• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WebMethods Integration Server

  Przeczytaj także...
  Enterprise JavaBeans (EJB) – technologia "po stronie serwera" będąca jednym z elementów specyfikacji Korporacyjnej Javy JEE / J2EE. Na EJB można spojrzeć jak na podzbiór możliwości Korporacyjnej Javy w kontekście zarządzania beanami - ziarnami EJB - udostępniających im usługi jak transakcyjność, trwałość, rozproszenie, bezpieczeństwo, wielodostęp, itp. Jedyne, co wymaga się od programisty korzystającego ze specyfikacji EJB, to dostosowanie do pewnego interfejsu EJB (wymogów implementacyjnych), którego zastosowanie zwalnia użytkownika EJB (dostawcy ziarna lub całego modułu ziaren EJB) z konieczności opracowywania własnych metod obsługi komponentów.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Java Platform, Enterprise Edition (zwana również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.

  webMethods Integration Server (lub webMethods ESB) – bazujący na Javie, wieloplatformowy serwer integracyjnym klasy enterprise i jednocześnie jeden z kluczowych elementów rodziny webMethods. Umożliwia on w łatwy sposób tworzenie i udostępnianie usług, mapowanie komunikatów różnych typów, oraz realizację komunikacji między różnorodnymi systemami i technologiami.

  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

  Integration Server wspiera tworzenie usług w języku Java (opcjonalnie w C/C++), ale dzięki graficznemu edytorowi przede wszystkim zachęca do pracy z własnościowym językiem flow znanym jako webMethods Flow. Wspiera także koncepcję adapterów, oferując zarówno adaptery technologiczne, jak i przeznaczone dla produktów firm trzecich.

  SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.AIX (ang. Advanced Interactive eXecutive) to odmiana systemu Unix tworzona przez firmę IBM na podstawie zarówno SysV, jak i BSD. W systemie zostały zaimplementowane także technologie z systemów mainframe, które zwiększają jego niezawodność i dostępność. System operacyjny AIX jest przeznaczony dla serwerów firmy IBM z procesorami z rodziny Power (RS/6000, pSeries, Power System). Wczesne wersje systemu AIX były też instalowane na komputerach Macintosh firmy Apple wyposażonych w procesory POWER. Obecnie dostępna jest bardzo szeroka gama systemów serwerowych wyposażonych w procesory Power, od najwiekszych Power System 795 (do 256 układów POWER7) do serwerów typu blade (najmniejszy dostępny serwer JS12 wyposażony w 2 układy POWER6). O ile cały czas dostępna jest możliwość natywnej instalacji (bezpośrednio na serwerze), to jednak jest ona stosowana stosunkowo rzadko, a preferowane są raczej środowiska zwirtualizowane, wykorzystujące hiperwizor PowerVM. W przypadku dużych maszyn (np. p590) jest to rozwiązanie domyślne.

  webMethods Flow jest graficznym językiem programowania strukturalnego, którego przejrzystość i prosta konstrukcja pozwala na skupienie logiki biznesowej usług bezpośrednio na platformie integracyjnej. To w dalszej kolejności ułatwia analizę zmian oraz modyfikację logiki realizacji usług w przyszłości.

  webMethods – amerykańskie przedsiębiorstwo IT założone w 1996 roku, a obecnie jedynie nazwa linii produktów przedsiębiorstwa Software AG, która przejęła webMethods w 2007.Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (dosł. Lekki Protokół Usług Katalogowych) – protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP.

  Sam język webMethods Flow składa się z kilku kluczowych elementów programistycznych takich jak:

 • INVOKE – wywołanie innej usługi
 • MAP – wykonanie mapowania danych z możliwością wykonania transformacji danych przy użyciu innej funkcji lub usługi
 • SEQUENCE – blok kodu z definicją warunku przerwania wykonywania bloku
 • LOOP – pętla
 • BRANCH – krok warunkowy
 • EXIT – wyjście z bloku kodu lub serwisu z możliwością sygnalizacji wyjątku
 • REPEAT – powtarzanie określonej sekwencji instrukcji z możliwością definiowania ilości powtórzeń oraz czasowych odstępów pomiędzy powtórzeniami
 • Za pomocą webowego interfejsu użytkownika Integration Server udostępnia narzędzia administracyjne, konfiguracyjne i monitorujące.

