• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wdrożenie systemu

  Przeczytaj także...
  Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.Warunek konieczny – wniosek wypływający z danego faktu. Jeżeli fakt ma zaistnieć, to zaistnieć (koniecznie) musi również fakt będący wnioskiem.
  Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).

  Wdrożenie systemu – etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

  Warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, która uwzględnia:

 • dokumentację programów
 • dokumentację dla użytkownika
 • dokumentację dla administratora systemu
 • Podstawowe etapy procesu wdrożenia[]

 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej
 • Zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego do eksploatacji
 • Testowanie systemu
 • Migracja danych
 • Uruchomienie produkcyjne systemu
 • Strategie wdrażania systemu[]

 • całościowa – polega na implementacji nowego systemu i równoczesnej rezygnacji ze starego systemu. To najwygodniejsze i najmniej kosztowne rozwiązanie, o ile wdrażany system był poprawnie wykonany. Wadą jest brak odwrotu od nowego systemu, ponieważ stary już nie istnieje. Strategia ta jest obarczona wysokim ryzykiem.
 • cząstkowa – wdrażanie o mniejszym stopniu ryzyka, ale może generować większe koszty od strategii całościowej. Bezpieczna implementacja w przypadku dużych systemów informatycznych, polega na wdrażaniu po kolei części systemu. Wyróżnia się podział:
 • geograficzny
 • funkcjonalny
 • równoległa – jednoczesne przetwarzanie danych w starym i nowym systemie. Jest to najbardziej bezpieczna strategia, ale również najdroższa. Może być konfliktogenna z uwagi na grupy pracowników pracujących na starym i nowym systemie, na ich różne wymagania.
 • Kluczowym elementem wdrożenia z perspektywy prawa jest wprowadzenie systemu do organizacji, firmy, czy instytucji przez przekazanie licencji, praw autorskich i w szczególności prawa własności. W praktyce prawo własności pozostaje czasem przy wdrażającym, dostawcy usług, względnie producencie systemu. Wówczas jednak mamy do czynienia ze świadczeniem systemu w formie usług (np. hostingu lub najmu).

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta, zakładu przemysłowego itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.
  Cykl życia systemu (ang. business system life cycle) – strukturalne podejście do zadania opracowania systemu dla przedsiębiorstwa.
  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.
  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:
  Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego.
  Dokumentacja programu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego programu komputerowego przez jego twórców.
  Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie. Wyróżnić można administratorów:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.