• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Waterfront

  Przeczytaj także...
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Widok zatoki Back Bay w Bostonie. Dominacja funkcji miejskich zagospodarowania przestrzennego waterfrontu. W literaturze przedmiotu, rewitalizację frontu wodnego w Bostonie uznaje się za przykład spektakularnego sukcesu.
  Waterfront Bydgoszczy

  Waterfront (front wodny) - w urbanistyce terminem tym określa się obszary ulokowane nad naturalnym zbiornikiem wodnym, jeziorem, rzeką, bądź morzem. Z reguły jednak termin odnosi się do obszarów stykowych znajdujących się pomiędzy strukturami miejskimi a portowymi.

  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Waterfronty są sferą konfliktów zarówno gospodarczych i przestrzennych, jak i współpracy pomiędzy miastem a portem w sensie administracyjnym, ekonomicznym czy przestrzennym. Nie jest to przestrzeń raz na zawsze wyznaczona, wręcz przeciwnie, historycznie niejednokrotnie ulegała powiększeniu lub przesunięciu.

  Statek - każde urządzenie transportowe, które jest zdolne do pokonywania przestrzeni w sposób dla niego charakterystyczny, ale inny niż w oparciu o stały ląd. W szczególności może pływać pod powierzchnią wody, na jej powierzchni, unosić się w atmosferze lub w przestrzeni kosmicznej. Może mieć własny napęd i urządzenia sterujące, lub być uzależniony od innej jednostki.Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.

  Współcześnie obserwuje się powszechny trend w kierunku rewitalizacji waterfrontów. Polega ona na powrocie do aktywnego wykorzystania terenów portowych zlokalizowanych w obrębie miast portowych, opuszczonych w fazie gwałtownej industrializacji portów morskich i rozwoju konteneryzacji oraz innych technologii transportu morskiego, opartych na wykorzystaniu dużych statków. Pozyskane w ten sposób wolne tereny są zlokalizowane z reguły tam, gdzie port i miasto miały swój początek, czyli w centrach miast.

  Tereny te zazwyczaj charakteryzują się dostępem do płytkich akwenów portowych. Często są to stare nabrzeża miejskie z intensywną, jednak w znacznym stopniu zdekapitalizowaną zabudową lądową. W związku z tym wartość tych terenów jest potencjalnie wysoka, choć przed rewitalizacją obniżona z powodu zaniku lub ograniczenia funkcji portowych. Powodem intensywnego penetrowania starych terenów portowych jest ich dostrzegana obecnie uniwersalna atrakcyjność lokalizacyjna, wyrażająca się zarówno wymiernymi walorami funkcjonalnymi, jak i niewymiernymi wprawdzie, lecz cenionymi obecnie walorami kulturowymi.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.