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.SAP ERP (do 2007 jako MySAP ERP) – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez firmę SAP AG, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. System jest następcą pakietu SAP R/3.

  Cechy produktu[ | edytuj kod]

  Języki programowania:

 • Java
 • webMethods Flow
 • webMethods DSP (Dynamic Server Pages)
 • C/C++
 • SQL (poprzez adapter)
 • Podstawowe protokoły/standardy:

 • HTTP/HTTPS
 • FTP/FTPS (FTPS od wersji 6.5)
 • Web Services/SOAP (SOAP 1.1 do wersji 6.5)
 • XML
 • LDAP
 • SMTP
 • Dodatkowe protokoły/standardy (poprzez adaptery):

 • EDI/Flatfiles
 • XSLT
 • JMS (Java Messaging Service)
 • IBM WebSphere MQ
 • EDIINT
 • RosettaNet
 • Microsoft .NET
 • SAP
 • Siebel
 • PeopleSoft
 • Remedy
 • webMethods Integration Server zawiera wbudowany Apache Tomcat lub JBoss J2EE dla zgodności z webowym lub pełnym profilem Java EE/JEE (dawniej J2EE) (JSP/Servlets, EJB).

  Usługa internetowa (ang. web service) – realizowana programistycznie usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet.IBM WebSphere MQ - pakiet oprogramowania do przesyłania komunikatów (ang. MOM - Message Oriented Middleware) firmy IBM. Pakiet powstał w 2002 roku na bazie MQSeries, podobnego pakietu powstałego w tej firmie w 1994 r.

  Środowisko[ | edytuj kod]

  webMethods Integration Server oferowany jest ze wsparciem na platformach:

 • Solaris
 • HP-UX
 • AIX
 • Windows
 • Linux
 • AS/400
 • webMethods Integration Server da się uruchomić na różnych wersjach Java, ale wsparcie ograniczone jest dla wybranych wersji, w zależności od wersji produktu.

  Instalacja[ | edytuj kod]

  Instalacja produktu odbywa się za pomocą programu webMethods Installer.

  XSLT (ang. XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations, w wolnym tłumaczeniu Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów) – oparty na XML-u język przekształceń dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a (np. na stronę WWW XHTML, wzór matematyczny MathML lub dokument biurowy ODF), jak również na zwykły HTML i czysty tekst.Siebel Systems – nieistniejące amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w San Mateo w Kalifornii, założone w 1993 przez Thomasa Siebela. Było ono liderem na rynku systemów CRM (ogólnie ponad 45% udziału w rynku CRM w 2002 r.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Software AG webMethods
 • webMethods Communities
 • wMUsers: For webMethods Professionals • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  JSP (ang. JavaServer Pages) to technologia umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony. W tym aspekcie, jest to rozwiązanie podobne do PHP.
  .NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Wieloplatformowość - termin odnoszący się do aplikacji, języków programowania, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania i jego implementacji, pracujących na różnych platformach sprzętowych. Przykładowo, wieloplatformowa aplikacja będzie działać pod kontrolą systemu Microsoft Windows na architekturze x86 oraz systemu Linux na architekturze ARM.
  PeopleSoft – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1987 r. z siedzibą w Pleasanton, Kalifornia, specjalizujące się w szeroko rozumianym oprogramowaniu biznesowym dla środowisk klient-serwer. Produktem flagowym jest system zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo produkuje również oprogramowanie klasy CRM i moduły finansowo-księgowe, tj. OM, AR, AP, IM, CM, GL, AM, PC, które wchodzą w skład pakietu FSCM. Produkty firmy charakteryzują się wysokim stopniem modularności i łatwością dostosowania do własnych potrzeb za pomocą systemu PeopleTools.
  Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) – transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów.
  Solaris, Oracle Solaris (uprzednio Sun Solaris) – system operacyjny z rodziny Unix firmy Oracle (oryginalnie opracowany przez Sun Microsystems) pierwotnie dla rodzimej architektury SPARC – obecnie dostępny także dla 32- oraz 64-bitowych maszyn opartych o procesory firm Intel, AMD oraz VIA. Solaris 2.5.1 był również wydany dla architektury mikroprocesora PowerPC. Kod został zoptymalizowany dla maszyn wieloprocesorowych. System jest stosowany jako platforma dla rozwiązań serwerowych i stacji roboczych. Komputery z systemem Solaris są między innymi używane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i w amerykańskich wahadłowcach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.738 sek.