• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wasyl Milianczuk

  Przeczytaj także...
  Spektroskopia – nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek. Spektroskopia jest też często rozumiana jako ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu widm.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Kołomyja (ukr. Коломия) – miasto na zachodniej Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. W 2001 roku liczyło ok. 62 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego, drzewno-papierniczego. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek.
  Vassily Milyanchuk.jpg

  Wasyl Milianczuk (ur. 10 stycznia 1905 w Dobrowidce koło Kołomyi, zm. 9 listopada 1958 we Lwowie) – ukraiński fizyk-teoretyk, profesor Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki. Członek czynny Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki.

  Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  Wasyl Milianczuk już w czasie studiów opublikował w roku 1932 w „Zeitschrift für Physik” dwie prace naukowe o mechanice kwantowej Paula Diraca. W roku 1933 ukończył studia w dziedzinie fizyki na Politechnice Lwowskiej i uzyskał stopień magistra nauk fizycznych. W roku 1935 został skierowany na studia do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego i do Instytutu Fizyki uniwersytetu w Lipsku.

  Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  W latach 1937–1939 był asystentem prof. Wojciecha Rubinowicza na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a w latach 1945–1958 profesorem na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki.

  W serii prac, opublikowanych po 1947, opracował teorię wpływu niejednorodnych pól na charakter widm atomowych.

  W 1949 rozpoczął prace nad elektrodynamiką kwantową i ogólną teorią pól kwantowych.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki (NTSz) – najstarsza ukraińska instytucja naukowa.działająca we Lwowie w latach 1873-1940, reaktywowane w 1989 (w latach 1947-1989 - działało na emigracji w Europie Zachodniej oraz Ameryce.

  Prace prof. Milianczuka mają znaczenie w dziedzinie spektroskopii atomowej.

  Ważniejsze prace naukowe[ | edytuj kod]

 • Zeemaneffekt der Quadrupollinien nach der Diracschen Theorie. Ztschr Physik 1932, B. 74
 • Verwandlungseffekt der Quadrupollinien. Ztschr Physik 1932, B. 74
 • Einfluss des magnetischen Feldes auf den Comptoneffekt. Acta Phys Pol 1934, T. 3
 • „Wymuszone” linie dipolowe. Praca magisterska, Lwów, 1934;
 • Prążki „wzbronione”. Mathesis Polska. 1938, T. 11, Nr. 3-4, S. 33-49.
 • Влияние неоднородного поля заряженных частиц на смещение термов в газовых разрядах. ДАН СССР 1948, № 4
 • О “запрещенных” компонентах в явлении Зеемана. ДАН СССР 1949, № 1
 • Об одной возможности построения обобщенной линейной электродинамики. ДАН СССР 1950, № 5
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження. Упорядник Олександр Попель. - Євросвіт, 2005.
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Uniwersytet Lipski (niem. Universität Leipzig) – założony w 1409 roku w Lipsku (z fundacji książąt saskich Fryderyka I Kłótnika i Wilhelma II Bogatego), jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Wojciech Sylwester Piotr Rubinowicz (ur. 22 lutego 1889 w Sadagórze koło Czerniowiec, zm. 13 października 1974 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk.
  Politechnika Lwowska – lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843, a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.
  Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie nazwę tę nosi największy uniwersytet litewski.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.