• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wda - rzeka

  Przeczytaj także...
  Osława-Dąbrowa (kaszb. Òsławô Dąbrowa lub też Òsława Dąbrowa, niem. Oslawdamerow) – wieś kaszubska w Polsce na Pojezierzu Bytowskim położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienice nad jeziorem Dłużecko. Osława Dąbrowa jest oddalona 3 km od Studzienic. W skład sołectwa Osława Dąbrowa wchodzi również miejscowość Róg-Osada (36 mieszkańców). Przez wieś przebiega linia kolejowa Bytów-Lipusz (obecnie zawieszona).Jezioro Radolne (kaszb. Jezoro Redolné) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej, na obszarze Kaszub Południowych (powiat kościerski, województwo pomorskie).
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Wda, inaczej Czarna Woda (niem. Schwarzwasser) – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły.

  Rzeka ma 198 km, a powierzchnia dorzecza 2325 km². Ma początek na Równinie Charzykowskiej gdzie wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi Osława-Dąbrowa koło Bytowa. Przepływa przez tzw. kaszubską wielką wodę (jeziora Wdzydze, Gołuń, Radolne, Słupinko i Jelenie). Następnie płynie przez Bory Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia.

  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Kajaki na Wdzie.
  Wda na Górskim Moście zaraz za śluzą

  Rzeka ma charakter nizinny. Dno jest piaszczyste, z licznymi głazami narzutowymi w korycie. Rzeka silnie meandruje, przerzucając swoje wody z jednej strony doliny na drugą. Ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do szerokiej, wolno płynącej rzeki), zakola, często wysokie, a miejscami urwiste, zalesione brzegi oraz przełomy, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych w kraju szlaków kajakowych. Organizowany jest tu na przełomie stycznia i lutego Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy – krajobrazowy rezerwat przyrody na obszarze Kociewia w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1960 roku, o powierzchni 10 ha). Ochronie rezerwatu podlega śródleśny przebieg rzeki Wdy (silnie meandrującej). Zakole rzeki jest otoczone grądem wschodnoeuropejskim (do niedawna uważane za najdalej na zachód wysunięte stanowisko tego zbiorowiska). Najbliższą miejscowością jest Suchobrzeźnica. Obszarem rezerwatu przebiega trasa turystycznego szlaku Jezior Kociewskich.

  Nazwa „Czarna Woda”, funkcjonująca również w niemieckiej tradycji nazewniczej, wzięła się prawdopodobnie od barwy wód rzeki: ciemnych, a czasami wręcz czarnych. Na zabarwienie wód wpływ miały (lub mieć mogły) takie czynniki, jak zabagnione brzegi, liczba związków mineralnych niesionych przez wodę, a także dopływ ścieków ze smolarni, istniejących nawet do XIX wieku w przyległych do rzeki wsiach i przysiółkach.

  Czarna Woda (kaszb. Czôrnô Wòda, niem. Schwarzwasser) – miasto i gmina miejska (od 1 stycznia 2014 miejsko-wiejska gmina Czarna Woda) w północnej Polsce, w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim. Położone nad rzeką Wdą, na obszarze Borów Tucholskich, na Kociewiu, na pograniczu borowiacko-kociewskim.Sandr Wdy – specjalny obszar ochrony siedlisk (nr PLH 040017) o łącznej powierzchni 6320,75 ha zatwierdzony przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją z dnia 10 stycznia 2011. Znajduje się w obrębie Borów Tucholskich, w zlewni Wisły i Wdy. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Borów Tucholskich.

  Na Wdzie znajduje się 5 elektrowni wodnych: w Wojtalu, we Wdeckim Młynie, w Żurze, Gródku, Kozłowie oraz Świeciu Przechowie.

  W 1840 rozpoczęto budowę kanału Wdy o szerokości 6 m. Budowa trwała 6 lat i kosztowała 1,2 mln marek.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Ponad 30% długości Wdy leży na obszarach objętych ochroną przyrody. Są to tereny parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody:

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Rezerwat przyrody Trzebiocha (projektowany)
 • Rezerwat przyrody Wyspy na jeziorze Wdzydze (projektowany)
 • Rezerwat przyrody Wyspa Ostrów Mały (projektowany)
 • Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne w Odrach
 • Rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy
 • specjalny obszar ochrony siedlisk Sandr Wdy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Choiński A. 2002. Rzeki Borów Tucholskich. [W:] Park Narodowy Bory Tucholskie na tle projektowanego rezerwatu biosfery (red. Banaszak J., Tobolski K.). Homini, Charzykowy: 139–150.
  2. Tuchola, zarys monograficzny str. 63

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Roman. Janusiewicz: Wda: Lipusz-Świecie: szlak kajakowy: 1:60 000 = Wda Stromabwärts = Wda river fairway. Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2005. ISBN 83-86645-68-7.
 • Przemysław. Jujka: Bory Tucholskie : informator krajoznawczy: mapa turystyczna : 1:75 000. Warszawa: Wydawnictwo „Demart” Wp. z o.o., 2006. ISBN 83-74271-18-3.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Czarna Woda (miasto)
 • Rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy
 • Rzeki w Polsce
 • Bytów (dodatk. nazwa w j. kaszub. Bëtowò; niem. Bütow, ukr. Битів) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bytów, położone na Pojezierzu Bytowskim, nad rzekami Borują oraz Bytową i jeziorem Jeleń. Miasto stanowi lokalny węzeł drogowy (DK20, DW209, DW212, DW228). W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. słupskiego.Gródek (niem. Groddeck) – duża wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim przy drodze wojewódzkiej nr 239.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wdzydzki Park Krajobrazowy (kaszb Wdzydzczi Park Krajòbrazny) – obejmuje jezioro Wdzydzkie i kilka mniejszych jezior otoczonych borami. Leśno-pojezierny obszar parku wyróżnia się nieprzeciętnym pięknem krajobrazu. Szata roślinna parku jest różnorodna i dobrze zachowana. W pełni wykształcona jest roślinność wodna i torfowiskowa.
  Wdecki Młyn – osada kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim na północnym skraju Borów Tucholskich, w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo nad Wdą i na trasie szlaku kajakowego rzeki Wdy. Osada wchodzi w skład sołectwa Wda. W pobliżu osady znajdują się dwa jeziora otoczone lasami na wschodzie Kochanka i dalej na południe Jelonek. W ostatnich latach powstała tu mała elektrownia wodna (o mocy maksymalnej 200kW) na Wdzie.
  Wdzydze (kaszb. Jezoro Wdzëcczé), zwane również Kaszubskim Morzem, Wielką Wodą lub Szerzawą - to jezioro w Borach Tucholskich w powiecie kościerskim (województwo pomorskie), na obszarze Kaszub Południowych.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.
  Świecie (kasz. Swiéce, niem. Schwetz) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
  Jelenie (kasz. Jelenié) – przepływowe jezioro rynnowe w Borach Tucholskich, położone w gminie Kościerzyna, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.865 sek.