywany jest energetycznym strumieniem promieniowania i jest nazywany również mocą promieniowania.Natężenie pola magnetycznego – wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, w ogólnym przypadku określana z użyciem prawa Ampère’a wzorem:
  Gęstość mocy – ilość mocy (szybkości transferu energii) na jednostkę objętości, wyrażana jako W/m. Podobnie definiować można gęstość mocy dla powierzchni (moc na jednostkę powierzchni).
  Długość wektora Poyntinga jest równa polu powierzchni równoległoboku wyznaczonego przez wektory i .
  Wektory Poyntinga (niebieskie), natężenia pola elektrycznego (czerwone) i natężenia pola magnetycznego (zielone) w wybranych miejscach obwodu z prądem elektrycznym.

  Wektor Poyntingawektor określający gęstość strumienia energii przenoszonej przez pole elektromagnetyczne. Nazwany na cześć odkrywcy Johna Henry'ego Poyntinga (1852–1914).

  Pole elektromagnetyczne – pole fizyczne, stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane, a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują równania Maxwella. Własności pola elektromagnetycznego, jego oddziaływanie z materią bada dział fizyki zwany elektrodynamiką. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne jest postrzegane jako wirtualne fotony.Indukcja magnetyczna (zwana również: "indukcją pola magnetycznego") - podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne.

  Wektor jest określony jako iloczyn wektorowy wektorów natężeń pola elektrycznego i magnetycznego.

  gdzie:

  Wektor (z łac. [now.], „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie - długością lub wartością), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).John Henry Poynting (1852-1914) – brytyjski fizyk. Wyznaczył stałą grawitacji oraz średnią gęstość Ziemi. Podał wzór na gęstość strumienia energii przenoszonego przez pole elektromagnetyczne (wzór Poyntinga) Podał również wzór na wektor określający strumień energii przenoszonej przez pole elektromagnetyczne (tzw. wektor Poyntinga). Był profesorem Mason College w Birmingham oraz członkiem Royal Society w Londynie.
  – wektor Poyntinga, – natężenie pola elektrycznego, – natężenie pola magnetycznego.

  Wielkość ta opisuje powierzchniową gęstość mocy przenoszoną przez pole elektromagnetyczne. Jednostką wektora Poyntinga w układzie SI jest .

  Twierdzenie Poyntinga - zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego, którą sformułował John Henry Poynting badając bilans pola elektromagnetycznego prądów zmiennych.Ciśnienie promieniowania – ciśnienie wywierane na powierzchnię przez promieniowanie elektromagnetyczne. Po zaabsorbowaniu, odbiciu lub rozproszeniu wytwarza ono ciśnienie odpowiadające gęstości energii strumienia pola podzielonej przez prędkość światła. Przykładowo promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi ma gęstość energii strumienia pola równą 1370 W/m, więc ciśnienie promieniowania wynosi 4,6 µPa.

  W ośrodku liniowym natężenie pola magnetycznego H jest proporcjonalne do indukcji magnetycznej B:

  gdzie μ – przenikalność magnetyczna ośrodka.

  Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego.

  Wektor Poyntinga dla ośrodka magnetycznie liniowego można wyrazić wzorem:

  gdzie: przenikalność magnetyczna

  Zobacz też[]

 • twierdzenie Poyntinga
 • ciśnienie promieniowania
 • gęstość mocy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.