Wawrzyniec Iustiniani

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wawrzyniec Iustiniani (Justynian), wł. Lorenzo Giustiniani (ur. 1 lipca 1381 w Wenecji, zm. 8 stycznia 1456 tamże) – kanonik laterański (CRL), biskup Castello (1433-1451), pierwszy patriarcha Wenecji (1451-1456), święty Kościoła katolickiego.

Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.

Życiorys[ | edytuj kod]

Wawrzyniec urodził się w weneckiej rodzinie patrycjuszy Iustiniani (wł. Giustiniani) z której pochodzi kilku świętych i autor jego biografii Bernardo Giustiniani. Rodzice Bernard i Kweryna Querini na chrzcie dali synowi imię Jan (wł. Giovanni). Na jego życie duchowe duży wpływ wywarła pobożna matka jak i wuj Marin Querini. W wieku dziewiętnastu lat (1400) wstąpił do Zgromadzenia Kanoników Regularnych na weneckiej wyspie San Giorgio in Alga (wł. Canonici di San Giorgio in Alga) z regułą św. Augusta wraz z dwoma arystokratami weneckimi Antoniem Correr i Gabrielem Condulmerem (późniejszym papieżem Eugeniuszem IV), którzy krótko przebywali w zakonie. Tu przyszły święty przyjął imię Wawrzyniec i otrzymał święcenia na diakona. Oddał się modlitwie i kontemplacji nie rezygnując z żebrania na ulicy. Klasztor został wkrótce zamieniony na Zgromadzenie Świeckich Kanoników do życia we wspólnocie. Wawrzyniec podziwiany za ubóstwo, umartwianie i zapał w modlitwie został wybrany przełożonym zgromadzenia a następnie jego generałem. W 1413 roku spisał regułę zakonną, a szerząc ją gorliwie był traktowany jako założyciel Zgromadzenia.

Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Około 1418 napisał traktat ascetyczny Lignum vitae zawierający cnoty wiodące do kontemplacji, dostępnej dla każdego chrześcijanina. Pisał również traktaty teologiczne i popularne broszury dla ludu aby ten uwierzył i praktykował życie w pobożności. Wzywał wiernych, by odzyskać poczucie wspólnoty z całym Kościołem i zaufanie w miłosierdzie Boga. Jego listy i kazania z wielką czcią do męki Jezusa Chrystusa opublikowano po raz pierwszy w 1506 w Brescii, następnie m.in. w Paryżu (1524) i Bazylei (1560). Od tego czasu były wielokrotnie wydawane drukiem.

Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.Eugeniusz IV (łac. Eugenius IV, właśc. Gabriele Condulmaro OSA; ur. między 24 lutego 1383 a 23 lutego 1384 w Wenecji, zm. 23 lutego 1447 w Rzymie) – papież w okresie od 3 marca 1431 do 23 lutego 1447.

Wbrew swojej woli 12 maja 1433 został mianowany przez papieża Eugeniusza IV (+1447) na biskupa diecezji Castello (wł. Diocesi di Castello, łac. Dioecesis Castellana) będącej wówczas w unii z Patriarchatem Grado. Znany z miłości chrześcijańskiej Wawrzyniec przyjął biskupstwo, którym zarządzał przestrzegając nadal reguły zakonnej.

Luca Giordano, hiszp. Lucas Jordán (ur. 18 października 1634 w Neapolu, zm. 12 stycznia 1705 w Neapolu) – eklektyczny włoski malarz i rysownik epoki baroku. Działał w wielu miejscach, był m.in. malarzem nadwornym króla Hiszpanii Karola II.Miłosierdzie to aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nie przekładające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie jest. Termin ten wywodzi się z Biblii.
 • Portret św. Wawrzyńca pędzla Luca Giordano.

 • 8 października 1451 następca Eugeniusza IV Mikołaj V rozwiązał unię między diecezją Castello a patriarchatem w Grado i powołał nowy patriarchat w Wenecji (Prowincja Wenecja, katolicki Region Trivento), którego władcą został Wawrzyniec Iustiniani, a obie diecezje: Castello i Grado zostały włączone do patriarchatu.

  Aleksander VIII (łac. Alexander VIII, właśc. Pietro Vito Ottoboni; ur. 22 kwietnia 1610 w Wenecji, zm. 1 lutego 1691 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, papież w okresie od 6 października 1689 do 1 lutego 1691.Bóg Ojciec, Pan Bóg (łac. Deus Pater) – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich.

  W czasie swoich rządów zreformował Kościół i ustanowił nowe parafie w Wenecji. Wspomagał ubogich, fundacje i zgromadzenia oraz zreformował życie klasztorne kobiet. W tym ostatnim dziele wspomagała go bratanica, Eufemia Giustiniani, ksieni benedyktynek w Santa Croce w Wenecji.

  Szanowany był we Włoszech i poza granicami kraju przez głowy państwa jak i Kościoła, a reformy które wprowadził uważane są za prekursorskie wobec późniejszych działań św. Karola Boromeusza w Mediolanie po Soborze trydenckim.

  Bazylea (niem. Basel, fr. Bâle, wł. /retorom. Basilea, łac. Basilia) – miasto szwajcarskie u styku granic trzech państw: Szwajcarii, Niemiec i Francji, nad rzeką Ren, u ujścia rzek Birs i Wiese. Miasto Bazylea tworzy razem z gminami Riehen i Bettingen kanton Bazylea-Miasto. Miasto dzieli się na Małą Bazyleę (Kleinbasel) na prawym i Wielką Bazyleę (Grossbasel) ze Wzgórzem Katedralnym na lewym brzegu Renu. Do miasta wcielono dawną osadę rybacką Kleinhüningen.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Wawrzyniec zmarł w wieku 75 lat i pochowany został w Bazylice św. Piotra w Castello (wł. Basilica di San Pietro di Castello) która jest siedzibą patriarchów.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Bazylika San Pietro di Castello (wen. Baxéłega de San Piero de Casteło, pol. Bazylika Świętego Piotra w Castello) – rzymskokatolicki kościół w Wenecji w dzielnicy (sestiere) Castello. Administracyjnie należy do Patriarchatu Wenecji. Jest kościołem parafialnym parafii San Pietro Apostolo, wchodzącej w skład wikariatu San Marco – Castello. Należy do księży salezjanów.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Beatyfikacja (łac. beatificare „wyróżniać”) – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji). Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. We wczesnym średniowieczu beatyfikacji dokonywano spontanicznie, później wymagana była zgoda Synodu Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piacenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.
  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
  Karol Boromeusz, wł. Carlo Borromeo (ur. 2 października 1538, zm. 3 listopada 1584 w Mediolanie) − włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (1560-1584), święty Kościoła katolickiego, franciszkański tercjarz.
  Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.

  Reklama